Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів

іншомовна лексична компетенціяКурсова робота з методики навчання мови на тему: Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів (німецька мова).

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

1.1. Поняття  іншомовна лексична компетенція у науковій літературі

1.2. Зміст та структура іншомовної лексичної компетенції

1.3. Етапи формування іншомовної лексичної компетенції 

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ  КОМПЕТЕНЦІЇ  УЧНІВ

2.1. Методичні положення формування іншомовної лексичної компетенції

2.2.Система вправ з формування іншомовної лексичної компетенції

2.3. Розробка методичного заняття з формування іншомовної лексичної компетенції

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Детальніше  про курсову роботу з методики навчання мови на тему: Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів (німецька мова). Кількість сторінок - 35,  список літератури - 32 джерела,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

       Лексична компетенція є невід’ємною складовою іншомовної комунікативної компетентності, метою якої є формування здатності успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яка вивчається, відповідно до норм і культурних традицій в умовах прямого і опосередкованого контактів. Отже, процес вивчення іноземної мови учнями загальноосвітніх закладів має бути спрямований, зокрема, на систематичне накопичення і розширення словникового запасу.

  Орієнтуючись на рівні володіння мовою згідно із «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання»), вважаємо, що навчання лексики і формування лексичної компетенції має бути логічною і важливою складовою процесу формування іншомовної комунікативної компетентності  учнів.

Іншомовна лексична компетенція включає три головних компоненти: лексичні навички, знання і загальну мовну усвідомленість або здатність їх використання в усіх видах мовленнєвої діяльності. Набуті та сформовані раніше лексичні навички, знання та загальна мовна усвідомленість утворюють базу для формування іншомовної лексичної компетенції. Основною метою формування іншомовної лексичної компетенції учнів є формування продуктивних та рецептивних лексичних навиків. Успішність засвоєння цих навиків залежить від наявності в учня уміння спостерігати, порівнювати та аналізувати мовні явища; працювати з різними словниками; здогадуватися з контексту про значення слова тощо.

Формування іншомовної лексичної компетенції відбувається у три етапи:

1) Етап ознайомлення (презентації мовного матеріалу);

2) Етап тренування (закріплення мовного матеріалу);

3) Етап практики в спілкуванні (розвиток навичок та вмінь використовувати лексику в різних видах мовленнєвої діяльності).

     Контроль рівня сформованості лексичної компетенції  може здійснюватись у прихованій формі (під час виконання умовно комунікативних і комунікативних вправ) і відкрито: через усні та письмові контрольні вправи.

   Основними для формування іншомовної лексичної компетенції стали такі методичні положення: 

1) формування лексичних навичок та вмінь учнів у системі роботи над основними видами мовленнєвої діяльності базується на знаннях про слово, лексичні одиниці, їх стилістичні функції, на первинних лексичних навичках і вміннях;

2) у роботі над формуванням іншомовної лексичної компетенції усебічно враховується взаємозв’язок мови і мовлення, мовлення та мислення. 

3) формування іншомовної лексичної компетенції учнів відбувається з урахуванням усіх когнітивних процесів людської ментальності; 

4) формування іншомовної лексичної компетенції учнів базується на врахуванні рівнів засвоєння лексики іноземної мови;

 5) для ефективного формування іншомовної лексичної компетенції учнів існує необхідність багаторазового прослуховування та відтворення нових лексичних одиниць в мовленні.

Підсистема вправ для оволодіння лексичною компетентністю учнями  у процесі навчання іноземної мови передбачає:

 – групи вправ для ознайомлення з новими лексичними одиницями: подання і семантизації лексичного матеріалу, створення звукового, графічного і семантичного образів лексичних одиниць, організації самоконтролю та рефлексії, перевірки і повторення нових лексичних одиниць; 

– автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницями на рівні словоформи, вільного словосполучення, фрази/речення, понадфразової єдності (діалогічної та монологічної); 

 

– активізації дій учнів  з новими лексичними одиницями в комунікативних ситуаціях.

Замовити курсову роботу з методики навчання мови на тему "Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів (німецька мова)": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!