Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Реалізація особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі з іноземної мови

особистісно зорієнтований підхід у навчанні іноземної мовиКурсова робота на тему "Реалізація особистісно зорієнтованого підходу  у навчально-виховному процесі з іноземної мови"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

1.1 Теоретичні аспекти питання особистісно зорієнтованого підходу у науковій літературі 

1.2 Принципи реалізації особистісно зорієнтованих технологій навчання

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 2.1 Методичні прийоми застосування особистісно зорієнтованого підходу  у навчанні іноземної мови

2.2 Педагогічний досвід реалізації особистісно зорієнтованого підходу в процесі вивчення іноземної мови 

2.3 Методичні поради щодо реалізації особистісно зорієнтованого підходу у навчально-виховному процесі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Реалізація особистісно зорієнтованого підходу  у навчально-виховному процесі з іноземної мови". Кількість сторінок - 36 (з додатками), список літератури - 32, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Освіта за своїм змістом, формами і методами не є незмінним, закостенілим феноменом, адже вона реагує на нові виклики часу і суспільства, враховує тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття народу. Методика навчання іноземних мов наразі також зазнає змін, намагаючись знайти найбільш прийнятний для сучасної історичної епохи раціональний підхід до навчання іноземних мов. При цьому до уваги беруться найновіші досягнення суміжних наук і доступні технічні можливості.

Мета навчання іноземних мов на сучасному етапі визначає і відповідні підходи до організації навчально-виховного процесу у школі, а саме: особистісно-орієнтований підхід. Це означає, що методика навчання іноземної мови передбачає активну діяльність, у центрі якої знаходиться учень як суб’єкт навчання, а зміст навчання охоплює соціально та особистісно значущі складові його досвіду. Особистісно орієнтована освіта реалізується через діяльність і за своїм внутрішнім змістом передбачає співпрацю і саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їх особистісних функцій.

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови здійснюється за умов розвитку ініціативи учнів (learner autonomy), навчання учнів «виробництву знань» (learner-centered curriculum), організації роботи в малих групах (learner-centered teaching), створення на уроці атмосфери підтримки учнів (supportive environment) та використання інтерактивних технологій («навчання у співпраці», «метод проектів»).

Виявлення особливостей гармонійного розвитку особистості дозволяє сформулювати основні принципи особистісно орієнтованих технологій навчання, реалізація яких сприяє орієнтації суб’єкт-суб’єктної взаємодії у системі “вчитель-учень”, розвитку творчих можливостей учня та підвищенню рівня творчої педагогічної діяльності вчителя. Зокрема, відомі такі принципи: суб’єктності, діагностики, оптимальності, взаємозалежності, фасилітації, креативності, доповнення, варіативності, самоорганізації.

Концепція особистісно-орієнтованого підходу передбачає, що організація учбового процесу, методичні підходи та рішення викладача, використання учбового матеріалу, відбір вправ та завдань мають відповідати особистості того, хто навчається, його потребам, мотивам, активності, інтелекту, індивідуальним та психологічним особливостям. Вчитель має враховувати як індивідуальні особливості так і рівень базової підготовки учнів. Саме така робота дає можливість розкрити справжні можливості кожного учня і відповідно до цього створювати для нього індивідуальну траєкторію розвитку, що різноманітить учбовий процес, робить його більш цікавим, комфортним і, головне, дозволяє підвищити ефективність навчання.

Задача вчителя іноземної мови: підібрати такі ситуативні вправи з різних видів мовленнєвої діяльності, щоб “сильні” учні змогли якнайкраще представити свої знання з тієї чи іншої теми, а “слабкі” учні не відчували себе некомфортно і мали змогу теж брати участь у навчальному процесі і підвищити рівень своїх знань, вмінь та навичок. До особистісно-орієнтованих  технологій навчання відносяться: технологія колективного співпраці, особистісно-орієнтованого технологія взаємонавчання, метод проектів.

Використовуючи технології особистісно-орієнтованого підходу можна повніше враховувати можливості та інтереси учнів, стимулювати їх пізнавальні здібності, тим самим, збільшуючи мотивацію навчання. Ці технології сприяють об’єднанню учнівського колективу і дозволяють проявити себе кожному учневі в різних видах діяльності, спираючись на його здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід.

Замовити курсову роботу з педагогіки на тему "Реалізація особистісно зорієнтованого підходу  у навчально-виховному процесі з іноземної мови" :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!