Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток зв’язного мовлення та його роль у формуванні мовленнєвої комунікативної творчості дітей дошкільного віку

розвиток мовлення дошкільниківКурсова робота на тему: Розвиток зв’язного  мовлення та його роль у формуванні мовленнєвої комунікативної творчості дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку зв’язного мовлення дошкільників

1.1. Проблема розвитку зв’язного мовлення  дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі

1.2. Особливості формування мовленнєвої комунікативної творчості дошкільників

1.3. Роль  зв’язного мовлення у процесі формування мовленнєвої комунікативної творчості дошкільників

Розділ 2. Методика розвитку зв’язного мовлення дошкільників

 2.1. Авторська методика з розвитку зв’язного мовлення дошкільників

2.2. Методичні рекомендації з формування мовленнєвої комунікативної творчості дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

 Детальніше про курсову роботу на тему "Розвиток зв’язного  мовлення та його роль у формуванні мовленнєвої комунікативної творчості дітей дошкільного віку". Кількість сторінок - 32 (з додатками), список літератури - 22, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Однією з невід’ємних складових навчально-виховного процесу в дитячому дошкільному закладі є навчання дітей мовлення. Своєчасне оволодіння мовою – основа розумового і психічного розвитку дитини, запорука повноцінного її спілкування з навколишніми людьми. 

Вчені розглядають поняття зв'язного мовлення у двох аспектах: як процес створення зв'язного висловлювання та як продукт мовлення (текст чи дискурс). Зв'язне мовлення визначається як єдине смислове та структурне ціле, що складається з тематично та логічно пов'язаних між собою відрізків і відбиває всі суттєві сторони свого предметного змісту.

У процесі зв’язного мовлення реалізується передусім основна функція мовлення – комунікативна. Адже, саме за допомогою зв’язного мовлення дитина спілкується з людьми, що її оточують. Метою організації  роботи із розвитку зв’язного мовлення в ДНЗ, спрямованої на створення технології розвитку мовленнєвого спілкування, є забезпечення цілісності і життєздатності спілкування дітей з дорослими та однолітками, розвиток у вихованців усіх форм і засобів (невербальних, мовленнєвих) спілкування; виховання творчого ставлення до діяльності і спілкування як специфічного виду діяльності, розвиток комунікативно-мовленнєвих, творчих здібностей дітей.

Зв’язне мовлення охоплює всі види діяльності дітей дошкільного віку. Вчені виокремлюють такі види діяльності як ігрова, образотворча, пізнавальна, художня, музична, мовленнєва, комунікативна, побутова, трудова.

Аналіз наукових джерел засвідчив, що комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника відбувається на трьох рівнях: поведінковий, когнітивно-лінгвістичний, особистісний. Розвиток мовленнєвого спілкування передбачає становлення таких його елементів: мотивів спілкування, процесів мовленнєвої взаємодії (говоріння і слухання); засобів спілкування (невербальних і мовленнєвих), взаєморозуміння як кінцевого результату спілкування.

Виявлено, що ключовими напрямами розвитку зв’язного мовлення в процесі формування мовленнєвої комунікативної творчості дошкільників є: розвиток художньо-естетичного сприймання і словесної творчості, розвиток мовлення, виховання культури мовлення, літературознавча підготовка, збагачення емоційно-чуттєвого і когнітивного досвіду.

Відзначено, що вагому роль у процесі розвитку мовленнєвого спілкування відіграє дошкільний заклад освіти. Метою організації  роботи із розвитку зв’язного мовлення в ДНЗ, спрямованої на створення технології розвитку мовленнєвого спілкування, є забезпечення цілісності і життєздатності спілкування дітей з дорослими та однолітками, розвиток у вихованців усіх форм і засобів (невербальних, мовленнєвих) спілкування; виховання творчого ставлення до діяльності і спілкування як специфічного виду діяльності, розвиток комунікативно-мовленнєвих, творчих здібностей дітей.

З’ясовано, що найважливішими джерелами розвитку зв’язного  мовлення  у дошкільників є художня література й усна народна творчість, величезна сила впливу яких традиційно використовувалась у вітчизняній і зарубіжній педагогіці як могутній чинник виховання й освіти підростаючого покоління. 

У ході особистого педагогічного спостереження було помічено, що розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку буде більш ефективним у процесі сприймання ними художнього слова та самостійного складання зв’язних висловлювань. Працюючи над усною мовою дитини вихователь має розвивати дві її форми: розмовну (діалогічну)  і розповідну (монологічну).

Підсумовано, що цілеспрямована робота з розвитку зв’язного мовлення дітей має спрямовуватися на розвиток мовного чуття, мовних здібностей дітей. Працюючи з дітьми, треба повсякчас створювати умови для самостійних мовних спостережень, для саморозвитку мовлення, здійснення контролю та самоконтролю над висловлюваннями. 

Замовити курсову роботу на тему "Розвиток зв’язного  мовлення та його роль у формуванні мовленнєвої комунікативної творчості дітей дошкільного віку" :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!