Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Соціально-психологічні характеристики особистості

особистістьКурсова робота з соціальної психології на тему: Соціально-психологічні характеристики особистості

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  I. Соціально-психологічний підхід до вивчення особистості

1.1 Проблеми дослідження особистості  у соціальній психології

1.2 Види соціально-психологічних властивостей особистості

1.3 Соціально-психологічна природа особистості 

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ  II. Емпіричне дослідження соціально-психологічних характеристик особистості у процесі групової діяльності

2.1 Організація та методика дослідження 

2.2 Аналіз результатів дослідження

Висновок до Розділу 2

ВИСНОВКИ

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Соціально-психологічні характеристики особистості". Кількість сторінок - 33, список літератури - 26,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Емпіричне дослідження соціально – психологічних характеристик особистості у процесі групової діяльності здійснювалося за допомогою соціометрії (вибірка - 29 учнів).

ВИСНОВКИ

Проблема особистості є комплексною, а її вирішення можливе тільки сумісними зусиллями всіх наукових дисциплін, які до неї звертаються, зокрема всією сукупністю психологічних наук. Відмінність загальнопсихологічного підходу від соціально-психологічного полягає в тому, що соціальна психологія розглядає поведінку і діяльність “соціально детермінованої особистості” в конкретних реальних соціальних групах, індивідуальний внесок кожної особистості в діяльність групи, чинники, від яких залежить величина цього внеску в загальну діяльність.

Соціально-психологічний підхід до вивчення особистості полягає у визначенні соціально-психологічних орієнтирів дослідження її комунікативного потенціалу, поясненні механізмів соціалізації, діагностуванні найважливіших компонентів структури, виявленні регуляторів поведінки, а також у дослідженні конкретних груп, у яких особистість засвоює соціальні впливи і реалізує свою соціальну сутність.

Аналізу піддають такі важливі соціально-психологічні вияви особистості, як соціальна установка, соціальна адаптація, індивідуалізація, інтеграція особистості, соціальна діяльність, активність, статусно-рольова реалізація особистості у групі, її статево-рольова диференціація, нормативна поведінка, соціально-психологічні якості тощо. При цьому враховують, що вся система суспільних відносин (економічних, політичних, моральних та ін.), до якої залучена людина, є об’єктивною основою формування її особистісних соціально-психологічних властивостей, якостей і рис характеру.

Важливим питанням у соціальній психології є вивчення соціально – психологічних характеристик особистості. Як відомо, особистість кожної людини наділена тільки їй властивим поєднанням рис та особливостей. Саме вони створюють її індивідуальність – поєднання психологічних особливостей людини, котрі утворюють її своєрідність і неповторність, відмінність від інших людей.  Індивідуальність виявляється в рисах характеру, темпераменті, звичках, переважаючих інтересах як пізнавальних процесів, у здібностях, індивідуальному стилі діяльності.

Відмінні ознаки особистості: свідомість; самосвідомість; саморегулювання, тобто процес управління своєю поведінкою й діяльністю; активність, що виявляється в конкретній діяльності; особливості перебігу психічних процесів (відчуття, сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага); індивідуальність; соціальний статус, соціальна роль, ранг та ін.

Соціально-психологічна характеристика особистості як опис усього комплексу властивих їй характерних особливостей має внутрішню структуру, що включає певні сторони: а) психологічна сторона особистості (психічні процеси, психічні властивості, психічні (психологічні) стани; б) світоглядна сторона; в) соціально-психологічна сторона.

Зауважено, що ці соціально-психологічні властивості зведені в чотири групи:

1) властивості, що забезпечують розвиток і використання соціальних здібностей (соціальної перцепції, уяви, інтелекту, характеристик міжособистісного оцінювання);

2) властивості, що формуються у взаємодії членів, і в результаті її соціального впливу;

3) більш загальні властивості, пов'язані з соціальною поведінкою і позицією особистості (активність, відповідальність, схильність до допомоги, співпраці);

4) соціальні властивості, пов'язані із загальнопсихологічними і соціально-психологічними властивостями (схильність до авторитарного або демократичного способу дії і мислення, до догматичного або відкритого відношення до проблем і т.д.). 

У курсовій роботі з'ясовано, що cтановлення особистості в соціумі з погляду соціальної психології неможливе поза суспільними відносинами, поза взаємодією з групою, спілкуванням і діяльністю. Людина розвивається у взаємодії з навколишнім середовищем, проте життя її є індивідуальним надбанням, а процес розвитку особистості завжди — глибоко неповторним явищем. її соціально-психологічні індивідуальні властивості виявляються в якостях темпераменту, рисах характеру, у специфіці інтересів, комунікативних якостей, інтелекту, потреб і здібностей.

Було проведено соціометричне дослідження учнів 8 – Б класу ЗОШ №123 м. Києва. Методом соціометрії було виявлено 4 соціометричні зірки, які є лідерами класу за кількістю позитивних виборів. Груповий статус «ті, яким надають перевагу» або «бажані» (3 – 5 позитивних вибори) отримали 12 учнів. 

Груповий статус знехтувані отримали (1 – 2) позитивних вибори отримали 11 учнів. Груповий статус «ізольовані» (хто не отримав жодного позитивного вибору мають двоє учнів – Готовченко Д., Заковоротній Є. Ці учні також мають статус відторгнутий (лише негативні вибори). Учні із постійним статусом „знехтувані" менш послідовні у своїх симпатіях щодо виборів членів групи, а їх вибір щодо статусних груп спрямований на „зірок", „тих, кому надають перевагу" і „знехтуваних". Отже, знехтувані учні прагнуть завоювати собі авторитет, підвищити свій статус, вони симпатизують тим, хто добився успіху, ці учні не хочуть мати такий низький статус.

Однак, оскільки інформацію надають самі члени групи, то потрібно пам’ятати, що результати проведеного дослідження є лише до певної міри надійними. Крім того, зі всієї різноманітності неформальних стосунків у групі виявляються лише ті, які відображені у формулюванні запропонованих питань.

Також соціометрія не дозволяє встановити мотиви вибору чи відторгнення одних членів групи іншими та встановити, що забезпечує людині певне місце в структурі міжособових стосунків, чим пояснюється положення тих членів групи, яких ніхто не вибирає, чим викликане існування окремих угрупувань і яка їх роль у житті групи тощо. Подолати ці проблеми можна завдяки комплексному застосуванню методу соціометрії та методів спостереження і експерименту.

Замовити курсову роботу з соціальної психології на тему "Соціально-психологічні характеристики особистості": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!