Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сучасні підходи до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

сучасні підходи виховання в ЗДОКурсова (випускна) робота на тему:  Сучасні підходи до організації освітнього процесу  в закладах дошкільної освіти

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗДО

1.1. Актуальність використання сучасних підходів до організації освітнього процесу в ЗДО

1.2. Організація та зміст освітнього процесу в ЗДО 

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1.Практичний досвід використання сучасних підходів до організації освітнього процесу в ЗДО

2.2. Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в ЗДО

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше про курсову роботу на тему: Сучасні  підходи до організації освітнього процесу  в закладах дошкільної освіти. Кількість сторінок - 33, список літератури - 25, є  додаток,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ 

Визнання самоцінності дошкільного дитинства і розуміння його як першого, дуже важливого та цілком самостійного етапу становлення особистості вимагає подальшої корекції системи дошкільної освіти з орієнтацією на пріоритет особистісного розвитку дитини, формування в неї свідомого, ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, забезпечення умов для її духовного зростання. В період дошкільного дитинства формується базис особистісної культури, відповідної загальнолюдським духовним цінностям, та закладається фундамент світобачення дитини.

У сучасних програмах виховання дітей дошкільного віку, відмічаємо спрямованість освітнього процесу в русло розвитку особистості, що базується на прерогативі особистісно зорієнтованої моделі виховання.

Визначено освітній процес як динамічну педагогічну систему, яка характеризується наявністю цілі, цілісністю та стійкою структурою і полягає в спеціально організованій взаємодії педагогів і вихованців, спрямованій на вирішення розвивальних і освітніх завдань (системний підхід).

Проаналізовано сучасні моделі організації освітнього процесу в ЗДО: занятійну, проектну, ситуаційну (середовищну).

Зауважено, що освітній процес у дошкільних закладах України нині здійснюється за єдиною занятійною моделлю, що має свої недоліки та переваги. Одним із головних мінусів моделі є перевантаженість дітей, надмірна заорганізованість, що позбавляє можливості навчатися самоорганізації, самостійно осмислювати буття, визначати власні смисли в пізнанні світу, розвитку їхньої свободоспроможності.

Зауважено, що науковці й методисти, вважаючи за доцільне зберегти всі позитиви накопиченого практикою досвіду організації освітнього процесу в режимі предметних занять, пропонують внести  принципові  корективи через інтегрований підхід як у зміст, так і в способи навчальної роботи з дітьми. Проте побудова цілісного освітнього процесу як системи, в основу якої покладено інтеграційні засади,  у наукових дослідженнях, зокрема, вітчизняних, повністю не розкрита.

Проаналізовано зміст та особливості організації освітнього процесу за найпоширенішими комплексними програмами у ЗДО: «Я у Світі», «Впевнений старт», «Дитина», «Соняшник», «Українське дошкілля». За результатами аналізу комплексних освітніх програм для ЗДО, можемо констатувати, що виховання дітей сьогодні набуло особистісно зорієнтовного спрямування.

Виявлено, що в сучасному програмово-методичному забезпечені освітнього процесу в  ЗДО, що представлене Базовим компонентом дошкільної освіти, програмами та методичними рекомендаціями до їх реалізації, прослідковується зміщення акцентів з цільової учбово-навчальної діяльності на становлення та розвиток індивідуальності дитини дошкільного віку, її самореалізацію та формування базових якостей особистості.

Пріоритетними ключовими аспектами організації освітнього процесу в ЗДО є: відповідність Базовому компоненту дошкільної освіти; урахування запитів батьків дитини; варіативність програм, форм і методів дошкільної освіти; усвідомленість учасниками освітнього процесу унікальності дитини, відкритість по відношенню до дитини.

Модель планування освітнього процесу вибирається педагогічним колективом (за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо) і схвалюється рішенням педагогічної ради. В умовах варіативності програм особливої уваги потребують питання організації методичної роботи з педагогічними працівниками ЗДО та планування освітнього процесу.

 Підсумовано,  що оптимальною моделлю планування освітнього процесу є модель за режимними моментами. Реалізація блочно-тематичного принципу планування та організації життєдіяльності дає можливість забезпечити максимальний ефект засвоєння навчального матеріалу, високий рівень пізнавальної активності дітей, розвиток їх творчого потенціалу, здібностей та вміння дошкільників самостійно, активно пізнавати довкілля.

Замовити випускну (курсову)  роботу на тему: Сучасні  підходи до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!