Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ

життєва компетентність дошкільникаКурсова робота на тему: Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДНЗ 

1.1 Актуальність питання формування життєвої компетентності у науково-методичній літературі

1.2 Особливості формування життєвої компетентності у ДНЗ

1.3 Умови та принципи розвитку життєвої компетентності дошкільника у ДНЗ

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  В УМОВАХ ДНЗ

 2.1 Педагогічний досвід формування життєвої компетентності дошкільника в умовах ДНЗ

2.2 Методичні рекомендації щодо формування життєвої компетентності дошкільників 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу на тему: Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ. Кількість сторінок - 30, список літератури - 20, додатків - 1,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти передбачають орієнтацію на особистість дитини, на формування у неї належної спрямованості, життєвої компетентності. В умовах зміни освітніх парадигм, ускладнення змісту роботи дошкільних навчальних закладів відчувається все більша потреба в розробці та удосконаленні підходів до виховання та розвитку підростаючого покоління. Якщо на попередніх етапах розвитку суспільства роль освіти в основному зводилась до передачі досвіду від старшого покоління до молодшого, то сьогодні на перший план виступає компетентнісний підхід, забезпечення індивідуального розвитку особистості, її самореалізації у світі.

У випускній роботі  з’ясовано, що життєва компетентність – складне утворення, це певні особистісні якості, які, забезпечуючи продуктивне життєздійснення, демонструють інтегровану здатність – уміння жити, а також знання, уміння та навички; уявлення особистості про себе; життєвий досвід; життєві досягнення особистості; система цінностей; здатність когнітивно оцінювати й гнучко переосмислювати життєві ситуації.

Узагальнено, що життєво компетентною можна вважати ту дитину, яка адекватно веде себе у різних життєвих ситуаціях, виступає активним суб’єктом життєдіяльності, проявляє своє «Я» у різних сферах життя, володіє набором базових якостей, характеризується зрілими (відповідно до віку) формами основних видів діяльності (ігровою, комунікативною, трудовою, навчальною).

Формування основ життєвої компетентності особистості – складний процес, який необхідно розпочинати з раннього дитинства. Для успішного формування життєвої компетентності дошкільника у ДНЗ мають бути створені належні умови, а педагоги повинні дотримуватися гуманістичних природовідповідних принципів. Щоб дитина росла компетентною, дорослі мають ураховувати таку якість дитини, як самостійність, повинні надавати їй можливість проявляти власну самостійність, не караючи за це. Іншими словами, вона здатна бути активним суб’єктом життєдіяльності, здійснювати власний вибір, приймати самостійні рішення і відповідати за них. 

Підсумовано, що виняткове значення у процесі формування життєвої компетентності надається провідній діяльності дошкільника  грі, що дозволяє дитині проявити свою активність, найбільш повною мірою реалізувати себе. Важко уявити, як стати дитині життєво компетентною особистістю без предметно-ігрового середовища наповненого розвивальним матеріалом. Системно організоване предметне середовище дає можливість знаходити інформацію, застосовувати здобуті знання, набувати навички. Середовище, наповнене дидактичним матеріалом для самостійної індивідуальної діяльності дітей – ключ до входження в світ та упорядкування мислення. Таке середовище дає дитині образ світу, в якому далі жити, продовжувати свій розвиток і самому бути його конструктивною складовою.

Виявлено, що метод проектів є продуктивним для формування життєвої компетентності дошкільників у ДНЗ, оскільки на етапі модернізації змісту дошкільної освіти важливим стає не наявність знань, а здатність дітей застосовувати компетентності у житті і навчанні. 

Професійна готовність педагога до формування у дитини життєвої компетентності базується на компетентності педагога у вікових та індивідуальних особливостях дошкільників, готовності до змістовного спілкування та володінні сучасними освітніми технологіями. Тому для роботи щодо формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку необхідно залучати грамотних педагогів, які володіють знаннями наукової картини світу, філософських, біологічних і соціальних основ здоров’я, які знаються на наукових підходах і засадах компетентнісного підходу в освіті.

 Замовити курсову роботу на тему "Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!