Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Навчання діалогічного мовлення в основній школі

навчання діалогічного мовленняКурсова робота на тему: Навчання діалогічного мовлення в основній школі (німецька мова)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

1.1. Загальна характеристика діалогічного мовлення як виду мовленнєвої діяльності

1.2 Мовні особливості діалогічного мовлення

1.3. Вимоги програми до формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

2.1. Етапи навчання діалогічного мовлення

2.2.Система вправ для навчання діалогічного мовлення учнів основної школи

2.3. Методичні рекомендації щодо формування навичок і вмінь діалогічного мовлення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про випускну (курсову)  роботу на тему:  Навчання діалогічного мовлення учнів  в основній школі (німецька мова). Кількість сторінок - 35, список літератури – 25 джерел,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 9940924, (063)1433232, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Діалогічне мовлення відіграє провідну роль в процесі навчання німецької мови. На підставі аналізу та узагальнення наукових підходів було проаналізовано зміст, комунікативні та мовні особливості діалогічного мовлення. Встановлено, що діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. У межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як мовець (ініціатор спілкування – адресант) і як слухач (партнер по спілкуванню – адресат). Діалогічне мовлення є однією з основних форм мовленнєвого спілкування, тому його розвиток належить до суттєвих елементів навчання іноземних мов у середній школі.

Мета  навчання діалогічного мовлення -  розвивати в учнів здатність здійснювати усномовленнєве спілкування у діалогічній формі та при різноманітних ситуаціях.

Розроблено особливості діалогічного мовлення, а саме: наявність співрозмовників; швидкий обмін репліками майже без попереднього обмірковування; смислова взаємозалежність реплік; ситуативна залежність реплік; лаконічність, чіткість реплік; широке використання мовних штампів; слухове сприйняття учасників діалогу; зорове сприйняття учасників діалогу.

З’ясовано, що діалогічне мовлення характеризується зверненістю, спонтанністю та має двосторонній характер. Характерними мовними особливостями діалогічного мовлення є його еліптичність, наявність «готових» мовленнєвих одиниць та стягнених форм.

Виокремлено основні функції діалогу: інформаційну; регулювально-комунікативну; рефлексивну; розвивальну. Встановлено, що репліка є першоелементом діалогу. Сукупність реплік, що характеризується структурною, інтонаційною та семантичною завершеністю, називають діалогічною єдністю, що є одиницею навчання діалогічного мовлення.

Проналізовані вимоги навчальної програми з іноземної мови щодо формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні у 5-9 класах.

Виокремлено  підходи до навчання діалогічного мовлення учнів основної школи. Виділено два основних: «зверху вниз»  – навчання діалогічного мовлення розпочинається зі слухання діалогу-зразка з його подальшим варіюванням, а згодом і створенням власних діалогів в аналогічних ситуаціях спілкування; «знизу вверх» - передбачає шлях від засвоєння спочатку елементів діалогу (реплік діалогічної єдності) до самостійної побудови діалогу на основі запропонованої навчальної комунікативної системи, що не містить прослуховування діалогів-зразків.

Розглянуто систему вправ для навчання діалогічного мовлення учнів основної школи на уроках німецької мови, що включає 4 групи вправ.

Підсумовано, для того, щоб сформувати загальне вміння вести діалог іноземною мовою слід розвивати такі спеціальні вміння: уміння починати діалог, вживаючи відповідну ініціативну репліку (повідомлення, спонукання, запитання); уміння швидко реагувати на репліку співрозмовника, використовуючи репліки, що мають різні комунікативні функції; уміння підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою ініціативну репліку; уміння стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи свою зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру; уміння продукувати діалогічні єдності різних видів; уміння продукувати діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих навчальних комунікативних ситуацій; уміння у разі необхідності ввічливо перервати розмову і звернутись за допомогою.

Замовити випускну (курсову)  роботу на тему: Навчання діалогічного мовлення учнів  в основній школі (німецька мова): 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!