Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Адаптація речень при перекладі з огляду норми ввічливості та політкоректності

норми ввічливості та політкоректностіКурсова робота з перекладознавства на тему: Адаптація речень при перекладі з огляду норми ввічливості та політкоректності

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЯ  У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ

1.1. Адаптація як поняття перекладознавства

1.2. Типи прагматичної адаптації 

Висновок до Розділу 1

Розділ 2. АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З ОГЛЯДУ НОРМИ ВВІЧЛИВОСТІ ТА ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ

 2.1. Способи перекладу політично коректної лексики 

2.2. Пoлітичнa кoрeктність як різнoвид eвфeмізмів 

2.3. Адаптація речення у перекладі з огляду норми ввічливості та політкоректність

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

 СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Адаптація речень при перекладі з огляду норми ввічливості та політкоректності. Кількість сторінок - 38, список літератури - 22, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Явище адаптації при перекладі іншомовних текстів, як особливий різновид міжмовного посередництва, вже давно привертає увагу дослідників. Сучасні перекладознавці розглядають адаптацію як особливий вид міжмовного посередництва, відмінний від перекладу. В окремих випадках перед перекладачем постає завдання не лише перекласти, а й опрацювати текст. У сучасних дослідженнях дедалі частіше простежуються судження про те, що тексти, які потребують супровідного опрацювання, слід вважати фактами не так перекладу, як мовного посередництва, до якого належить і адаптація. 

Перекладачі текстів стикаються з істотними труднощами при передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема, це пов’язано з перекладом у тексті фактів і подій, пов’язаних з культурою певного народу, різними національними звичаями й назвами страв, деталями одягу тощо. Слід також враховувати, що в будь-якому акті комунікації рецептор може отримати неповну інформацію. Тим більш природно незрозумілі іноземні звичаї, обряди та вчинки в перекладах, які відтворюють культуру іншого народу.

Виявлено, що адаптація є способом досягнення адекватності перекладу. Адаптивна стратегія перекладача, як спосіб подолання міжмовної та міжкультурної асиметрії, передбачає комплекс перекладацьких тактик, які дозволяють передати прагматичний потенціал першоджерела, авторські інтенції та уникнути інтерференції при перекладі.

У сучасному перекладознавстві найбільш часто використовуються чотири види прагматичної адаптації, що дозволяють адекватно відтворити діалектичну єдність форми і змісту оригіналу  першотвору.

Ідеологія, в межах якої просувається недискримінаційне слововживання, називається політична коректність. Політкоректність реалізується зазвичай лексичними засобами, а саме евфемізмами  словами або висловами, що вживаються для непрямого, прихованого, зокрема пом’якшеного, ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій, замовчування їх прямої назви. Вживання евфемізмів націлене на безконфліктну комунікацію, уникнення мовного дискомфорту та політкоректність.

До основних семантичних груп політично коректної лексики відносять одиниці на позначення: расових та етнічних груп; статей осіб, професій; фізичних вад та недоліків людей, розмірів та зросту людини;  віку осіб. 

Адекватність перекладу речень та текстів із політично коректними одиницями досягається шляхом застосування перекладацьких трансформацій: калькування, додавання, заміна, перестановка, генералізація значення і т.д. 

Аналіз способів та прийомів перекладу політично коректних номінацій дозволив нам з’ясувати, що такий переклад здійснюється через евфемізми – одиниці вторинної номінації з відносно позитивною конотацією, які використовується для уникнення суспільно неприйнятних чи табуйованих слів та виразів, а також для пом’якшення та прикрашення позначення певних предметів чи явищ або ж їх завуальовування з метою спотворення дійсності.

Адаптація речення при перекладі з огляду на політичну коректність. В англомовних країнах з огляду на вимоги неущемлення прав різних груп особлива увага у мовленні приділяється уникненню слів та висловів, експліцитно, імпліцитно чи потенційно образливих для них. Це перш за все стосується уникнення упередженості у мовленні щодо жінок та різних груп меншин (національних, расових, сексуальних тощо). Перекладач повинний мати це на увазі, вибираючи відповідні слова.

 Політична коректність як явище лінгвальне не є типовими для україномовної спільноти. Необхідність перекладу текстів із політично коректними одиницями, поява деяких із них в українській мові (афроукраїнець, афроіталієць, людина з обмеженими фізичними можливостями) зумовлює необхідність подальших досліджень способів перекладу політично коректних одиниць, визначення особливостей прагматичної адаптації речень із ними.

Замовити курсову роботу з перекладознавства на тему: Адаптація речень при перекладі з огляду норми ввічливості та політкоректності:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!