Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Методичні умови навчання географії учнів базової школи

методичні умови навчанняКурсова робота на тему: Методичні умови навчання географії учнів базової школи

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ

1.1. Методика навчання географії як педагогічна наука

1.2. Методичні умови та принципи навчання географії  учнів 

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ УМОВИ  ЕФЕКТИВНОСТІ  НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

 2.1. Педагогічний досвід  реалізації методичних умов навчання географії учнів базової школи  

2.2. Методичні рекомендації щодо впровадження компетентнісно-спрямованого викладання географії 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу на тему: Методичні умови навчання географії учнів базової школи. Кількість сторінок - 30, список літератури - 24, є додатки, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Методика навчання, як і вся дидактика, переживає складний період розвитку. Відбувається перебудова загальноосвітньої школи. Створюються нові концепції освіти, стандарти, в яких описано не лише зміст, але і вимоги до результатів навчання. Гостро постає проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання. Остання проблема тісно пов’язана з розробкою і використанням у навчальному процесі нових педагогічних технологій, які детально визначають алгоритми застосування дидактичних інструментів, сприяють досягненню запрограмованого навчального результату.

Педагогічні умови й похідне від нього поняття методичні умови розуміємо як обставини процесу навчання, що є результатом цілеспрямованого вибору, конструювання та застосування елементів змісту, методів навчання, завдяки яким процес формування географічної компетентності учнів базової школи є ефективним. Методичні  умови розглядаємо як внутрішню об’єктивну закономірність виникнення, існування й результативності розвитку учнів. Застосувавши це визначення до учнів, вкажемо, що необхідними є такі умови, без яких певний процес не може бути реалізований. 

Узагальнено, що методичні умови підпорядковані зовнішнім і внутрішнім чинникам: зовнішні – організація навчально-виховного процесу; зміст навчального матеріалу; міжособистісні взаємодії; внутрішні – мотивація суб’єктів навчання; потреба у самовдосконаленні; нахили; уподобання тощо. 

З’ясовано, що першою методичною умовою ефективності навчання географії учнів базової школи є формування в них пізнавальної потреби в оволодінні високим рівнем географічної компетентності як складової  ключових освітніх компетентностей. Формувати та підтримувати пізнавальний інтерес до дисципліни «Географія» вчитель може за допомогою спеціально відібраного й структурованого змісту цієї дисципліни та комплексу особистісно зорієнтованих,  інноваційних педагогічних технологій, що перетворюють учнів на активних суб’єктів навчального процесу. 

Другою методичною умовою навчання географії  – сформованість у вчителів методичних умінь з організації та здійснення навчальної роботи учнів. Викладання шкільних курсів географії потребує від учи¬теля високої загальної і географічної ерудиції. Глибокі і всебічні знання вчителя географії з методики нав¬чання сприятимуть його успіхам та досягненням у педагогічній діяльності.

Третьою важливою методичною умовою є дотримання принципів навчання географії. Принципи навчання виконують регулятивну функцію, яку можна розглядати у двох аспектах: по-перше, як спосіб побудо¬ви наукових дидактичних теорій; по-друге, як спосіб регуляції практики навчання. 

Зауважено, що у сучасній дидактиці не існує єдиної загальновизнаної кількості принципів навчання. Як зазначється, загально-дидактичні принципи діють у процесі навчання всіх дисциплін. Проте з теоретичним розвитком окремих методик виділяють специфічні методичні принципи, які конкретизують загальні принципи дидактики.

Важливою та чи не найголовнішою методичною умовою, що забезпечує ефективність навчання географії у школі є застосування особистісно зорієнтованих, інноваційних педагогічних технологій, що перетворюють учнів  на активних суб’єктів навчального процесу. Основними шляхами реалізації даної методичної умови є: поєднання активних та інтерактивних технологій навчання;  активізація пізнавальної діяльності учнів під час навчання географії через використання відповідних пізнавальних завдань.

Таким чином, під методичними умовами навчання географії учнів базової школи  ми розуміємо процес, в якому організовується та проводиться робота і обставини, що впливають на формування  географічної компетентності учнів. Покликання вчителя має бути одне – він виступає як організатор і консультант, забезпечує рівноправне (а не авторитарне) партнерство у розвитку особистості, створює умови для розумової і дієвої праці, обов’язково створює ситуацію успішності для кожного учня, сприяє прийняттю учнями рішень і плекає розвиток відповідальності за кінцевий результат роботи.

Замовити курсову роботу на тему "Методичні умови навчання географії учнів базової школи":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!