Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Особливості перекладу англійських модальних конструкцій українською мовою

модальні кострукції в англійській мовіКурсова робота на тему: Особливості перекладу англійських модальних конструкцій українською мовою

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

1.1. Теоретичні аспекти категорії модальності  у лінвістиці

1.2. Модальність як перекладознавча проблема 

Висновок до Розділу 1

 Розділ 2. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ МОДАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

2.1. Особливості перекладу  англійських модальних конструкцій 

2.2. Засоби вираження модальності, їх врахування при перекладі

2.3. Труднощі  перекладу  різновидів модальних форм

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Детальніше про курсову роботу на тему: Особливості перекладу англійських модальних конструкцій українською мовою. Кількість сторінок - 32, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Модальність належить до універсальних категорій, що знайшли відображення в різноманітних сферах науки, і, більш того, лежать в основі цілих наукових підходів. У лінгвістиці, модальність – це комплексна багатоаспектна функціонально-семантична категорія, що виражає ставлення мовця до висловлюваного, його оцінку ставлення до об’єктивної дійсності. Зміст висловлюваного може розглядатися як реальне або нереальне, можливе або неможливе, необхідне або ймовірне, бажане або небажане тощо. 

З’ясовано, що у лінгвістиці модальні конструкції вважаються одним із найсуперечливіших лексико-граматичних розрядів слів, які привертають особливу увагу вчених з другої половини XX століття. Але вони й досі не отримали повного розгляду у зв’язку з їх багатоплановістю, специфічністю мовного вираження та функціональними особливостями.

Модальність диференціюється на об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна модальність є обов’язковою ознакою будь-якого висловлювання і формує предикативну одиницю (пропозиція). Об’єктивна модальність виражає відношення висловлення до дійсності в плані реальності/ірреальності. Суб’єктивна модальність, на відміну від об’єктивної, є факультативною ознакою висловлювання та виражається такими засобами, як: порядок слів, інтонація, лексичні повтори, модальні слова і дієслова, вигуки, вставні слова і словосполучення, вставні речення, порядок слів у реченні.

Виявлено, що модальність, будучи екстралінгвістичною категорією, що виражає відношення мовця до реальності, має загальні в англійській та українській мові засоби реалізації, які в себе включають:  фонетичні засоби (наголос та інтонація); лексико-граматичні засоби (модальні дієслова);  лексичні засоби (модальні слова та модальні вирази), що виражають суб'єктивну модальність; граматичні засоби, що виражають граматичну модальність.

Наголошено, що при перекладі англійських модальних дієслів на українську мову перекладач  повинен враховувати поліфункціональність деяких модальних дієслів, яка потребує значно ширшого спектру засобів перекладу та здійснення перекладацьких трансформацій. Враховуючи комплексний характер перекладу з рідної мови на іноземну, слід зосереджуватись не лише на граматичних явищах, без яких не можна говорити про його адекватність, а й на лексичних значеннях.

З аналізу досліджень проблем перекладу модальності можна зробити висновок, що взагалі поняття модальності є багатоаспектною категорією. У українській теорії перекладу дотримуються концепції семантично-синтактичного підходу до перекладу, яка базується на функціональному принципі передачі модальності у перекладі. 

Українська та англійська мови мають схожі засоби висловлення модальності у тексті, але ці засоби не повністю співпадають, є відмінності у їх використанні та пріоритетності при виражені модальності, тому українсько-англійський переклад модальності не може бути зведеним до дослівного копіювання. Модальне дієслово в контексті одного тексту може виконувати різні функції. Під час перекладу тексту, який містить модальні дієслова, дуже важливо передати значення модальності, бо в іншому випадку донесення смислу буде неповним.

 Підсумовано, що для теорії та практики перекладу не важливо, якими засобами виражена модальність. Не співставлення засобів вираження модальності у різних мовах дає перекладачу право замінювати категорії модальності і часто робить таку заміну неминучою. Закономірності таких замін визначаються нормами мови перекладу та функцією модальності у данному виразі. В більшості випадків перекладнику з англійської мови приходиться вирішувати завдання категорії логічної модальності.

Замовити курсову роботу на тему "Особливості перекладу англійських модальних конструкцій українською мовою":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!