Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сенсорний розвиток дітей раннього віку

сенсорний розвиток дітейКурсова робота на тему: Сенсорний розвиток дітей раннього віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сенсорний розвиток дитини у сучасній системі дошкільного вихованя

1.1. Сенсорне виховання у спадщині видатних педагогів минулого

1.2. Актуальність проблеми сенсорного розвитку дітей раннього віку

1.3. Особливості сенсорного розвитку в ранньому віці

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти сенсорного розвитку дітей раннього віку

2.1. Система роботи щодо сенсорного розвитку дітей раннього віку

2.2. Методичні прийоми сенсорного пізнання дітей раннього віку

2.3. Методичні рекомендації вихователям щодо сенсорного розвитку дітей раннього віку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу на тему: "Сенсорний розвиток дітей раннього віку". Кількість сторінок - 40, список літератури - 27, додатків - 4,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновки

      У контексті модернізації дидактико-методичної і нормативної бази дошкільної ланки освіти на початку ХХІ століття сформувались чітко виражені тенденції щодо організації сенсорного розвитку дітей раннього віку.  Цільовими напрямами проголошено збагачення зорових, слухових і дотикових сенсорних процесів; методологічними засадами формування сенсорики особистості визнано положення концепцій психології сприймання, розвивального навчання, теорій навчальної діяльності, опанування дітьми еталонних знань про найтиповіші зовнішні ознаки предметів і явищ дійсності та засвоєння узагальнених способів їх обстеження.

Метою сенсорного розвитку дітей раннього віку  є формування у них сенсорних здібностей. Вітчизняна дошкільна дидактика, спираючись на сучасні психологічні дослідження, розглядає сенсорний розвиток як формування нових, таких, що не існували раніше, сенсорних процесів і властивостей за активного педагогічного впливу.

      Доведено, що сенсорне виховання виступає обов’язковим складником розвитку дитини, яка потребує усвідомлених дій з боку вихователів, що підтверджується наявністю значної кількості методичного та практичного матеріалу (Д. Альтхауз і Е. Дум, Л. Артемова, А. Бондаренко, Л. Васильєва, Н. Венгер, Т. Доронова, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, З. Максимова, Л. Олійник, Е. Пілюгіна, Л. Сисуєва).       

     Зауважено, що в практиці дошкільної освіти сенсорне виховання дітей дошкільного віку здійснюється нецілеспрямовано. У більшості сучасних програм навчання і виховання дітей дошкільного віку відсутні завдання із сенсорного виховання й розвитку дитини, а їх реалізація відбувається стихійно і не систематизовано в окремих напрямах роботи вихователів, спрямованих на розумовий розвиток дитини, розвиток мовлення, ознайомлення з довкіллям. Усе це переконливо доводить необхідність вивчення змісту, визначення умов та засобів організації сенсорного розвитку дітей раннього віку.

   Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компоненту дошкільної освіти  передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. 

      У курсовій роботі розкрито завдання, зміст, шляхи, форми та методи сенсорного розвитку дітей раннього  віку. Описані методи та форми роботи з дітьми, що  забезпечують оптимальну результативність дошкільного закладу в сенсорному розвитку вихованців. 

    Доведено, що педагогічні зусилля мають бути спрямовані на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях, тому при організації роботи з дітьми з даної теми було запропоновано орієнтуватися на дотримання таких рекомендацій:

1. Забезпечити матеріальне предметно-ігрове, розвивальне, комунікативне середовище (пропонувати творчі завдання у різних видах діяльності з урахуванням пізнавальних інтересів кожної дитини: зображувальних, словесних, музичних, логіко-математичних варіативного характеру, комбіновані).

2. У своїй діяльності педагогам користуватися широким спектром засобів: яскрава наочність, ілюстрації, роздавальні матеріали, книги з цікавим змістом, художнє слово, технічні засоби навчання (програвачі, магнітофони, проектори), що зацікавлюють  дітей перспективою пізнавального спілкування; створювати мікросередовище, насичене інформацією, позитивними пізнавальними емоціями, що захоплює дитину, формує у неї стійкий інтерес до пізнавальної взаємодії з дорослим; використовувати творчі завдання на різносторонній розвиток особистості.

3. Організувати педагогічне середовище з позитивною атмосферою, де панує гуманність, взаємодовіра, взаємодопомога, і кожна дитина почуває себе безпечно. Створювати позитивний психологічний клімат в умовах індивідуальної взаємодії дитини з дорослим. Спонукати її до спілкування щодо потреб та проблем, які хвилюють дошкільників, що сприяє поглибленню пізнавальних інтересів та активності.

4. Обговорювати з дітьми питання, пов’язані з емоційним, моральним світом людей, їхніми вчинками, переживаннями. Дати можливість дошкільникам ділитися своїми планами, враженнями, думками, що допомагає їм усвідомлювати зміст подій, які відбуваються навколо. Звертати увагу дітей на нові, незвичні риси об’єкта, формулювати передбачення, націлюючи на експериментування, роздуми, висловлення здогадок.

5. Для підвищення активності батьків дітей проводити індивідуальні бесіди, консультації з питань особливостей пізнавальної діяльності, дитячої творчості, пропонувати комплекси розвивальних ігор для проведення в сім’ї.

 Замовити курсову роботу на тему: "Сенсорний розвиток дітей раннього віку": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!