Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Застосування норм права:поняття, структура, види і стадії

застосування норм праваКурсова робота на тему "Застосування норм права: поняття, структура, види і стадії"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Поняття та ознаки норм права 

1.1. Поняття норм права

1.2. Ознаки норм права 

Розділ 2.  Структура, види і стадії застосування норм права

 2.1. Структура застосування норм права

2.2. Види застосування норм права 

2.3. Стадії застосування норм права

Розділ 3. Порівняльна характеристика застосування норм права в Україні та країнах Європи

Висновок

Список літератури

Детальніше про курсову роботу на тему "Застосування норм права: поняття, структура, види і стадії". Кількість сторінок - 33, список літератури - 29, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Висновок

Норма права - це загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою та спрямоване на врегулювання суспільних відносин. Нормами права регулюють найважливіші суспільні відносини, і від того, яким способом чи в якій формі відбувається це регулювання, залежить і сама можливість виконання завдань, для реалізації яких створені відповідні норми. 

В курсовій роботі з’ясовано основні ознаки правових норм: мають офіційний характер, державно-владну природу, відображають волю більшості; вирізняються високим ступенем формалізації, є загальнообов’язковими правилами поведінки, зміст правових норм становлять права й обов’язки; характеризуються наявністю чіткої внутрішньої структури (будови). 

Основними структурними елементами застосування норм права є: суб’єкт правозастосування, об’єкт, правозастосовна процедура, підстави застосування права, результат правозастосовної діяльності (правозастосовний акт).

За своїми формами (видами) застосування норм права поділяється на оперативно-виконавчу, правоохоронну і правосуддя. 

Оперативно-виконавча форма поширена в діяльності виконавчо-розпорядчих органів держави і спрямована на вдосконалення структури державного апарату, координує діяльність різних ланцюгів апарату управління та сприяє розв’язанню конкретних питань господарського і соціально-культурного розвитку. При цій формі здійснення правозастосовчої діяльності забезпечується виконання приписів норм права, які  мають позитивний уповноважуючий характер, а за допомогою індивідуального правозастосовчого рішення здійснюється позитивне (конструктивне) індивідуальне регулювання суспільних відносин.

Зроблено висновок, що контрольно-наглядова форма правозастосовчої діяльності випливає із особливостей компетенції і форм діяльності органів, уповноважених на здійснення функцій контролю і нагляду. Основне призначення цієї форми правозастосовчої діяльності полягає в тому, щоб попередити можливі правопорушення, визначити заходи по усуненню умов, які можуть сприяти правопорушенням в майбутньому, а у випадках виявлення не правомірної поведінки – привести в дію відповідні правоохоронні засоби.

Правосуддя як форма правозастосовчої діяльності характеризується рядом специфічних особливостей, серед яких варто зазначити те, що зміст судового рішення в значній мірі залежить від праворозуміння, яке склалося в державі, її типу та політичного режиму, встановленого в ній, традиційного ставлення до суду в суспільстві.

Виявлено, що процес застосування норм права  охоплює наступні стадії, які входять до механізму застосування норм права -  встановлення та аналіз фактичних обставин справи, вибір та встановлення автентичності тексту норми права, прийняття рішення у справі, застосування норм права.

Підсумовано, що застосування норм права в Україні та європейських країнах майже тотожне, що пояснюється фактом належності обох систем права до романо-германської правової сім'ї.

Застосування норм права можна визначити як одну із форм реалізації права, яка має державно-владний організуючий характер компетентних державних органів й уповноважених державою осіб і спрямована на зміну, припинення або виникнення правових відносин шляхом видання індивідуальних актів застосування правових норм в певних формах, а також на конкретизацію правового регулювання і охорону суспільних відносин.

Отже, застосування норм права - це владна діяльність компетентних органів держави та посадових осіб щодо підготовки та прийняття індивідуальних рішень у юридичній справі на основі юридичних фактів та конкретних правових норм.

Замовити курсову роботу на тему "Застосування норм права: поняття, структура, види і стадії" :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!