Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Диференціація навчання на уроках географії як спосіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання

уроки  географіїКурсова (випускна) робота на тему: Диференціація навчання на уроках географії як спосіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ  ГЕОГРАФІЇ 

1.1. Диференціація  навчання як сучасна педагогічна технологія

1.2. Реалізація  особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі

1.3. Диференціація навчання як засіб особистісно зорієнтованої освіти                         

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 2.1. Педагогічний досвід реалізації диференціації навчання на уроках географії 

2.2. Методичні рекомендації щодо диференціації навчання на уроках географії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Диференціація навчання на уроках географії як спосіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання". Кількість сторінок - 29, список літератури - 23, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

 Як відомо, у довільно сформованих класних колективах учні відрізняються між собою інтересами до вивчення окремих дисциплін, рівнем навчальних можливостей. Практичні результати навчання й виховання свідчать про те, що низька успішність багатьох учнів є результатом невідповідності між індивідуальним темпом засвоєння знань і темпом, який учитель пропонує на уроці. У результаті цього клас виявляється неоднорідним за здатністю до засвоєння знань. Проте вчитель має відповідно до можливостей кожного учня забезпечити якісне засвоєння всім класом базового рівня знань. У вирішенні цієї проблеми важлива роль належить диференціації навчання.

Диференційоване навчання – це спеціально організована навчально-пізнавальна діяльність, яка, ураховуючи вікові, індивідуальні особливості суб’єктів навчання, їхній соціальний досвід і стартовий стан, спрямована на оптимальний фізичний, духовний та психічний розвиток учнів, засвоєння необхідної суми знань, практичних дій. 

Диференційований підхід до школярів – це найважливіший принцип виховання й навчання, який має позитивний вплив на якість знань, навичок та вмінь учнів, сприяє активізації їхньої пізнавальної активності, формуванню позитивних мотивів навчання; оптимізує навчальний процес, дає можливість для розвитку творчих здібностей учнів. Тобто реалізація індивідуального підходу в процесі навчання допомагає оптимізувати процес навчання в різнорідних групах і добитися якомога вищого розкриття потенціалу кожного учня або окремо взятої групи.

З’ясовано, що нині особливої ваги набуває особистісно зорієнтований підхід у навчанні географії. Для такої моделі характерна орієнтація навчальної діяльності не на засвоєння готових знань, а на самостійний пошук і засвоєння інформації в процесі активної мисленнєвої діяльності. Найважливішими рисами такого підходу у процесі вивчення географії є результативність, тобто високий рівень виконання завдань і досягнення поставленої мети кожним учнем; висока вмотивованість, що сприяє підвищенню зацікавленості до вивчення географії, ергономічність, адже навчання проходить у атмосфері співробітництва, позитивного доброзичливого мікроклімату за відсутності перенавантаження і перевтомлення. Це саме ті педагогічні умови, в яких розкривається особистісний потенціал учнів і вдосконалюються їхні уміння і навички.

Виявлено, що основне призначення диференційованих завдань - забезпечити для кожного учня оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи. Щоб організувати роботу учнів на уроці географії, педагоги використовують: фронтальну диференціацію – клас виконує загальне завдання, а вчитель диференційовано навчає різнорівневі групи; групову диференціацію – клас поділений на групи, кожна група виконує частину загального завдання;  внутрішньогрупову диференціацію – у кожній групі учнів поділяю за індивідуально-психологічними особливостями або за рівнем підготовки;  персональну диференціацію – учні виконують індивідуальні завдання з допомогою вчителя або без його допомоги.

Диференціація в освітньому процесіі надає кожній дитині можливість визначитися у власних інтересах і нахилах, робить процес навчання комфортнішим, адаптуючи його до особливостей і потреб школярів, дає їм змогу успішно засвоювати зміст освіти, необхідний для повноцінної життєдіяльності та самореалізації.

 Отже, важливим у процесі навчання географії є використання особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, в основі яких – глибоке вивчення індивідуальних особливостей дитини. Впровадження особистісно зорієнтованої моделі навчання, сутнісними ознаками якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання учнів, визначення та осмислення ними своїх потенційних можливостей і життєвих цілей, потребує глибокого усвідомлення педагогами необхідності побудови нової педагогічної системи.

Замовити курсову роботу на тему "Диференціація  навчання на уроках географії  як спосіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!