Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Судові та інші гарантії захисту прав і свобод громадян України

судові гарантії захисту громадянКурсова робота на тему: Судові та інші гарантії захисту прав і свобод громадян України

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ПОНЯТТЯ ГАРАНТІЇ  У ПРАВОВІЙ НАУЦІ

1.1. Поняття гарантії  у науково-правовій літературі

1.2. Класифікація гарантій у правовій науці 

РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 2.1. Гарантії  судового захисту  у правовій системі 

2.2. Механізм судового захисту прав і свобод громадян

РОЗДІЛ 3. ІНШІ  ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

3.1.  Характеристика юридичних гарантій захисту прав і свобод громадян

3.2. Особливості реалізації правових гарантій захисту прав і свобод громадян 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 ДОДАТКТИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Судові та інші гарантії захисту прав і свобод громадян України". Кількість сторінок - 35, список літератури - 27, є додаток, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Конституція України гарантує захист прав та основних свобод громадян у державі та за її межами за будь-яких внутрішньополітичних, соціально-економічних та інших обставин. Так, згідно із ст. ст. 8,55 Конституції України в Україні засновано систему гарантій прав і свобод людини і громадянина, якою передбачається право на судовий захист, самозахист, можливість захищати своє порушене право в Європейському суді з прав людини. 

У курсовій роботі з'ясовано, що поняття «гарантії» охоплює всю сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, спрямованих на реалізацію прав та свобод, на усунення можливих перешкод їх повного або належного здійснення.  Гарантії  являють собою цілу низку конкретних засобів, завдяки яким стає реальним ефективне здійснення громадянами своїх прав і свобод,  їх охорона та захист від правопорушення.

Виявлено, що головне призначення гарантій полягає в забезпеченні всіх і кожного рівними правовими можливостями для набуття, реалізації, охорони та захисту суб’єктивних прав і свобод.

Гарантії мають свою систему. Існують різні критерії класифікації гарантій. У теорії права розрізняються два основних види гарантій: загальні та спеціальні. За змістом і видами діяльності гарантії поділяються на економіко-правові; політико-правові; соціально-правові і правові. За сферою дії виділяють міжнародно-правові гарантії; гарантії в рамках регіональних міжнародних співтовариств; внутрішньо-державні та автономні гарантії. Також гарантії класифікують на суспільні, організаційні, організаційно-політичні, організаційно-правові, громадсько-політичні тощо.

Стосовно класифікації гарантій, необхідно підкреслити, що в юридичній літературі єдиної позиції щодо класифікації гарантій на сьогоднішній день немає. А це в деякій мірі ускладнює їх дослідження. Тому зроблено висновок, що основним критерієм класифікації гарантій, є ознаки тієї галузі суспільних відносин в якій вони виявляються, діють та удосконалюються.

Право на судовий захист передбачає, що кожному гарантується захист його прав, свобод і законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Це право можна здійснювати за допомогою самозахисту, так і шляхом звернення до відповідних органів та організацій. Однак, найважливіша роль в забезпеченні організаційно-правових гарантій захисту прав і свобод людини належить судам.

Для захисту  своїх прав і свобод будь-який громадянин може звернутися до суду. Суд не має права відмовити у розгляді справи з причин невиразності або відсутності певної правової норми. У ст. 55 Конституції України зазначено, що права і свободи людини та громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це право дає можливість відстоювати інтереси не тільки конкретного позивача, але й усього суспільства, сприяючи тим самим забезпеченню режиму законності та правопорядку.

Отже, основною юридичною гарантією прав і свобод людини є судовий захист, тобто право кожної людини на справедливий і відкритий розгляд її справи в суді.

Підсумовано, що судовий захист це необхідна й найефективніша гарантія забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Суд є пріоритетним, але далеко не єдиним органом захисту прав і свобод людини й громадянина, на що прямо звертається увага в Конституції. Зокрема, зазначається, що кожен може звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, якщо використані всі національні засоби правового захисту.

 Замовити курсову роботу на тему "Судові та інші гарантії захисту прав і свобод громадян України":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!