Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури

комунікативна компетенціяКурсова (випускна) робота на тему: Формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури 

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Шляхи формування комунікативної компетентності у навчальній діяльності 

1.2. Формування комунікативної компетентності у процесі навчання мови й  літератури

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ 

 2.1. Педагогічний досвід формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування комунікативної компетентності  на уроках української мови й літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури. Кількість сторінок - 30, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

Процес розвитку високорозвиненої мовної особистості передбачає підпорядкування навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі найголовнішому аспекту – комунікативно-діяльнісному, що забезпечуватиме формування і результативний розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури у процесі учіння і здійснення спілкування.

У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, Концепції мовної освіти, Державному стандарті базової і повної середньої освіти зазначено: навчання рідної мови у загальноосвітній школі має забезпечити безперервне формування мовної, мовленнєвої і комунікативної компетентності учнів, що безпосередньо пов’язане з метою мовного навчання в школі, ключовим поняттям якого вважаємо «компетентність».

Комунікативна компетентність – це знання, вміння і навички особистості, що повинні сформуватись і забезпечуватимуть правильне й доречне використання мови в конкретному контексті й ситуації спілкування, знаходження адекватного стилю і тону спілкування, враховуючи особистість співрозмовника, обставини спілкування і стратегії мовленнєвої взаємодії. Комунікативна компетентність не може бути автоматизованою, її люди набувають упродовж всього свого життя, в процесі різнотипних мовленнєвих актів. Досягти високого рівня комунікативної компетентності – це особливе завдання, що повинно здійснюватися впродовж навчання української мови та літератури  в загальноосвітній школі.

Одним із аспектів розвитку мовної особистості, яка виявляє високий рівень комунікативної компетентності, є формування комунікативних умінь:

уміння користуватися різними видами читання;

уміння вести діалог з дотриманням вимог мовленнєвого етикету;

уміння усно і письмово відтворювати висловлювання;

уміння створювати тексти у певній композиційній формі.

Детальне вивчення питання формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури як умови їх успішної соціалізації дає підстави вивести такі узагальнені підходи до підготовки комунікативно

спроможного випускника школи:

1. Створювати умови для розвитку комунікативної самореалізації особистості, формування готовності до успішного входження в соціум.

2. Розвивати вміння учнів комунікативно виправдано використовувати засоби мови для сприймання й створення висловлювань; установлювати й підтримувати контакт зі співрозмовниками, формулювати запитання і чітко відповідати на них; аргументовано доводити власні думки у дискусіях, дебатах.

3. Моделювати життєво можливі ситуації для розвитку діалогічного мовлення з метою успішного проектування майбутнього, набуття досвіду взаємодії з соціумом.

4. Систематично, послідовно засвоювати знання про лінгвістичні та комунікативні особливості монологічного й діалогічного мовлення.

5. Застосовувати систему навчально-тренувальних вправ, на основі яких формується комунікативна компетенція.

6. Здійснювати безперервний зв'язок між уроками вивчення мовних тем, розвитком зв'язного мовлення, факультативними заняттями.

7. Практикувати різноманітні комунікативні вправи на активне і свідоме закріплення вивченого матеріалу.

8. Правильно визначати принципи, методи і прийоми навчання, спрямовані на формування комунікативної компетентності.

9. Постійно контролювати зміст мовлення школярів, бути для них зразком.

10. Розвивати творчі здібності школярів, що неодмінно впливає і на вдосконалення їх мовленнєвих умінь і навичок.

11. Сприяти набуттю потрібних навичок для всебічного розвитку мовленнєвої культури особистості через різні форми позакласної роботи.

Замовити курсову роботу з  педагогіки на тему "Формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!