Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Спільна діяльність дорослих і дітей як основа формування позитивних взаємин у сім'ї

формування позитивних взаємин  у сім'їКурсова робота на тему: Спільна діяльність дорослих і дітей як основа формування позитивних взаємин  у сім'ї (Формування позитивних взаємин у сім’ї у спільній діяльності дорослих та дітей). 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПИТАННЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

1.1      Вплив сімї на формування особистості дошкільника

1.2      Роль спільної діяльності дітей та дорослих для формування  позитивних взаємин у сімї

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

2.1Спільна діяльність  дорослих та дошкільників в освітньому  процесі

2.2. Спілкування дорослого й дитини дошкільного віку як особливий вид їхньої спільної діяльності

2.3Спільна праця дітей та дорослих як основа формування позитивних взаємин у сім’ї 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Спільна діяльність дорослих і дітей як основа формування позитивних взаємин  у сім'ї (Формування позитивних взаємин у сім’ї у спільній діяльності дорослих та дітей)". Кількість сторінок - 28, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Незважаючи на значну кількість соціальних інститутів, що впливають на становлення дитини дошкільного віку, центральне місце у цьому процесі посідає сім’я. Сім’я для дитини – перший і досить значний колектив, де проходить процес її соціалізації, закладаються основи її світогляду, моральності, людяності, милосердя, добра, справедливості і т. д. Роль сім'ї у процесі формування особистості відіграє важливу роль, оскільки та атмосфера, в якій зростає дитина є невід'ємною ланкою розвитку і виховання особистості, завдяки якій вона вчиться, розвивається, вдосконалюється.

До основних чинників сімейного виховання, що здійснюють позитивний вплив на формування особистості дошкільників належать, по-перше, увага до дитини: ступінь контролю за нею, керівництво її  поведінкою, по-друге, емоційне ставлення до дитини: ступінь душевного контакту з сином або донькою, ніжність, ласкавість у стосунках з ними, по – третє, організація спільної діяльності між дорослими та дитиною.

Поняття «спільна діяльність» в більшості досліджень вживається як близьке до таких понять, як колективна та сумісна діяльність.  В процесі будь-якої сумісної діяльності виникає взаємопов’язаність її учасників, причому ступінь взаємопов’язаності визначається тим, який характер взаємодії (офіційний чи неофіційний) встановлено між ними. Під взаємодією розуміється така система дій учасників, коли дія однієї особи обумовлює певні дії інших людей. Тому саме взаємодія виступає як основа спільної діяльності, що ставить перед дослідниками проблему вивчення її впливу на формування та розвиток позитивних взаємовідносин дошкільників.

Спільна діяльність між дорослими та дітьми надзвичайно важлива у педагогічному аспекті: вона зближує членів сім’ї, породжуючи цілу гаму міжіндивідуальних зв’язків, таких, як прихильність один до одного, потреба в спілкуванні, бажання бути разом. Внаслідок специфічних особливостей змісту та організації спільної діяльності між дітьми та дорослими виникають та розвиваються значущі з погляду виховання контакти, створюються сприятливі умови для розвитку дружніх взаємин, зокрема співпраці та взаємодопомоги.

За метою взаємодії розрізняють інтелектуальну (наприклад, читання книг), ігрову (спільні ігри – дидактичні, сюжетні), трудову (виконання трудових завдань або обов’язків, різні види праці дитини), художню  діяльність (ліплення, конструювання). У педагогічній літературі  зустрічаються такі  форми організації спільної діяльності дорослих та дітей, як спільно-взаємодіюча діяльність, коли відбувається одночасна взаємодія кожного учасника з усіма іншими; сумісно-індивідуальна діяльність, коли кожен учасник робить свою частину загальної роботи, незалежно один від одного; сумісно-послідовна діяльність, коли загальна задача виконується послідовно кожним учасником.

Спільна діяльність дорослих та дітей — це основна модель організації освітнього процесу дітей дошкільного віку. Види спільної діяльності дорослих та дітей в освітньому просторі: безпосередньо освітня  діяльність, реалізована в ході спільної діяльності дорослого і дітей; спільна діяльність дорослого і дітей,  здійснювана в ході режимних моментів і спрямована на вирішення освітніх завдань. Вчені також виділяють три типові ситуації здійснення спільної діяльності дорослих та дітей в освітньому просторі: предметно-ігрову, сюжетно-ігрову та шкільно-ігрову. 

Міжособистісна комунікація в сім’ї важлива для обміну інформацією, виконання ролей у спільній діяльності, встановлення та розвитку міжособистісних стосунків, пізнання навколишнього середовища та самопізнання.    Спілкування з дорослими є головним фактором психічного розвитку з народження дитини упродовж перших семи років її життя, тому порушення родинного спілкування є одним із найбільш значущих чинників виникнення негативних тенденцій у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини. 

Під спільною трудовою діяльністю дошкільників розуміють організацію дорослими дітей на виконання одного загального завдання, однієї загальної справи. Спільна праця привчає дітей до роботи разом, об’єднує, виховує в них бажання виконати доручену справу, допомагати одне одному. Спільна праця, як ніяка інша форма організації трудової діяльності, привчає дітей до розподілу праці, до відповідальності кожного з них і колективу в цілому за доручену справу. Можна сказати, що спільна праця – це школа формування колективних взаємин, виховання товаристськості, відповідальності за доручену справу.

Унікальність праці як виховного засобу розкривається через її соціальну характеристику. Через працю дитина пізнає оточуючий світ і себе, оцінює власну діяльність, створює себе як особистість. Батьківське прагнення до взаємодії, зацікавленість і участь батьків у заняттях дитини та включення її у спільні справи створюють умови для формування позитивних взаємин у сім’ї. 

 

Отже, спільна діяльність дорослого та дитини забезпечує їй відчуття захищеності та знижує відчуття тривоги і безпорадності, що створює первинні механізми емоційної регуляції, слугує необхідною передумовою для розгортання дитиною орієнтовної діяльності відносно навколишнього світу та розвитку пізнавальних процесів.

Сімейне виховання, зокрема тип дитячо-батьківських відносин є одним з провідних чинників розвитку якостей особистості. Вплив батьків позначається на формуванні особистісних якостей та когнітивної сфери дітей: самосвідомості, самооцінки, формування пізнавальних потреб, інтелектуальної сфери, картини світу. Сім’я не є ізольованою соціальною інституцією. Вона поділяє сферу впливу з іншими, однак вплив інших, що проектується через призму сімейного виховання, залишається головним.

Замовити курсову роботу на тему "Спільна діяльність дорослих і дітей як основа формування позитивних взаємин  у сім'ї (Формування позитивних взаємин у сім’ї у спільній діяльності дорослих та дітей)" :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!