Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування природознавчої компетентності у молодших школярів

природознавча компетентність учнівКурсова робота на тему: Формування природознавчої компетентності у молодших школярів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ  ПРИРОДОЗНАВЧОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  У  СИСТЕМІ  ОСВІТИ

1.1. Природознавча компетентність у структурі компетентностей учнів

1.2. Формування природознавчої компетентності  учнів початкових класів у навчально-виховному процес

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 2.1. Методичні особливості формування природознавчої компетентності в молодших школярів   

2.2. Методичні рекомендації щодо формування природознавчої компетентності учнів початкової школи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Формування природознавчої компетентності у молодших школярів". Кількість сторінок - 27, список літератури - 17, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Природознавство як навчальний інтегрований предмет утворює систему уявлень і понять, відібраних з різних природничих наук на основі ідеї розкриття цілісності природи,  її різноманітності з урахуванням міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із природознавчими предметами в основній школі.

Головною метою вивчення «Природознавства» визначено: формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину та основ екологічних знань;  опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності; розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. 

Природознавча компетентність учня початкових класів це – особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі для нього практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин «людина – природа».

Формування природознавчої компетентності здійснюється через змістові лінії: «Об’єкти природи», «Взаємозв’язки у природі», «Земля — планета Сонячної системи», «Україна на планеті Земля», «Рідний край», «Охорона і збереження природи», «Методи пізнання природи». 

Природознавча компетентність охоплює такі компоненти:

1)мотивація  учнів до мисленнєвої і природоохоронної діяльності (прагнення берегти і шанувати навколишню природу), спостережливості, допитливості і творчих здібностей;

2)знання про об’єкти природи,  їх різноманітність та  взаємозв’язки між неживою і живою природою, між самою живою природою, між природою і людиною;

3)способи навчальної й природоохоронної діяльності, які засвоюються учнями у формі розумових і практичних умінь і навичок;

4)досвід природознавчої діяльності: уміння застосовувати засвоєні знання і способи діяльності в подібних і нових навчальних і життєвих ситуаціях;

5)емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої природи і самого себе. 

Програмою з природознавства передбачено  реалізацію освітньої, розвивальної, виховної та мотиваційної функцій.

Освітня функція передбачає формування природознавчої компетентності  через: урізноманітнення типології уроків; вибір методів навчання (спостереження, ігрові вправи, практичні дії, практичні роботи, робота в малих групах, в парах тощо)  та видів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності; застосовування практичних методів навчання на різних етапах уроку: організацію безпосередніх спостережень дітей, їх практичну та дослідницьку роботу в процесі якої формуються  уміння застосовувати набуті знання в реальних навчальних і життєвих конкретних ситуаціях. 

Розвивальна функція навчального предмета реалізується шляхом відображення тих видів діяльності, які передбачають розвиток психічних пізнавальних процесів (перцептивні, мислительніі, мнемічні, мовленнєві, імажинативні), зокрема уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, доводити, встановлювати причиново-насідкові зв’язки, враховуючи особливості їх формування в першому класі.

Виховна функція передбачає створення ситуацій для формування в учнів досвіду емоційно-ціннісного ставлення до природи, що потребує оцінювання об’єктів, вибіркове ставлення до світу природи на основі певних переконань, екологічно спрямованого світогляду, формування особистісних рис з соціальними, моральними, естетичними властивостями, які регулюють суспільні норми, правила, поведінкові еталони у взаємодії людини і природи.

Таким чином, вчитель початкових класів має бути методично підготовленим до процесу  формування природознавчої компетентності молодших школярів. 

Замовити курсову роботу на тему "Формування природознавчої компетентності у молодших школярів" :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!