Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Психодіагностика пізнавальних процесів дітей дошкільного віку

психодіагностика дошкільникаКурсова робота на тему: Психодіагностика пізнавальних процесів дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

1.1 Процес розвитку  пізнавальної  сфери дошкільників

1.2 Розвиток пізнавальних процесів у молодшій групі дошкільників

1.3 Пізнавальні процеси в середньому дошкільному віці

1.4 Старший дошкільний вік як сензетивний період щодо розвитку пізнавальних процесів

РОЗДІЛ 2. ПСИХОДІАГНОСТИКА  ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1 Особливості психодіагностики  пізнавальної сфери дошкільників

2.2 Психодіагностичні методи пізнавальних процесів дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Психодіагностика пізнавальних процесів дітей дошкільного віку". Кількість сторінок - 35, список літератури - 30, є додатки, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВКИ

Дошкільне дитинство — оптимальний період для розвитку пізнавальної сфери. На етапі дошкільного дитинства особливе значення має розвиток образних форм пізнання навколишнього світу — сприймання, образного мислення, уяви. Пізнавальна активність є соціально значущою складовою якістю особистості і починає формуватися в дошкільному віці в різних видах діяльності. Тому одним із найважливіших напрямків в роботі психолога з дітьми є розвиток їхньої пізнавальної сфери.

Метою освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі має бути розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей дитини, що потребує особливої уваги до процесу засвоєння дітьми програмового матеріалу. Саме за процесом та особливостями його перебігу слід судити про ефективність пізнавальної діяльності дошкільника. Ось чому так важливо знати, що і як дитина робить, щоб засвоїти  матеріал, адже саме від її пізнавальної активності залежить, що і як вона засвоює.

У період дошкільного дитинства завдяки пізнавальній активності дитини відбувається зародження уявлень про оточуючий світ. Ці уявлення формуються в процесі розвитку пізнавальної сфери, яка складається з 3 - х компонентів:

1. пізнавальні процеси (сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, мислення);

2. інформація (досвід, накопичений людством на шляху пізнання світу);

3. ставлення до світу (емоційна реакція на окремі об’єкти , предмети, явища і події нашого світу).

       Всі компоненти пізнавальної сфери тісно пов'язані між собою.

Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку  передбачає роботу педагогів за усіма трьома компонентами пізнавальної сфери. Однак слід пам'ятати, що приступаючи до діагностики пізнавального розвитку дітей, педагоги та психологи повинні враховувати вікові особливості дітей, а в процесі роботи - характерні закономірності пізнавального розвитку дітей.

Завдяки пізнавальним психічним процесам дитина одержує знання про навколишній світ та про себе, засвоює нову інформацію, запам'ятовує, розв'язує певні завдання. Серед них виділяють відчуття і сприймання, пам'ять, мислення, уяву. Необхідною умовою протікання психічних процесів є увага. Мова і мовлення постають одним із засобів мислення та розуміння.

    Найбільш яскраво розвиток дітей середнього дошкільного віку (4-5 років) характеризують зростаюча довільність, цілеспрямованість психічних процесів, що свідчить про збільшення участі волі в процесах сприйняття, пам'яті, уваги. У старшому дошкільному віці пізнавальний розвиток — це складний комплексний феномен, що включає розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви), які являють собою різні форми орієнтації дитини в навколишньому світі, в собі самому і регулюють його діяльність. У старшому дошкільному віці пізнавальне завдання стає для дитини саме пізнавальним (потрібно оволодіти знаннями!), а не ігровим. У неї з'являється бажання показати свої вміння, кмітливість. Активно продовжують розвиватися пам'ять, увага, мислення, уява, сприйняття. 

    Предметом психологічної діагностики в умовах дошкільної установи є індивідуально-вікові особливості дітей, причини порушень і відхилень у їхньому психічному розпитку. Психодіагностика вікового (психічного) розвитку дитни здійснюється основними дослідницькими (діагностичними) методами: спостереженням і тестуванням. До переліку  психодіагностичних методів, уживаних в умовах дитячої освітньої установи, входять також анкетування, бесіда й аналіз продуктів дитячої діяльності (творчості).

     Вивчення пізнавального потенціалу дошкільника передбачає дослідження рівня розвитку пізнавальних процесів (уваги, пам’яті, мислення, яуви), системи знань про навколишній світ, пізнавальної потреби (пізнавальної активності).

  Діти дошкільного віку мають низку психологічних і поведінкових особливостей, знання яких необхідне для того, щоб одержувати достовірні результати в процесі їх психодіагностичного обстеження. Набуття пізнавальними процесами довільності починається в дитини приблизно з 3 – 4 річного віку і завершується тільки в кінці підліткового віку. Тому, здійснюючи психодіагностику дітей дошкільного віку, особливо раннього, слід мати на увазі, що тестові завдання не повинні вимагати від дитини високорозвиненого довільного керування своїми пізнавальними процесами. Якщо ця умова не враховується, то в результаті тестування виникає небезпека одержати такі дані, які не цілком відповідають реальному рівню пізнавального  розвитку дитини.        

   Аби правильно судити про рівень розвитку, якого досягла дитина, необхідно тестові психодіагностичні завдання добирати так, щоб вони одночасно були розраховані як на довільний, так і на мимовільний рівень регуляції когнітивної сфери. Це дозволить адекватно оцінити, з одного боку, ступінь довільності пізнавальних процесів, а з другого боку — реальний рівень їхнього розвитку в тому випадку, якщо вони ще не є довільними. 

    Що ж до дітей старшого дошкільного віку, від трьох-чотирьох до п’яти-шести років, то в них уже є елементи довільності в керуванні своїми пізнавальними процесами. Разом з тим значна частина дітей цього віку характеризується домінуванням мимовільних пізнавальних процесів, і саме на такі процеси спирається дитина, пізнаючи навколишній світ.

Психодіагностіка дітей дошкільного віку, отже, має бути спрямована як на детальне вивчення розвитку природних, або мимовільних, пізнавальних процесів, так і на своєчасне виявлення й точний опис довільних когнітивних дій і реакцій. Для найбільш повного й різностороннього виявлення пізнавальних здібностей дошкільника використовують тестові методики. З тестами необхідно поводитись дуже обережно, кваліфіковано, щоб повністю виключити можливість неправильної інтерпритації їх змісту, значення виставлених оцінок.     

Замовити курсову роботу на тему "Психодіагностика пізнавальних процесів дітей дошкільного віку!:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!