Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Відтворення семантики українських часток англійською мовою

переклад часток на англійську мовуКурсова робота з перекладознавства на тему: Відтворення семантики українських часток англійською мовою

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. СЕМЕНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ  ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТОК В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

1.1. Теоретичні підходи до визначення частки як частини мови 

1.2. Класифікація часток в англійській мові

1.3. Семантичні ознаки часток та їх відтворення

Висновок до Розділу 1

Розділ 2. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСТОК  АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 2.1. Особливості перекладу  українських  часток  англійською мовою

2.2. Прийоми та труднощі відтворення семантики українських часток англійською мовою 

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 Детальніше про курсову роботу з перекладознавства на тему: Відтворення семантики українських часток англійською мовою. Кількість сторінок - 35, список літератури - 28, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У ході написання курсової роботи було з’ясовано, що існує низка питань, що виникають при вивченні часток, зокрема, проблема визначення меж класу часток, статусу неодноелементних утворень, віднесення часток до слова чи до морфеми тощо. Частки співвідносяться зі словами різних класів: як із повнозначними, так і з неповнозначними частинами мови.

В сучасній лінгвістиці частку здебільшого витлумачують як службове слово, що надає різних додаткових відтінків самостійним словам або цілим реченням, а також використовуються для утворення слів та їхніх форм. Частки співвідносяться зі словами різних класів: як із повнозначними, так і з неповнозначними частинами мови. Досить часто не можна провести чіткої межі між частками й іншими невідмінюваними словами. Це твердження актуальне не лише для українських часток, а й для англійських.

Існує безліч визначень українських та англійських часток та типів, на які вони поділяються. Розгляд часток як частини мови передбачає можливість їхньої класифікації за різними аспектами та значеннями: за лексико-граматичними ознаками; за позицією; за значенням; за походженням; за сполучуваністю з різними частинами мови та групами слів. Враховуючи сполучуваність часток як з різними частинами мови, так і з групами слів, можна дати більш чітку та визначену їх класифікацію.

У сучасній лінгвістиці немає єдиної думки щодо функцій та семантичних особливостей часток. Серед загальнокатегоріальних функцій часток виокремлюють такі: видільну, функцію акцентування, функцію актуалізації, уточнення. Слід зауважити, що розрізнення та відтворення семантики часток у перекладі є важливою проблемою й нелегким завданням для перекладача, особливо, якщо він (перекладач) має справу з полісемантичними частками української мови, адже в таких випадках значення частки можна визначити лише з контексту твору.

Виявлено, що основними прийомами перекладу українських часток  англійською мовою є:

1) переклад частками англійської мови;

2) відтворення за допомогою слів інших частин мови, до яких належать дієслова, займенники, прикметники, прислівники та вигуки;

3) передача сталими словосполученнями;

4) застосування описового прийому перекладу;

 5) відтворення за допомогою конструкції логічної емфази.

Слід зауважити, що вищезазначені способи перекладу є характерними для таких груп українських часток:  описовий спосіб перекладу  для видільних, модальних і емоційно-експресивних часток;  переклад сталим виразом  для означальних, видільних, модальних і емоційно-експресивних часток;  емфатична конструкція  для означальних, видільних і емоційно-експресивних часток;  редуплікація  для видільних і емоційно-експресивних часток; антонімічний переклад  для видільних часток;  індивідуальне перекладацьке рішення  для видільних і модальних часток.

Серед труднощів у відтворенні семантики українських часток англійською мовою дослідниками виокремлено й розглянуто такі:  типологічна розбіжність мови оригіналу (української) та мови перекладу (англійської); проблема, пов’язана з вибором відповідників українських часток у перекладі цільовою мовою; проблема, яка полягає в нечіткості класифікації часток англійської мови, що спричиняє труднощі з визначенням точних відповідників українських часток у цільовій мові під час перекладознавчого аналізу.

Підсумовано, що адекватність перекладу залежить тільки від компетенції перекладача, що включає володіння перекладачем арсеналом різноманітних засобів передачі та майстерністю відтворення функціональної семантики, у даному випадку українських часток англійською мовою.

Замовити курсову роботу з перекладознавства на тему: "Відтворення семантики українських часток англійською мовою": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!