Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування ключових компетентностей на уроках фізики

уроки фізикиВипускна (курсова) робота на тему: Формування ключових компетентностей на уроках фізики

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

1.1. Проблема визначення переліку ключових компетентностей 

1.2. Уроки фізики  в системі компетентнісної освіти

 Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

2.1. Педагогічний досвід з формування ключових компетентностей на уроках фізики

2.2. Методичні рекомендації щодо формування компетентної особистості на уроках фізики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про випускну (курсову)  роботу на тему: " Формування ключових компетентностей на уроках фізики". Кількість сторінок - 30, список літератури – 27  джерел,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

У випускній роботі зазначено, що поряд зі знаннями, уміннями і навичками учнів важливого значення сьогодні набувають сформовані в процесі навчання ключові компетентності, які необхідні для гармонійної взаємодії будь-якої людини з сучасним технологічним суспільством.

Ключова компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності та належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; а предметна (галузева) -  набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань.

Зауважено,  що питання  класифікації  ключових компетентностей сьогодні  залишається дискусійним. На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремлено п'ять ключових компетентностей: уміння вчитися (навчально-пізнавальна),  здоров'язбережувальна,  соціально-трудова (кооперативна), загальнокультурна (комунікативна), інформаційна компетентність (ІКТ).

Розвиваючи ідею компетентнісного підходу до навчання фізики у школі, сучасні вчені-методисти визначають його особливу значущість у навчально-виховному процесі, оскільки  фізика, як навчальний предмет, має потенціал щодо формування всіх видів ключових компетентностей.  

Зокрема, компетентності, які формуються під час вивчення фізики, можна назвати базовими для багатьох професій і видів діяльності, пов’язаних з ними. Вони відіграватимуть цю роль за умови підсилення діяльнісно-практичної складової їх змісту, за рахунок чого учні зможуть набути специфічних умінь і навичок, а також збагатити досвід їх застосування під час розв’язання професійних і побутових проблем.

Виявлено, що компетентнісний підхід до навчання фізики зміщує акценти з накопичування  нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. У зв’язку з цим змінюється підхід до відбору системи методів, форм і засобів навчання  фізики. Переваги набувають методи, які здатні забезпечити оволодіння учнями ключовими компетентностями: інтерактивні, дослідницькі методи, метод проектів та проблемного навчання).

Аналіз змісту навчальної програми з фізики засвідчив, що у вимогах до рівня навчальних досягнень учнів відображені підходи до формування лише предметної компетентності. Аналіз підручників фізики для основної та старшої школи засвідчив, що в них завдань, спрямованих на формування предметної, міжпредметної та ключових компетентностей школярів, дуже мало. Їх кількості недостатньо для ефективного здійснення цього процесу.

Таким чином, перед учителем фізики постає завдання вибору таких форм навчання, які б сприяли формуванню ключових компетентностей. Відповідно перед учителем фізики постає нова ціль:  не примушувати, а мотивувати учнів до тієї чи іншої діяльності, формувати потребу у виконанні поставлених завдань, сприяти отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до знань і до процесу їх набуття.

Підсумовано, що відбір методів навчання фізики, орієнтованих на формування в учнів ключових компетентностей, має здійснюватись з урахуванням вимог, які повинні забезпечувати: активну пізнавальну діяльність учнів (ефективним є використання проблемно-пошукових методів або частково-пошукових завдань); самостійну роботу  з підручником, додатковою інформацією;  підготовку повідомлень, опорних конспектів, структурно-логічних схем; обґрунтоване підведення учнів до свідомого засвоєння знань про фізичні явища, величини, закони, теорії, прилади та ін; стимулювання інтересу учнів до вивчення фізики як фундаменту природничої освіти і основи техніки.

Замовити випускну (курсову)  роботу на тему:  “Формування ключових компетентностей на уроках фізики ” : 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!