Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

уроки біологіїВипускна робота на тему:  Активізація пізнавальної діяльності учнів  на уроках біології

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі

1.2. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

2.1. Педагогічний досвід роботи з активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

2.2. Методичні рекомендації щодо активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про випускну (курсову)  роботу на тему: Активізація пізнавальної діяльності учнів    на уроках біології. Кількість сторінок - 30, список літератури – 25 джерел,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 9940924, (063)1433232, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВОК

Питання активізації пізнавальної діяльності учнів відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасної  педагогічної  науки  і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має певне значення, оскільки  від якості навчання як діяльності залежить результат навчання, розвитку та виховання учнів. Ключовою проблемою у вирішенні завдання підвищення ефективності та якості навчального процесу є активізація навчання учнів. 

Поняття «активізація пізнавальної діяльності учнів» розглядаємо як процес, спрямований на мобілізацію вчителем за допомогою спеціальних засобів інтелектуальних, морально-вольових та фізичних зусиль учнів задля досягнення конкретної мети навчання, виховання та розвитку, на подолання пасивності школярів, стимулювання їх пізнавальної активності, використання ефективних форм і методів навчання.

Активізація пізнавальної діяльності потребує від учителя використання різноманітних методів, способів і форм навчан­ня, які стимулюють учнів до виявлення активності та само­стійності. Сучасні педагогічні технології, вмілий аналіз та застосування їх на основі активізації пізнавальної діяльності учнів, використання ігрових, інтерактивних технологій, технологій проблемного та випереджувального навчання  допоможуть творчому вчителю зробити кожен урок біології неповторним, цікавим і корисним.

Уроки біології допомагають розвивати в учнів допитливість, спостережливість, творчу активність, пізнавальний інтерес. Успіх процесу навчання біології значною мірою залежить від ставлення учнів до засвоєння знань та мотивів навчально-пізнавальної діяльності. Активність учнів характеризується ставленням до навчання (стан готовності, прагнення до самостійної діяльності тощо). Тільки стимулюючи пізнавальну діяльність самих учнів і підвищуючи їх власні зусилля в оволодінні знаннями на всіх етапах навчання, можна досягти розвитку пізнавального інтересу до біології.

У психолого-педагогічній літературі переконливо показано, що правильно організована пізнавальна робота учнів на уроці сприяє значному підвищенню ефективності навчання, активізації пізнавальної діяльності.  Мобілізуючи активність школярів, слід ураховувати їхні вікові особливості. Зокрема,  у 6-7 класах навчальна робота на уроках біології має бути особливо цікавою і привабливою для дітей. Найвищий ступінь активності й самостійності учнів проявляється в умінні розв’язувати творчі пошукові завдання проблемного характеру.

Завдання для активізації пізнавального інтересу учнів на уроках біології в школі включають завдання та вправи, основним призначенням яких є навчити учнів систематизувати, узагальнювати матеріал і виділяти головне з великого обсягу матеріалу, сприяти розвитку логічного та критичного мислення; застосовуючи різні цікаві форми роботи, досягти якісного засвоєння знань.

Постановка на уроці перед учнями проблемних питань, самостійне рішення пізнавальних задач, формування у школярів уміння доводити і обґрунтовувати свої думки все це сприяє активізації розумової, дослідницької діяльності, що обумовлює розвиток пізнавального інтересу до біології.

Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, потрібно використовувати різноманітні методичні прийоми: створення проблемної ситуації, прийом новизни, значущості, динамічності, дослідницький прийом та інше. Усі вони збуджують допитливість, пізнавальний інтерес і можуть бути використані на всіх етапах вивчення навчального матеріалу. Залучення школярів до різноманітних форм роботи при вивченні теми, це дозволяє розширити  їх можливості і сприяє правильному визначенню власних знань, умінь і здібностей.

 Пізнавальні завдання, розроблені від­повідно до вікових особливостей з урахуванням індивідуаль­них здібностей учнів, з часом мають поступово ускладнюва­тися. і спонукати до підвищення розумової діяльності учнів.

Замовити випускну (курсову)  роботу на тему: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!