Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури

інформаційні технології Випускна  робота на тему:  Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ  У НАВЧАЛЬНОМУ  ПРОЦЕСІ 

1.1. Актуальність питання використання електронних освітніх ресурсів у навчальній діяльності

1.2. Електронні освітні ресурси як засіб організації навчання на уроках зарубіжної літератури

Розділ 2.МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Педагогічний досвід використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури

2.2. Методичні рекомендації щодо використання електронних освітніх ресурсів у навчанні зарубіжної літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про курсову роботу на тему: Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури. Кількість сторінок - 30, список літератури - 25, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Поява електронних освітніх ресурсів  як складових інформатизації освіти забезпечує доступність знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу.

У випускній роботі з’ясовано, що під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні й довідкові матеріали (сукупність відомостей, поданих у графічній, текстовій, числовій, звуковій, відео формі тощо) та засоби, що містять систематизовані відомості освітнього характеру, тобто цілісний, логічно завершений блок навчально-методичного призначення, представлений в електронній формі на носіях будь-якого типу або розміщений у комп’ютерних мережах (локальних, регіональних, глобальних), призначений для відтворення з використанням електронних цифрових засобів (комп’ютер, СD-DVD програвач, мобільний телефон тощо) з навчальною метою, в т.ч. його застосування як складової системи дистанційного навчання.

Наголошено, що саме у процесі вивчення шкільного курсу «Зарубіжна література» можливо найповніше реалізувати завдання літературної освіти сьогодення: формування гуманітарного простору для всебічного розвитку творчої особистості; утвердження «свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших країн, народів, національностей; прилучення учнів до шедеврів вітчизняного та світового письменства.

Роль електронних освітніх ресурсів  на уроках зарубіжної літератури важлива з огляду на те, що традиційні форми та методи навчання, які передбачають використання лише паперових носіїв інформації, вже не можуть задовольнити інтереси сучасних учнів. Саме тому питання використання ЕОР для підвищення ефективності навчального процесу, виховання творчої, активно-мислячої, успішної  особистості є вимогою сьогодення.

Отже, роль ЕОР на уроках зарубіжної літера­тури полягає у наступному:

  • розвитку інформаційної і медіакультури учнів;
  • розвитку творчого потенціалу, образного мис­лення, фантазії, уяви, розуміння специфіки різних видів мистецтва, емоційної сфери учнів;
  • формуванні аналітичного підходу до прочита­ного та побаченого, вмінь використовувати медійний простір для реалізації пізнавальних інтересів, розвитку критич­ного мислення школярів.

З’ясовано, що cучасні ЕОР характеризуються інтерактивнісю та мультимедійністю, що є особливо актуальним для школярів, бо дозволяють використовувати у процесі сприйняття матеріалу не лише зір, а й слух, емоції, творчу уяву. Відомо, що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка одночасно впливає на кілька органів чуття, і запам'ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше каналів сприймання було активізовано.  Застосування таких засобів під час вивчення зарубіжної літератури дає змогу перейти від пояснювально-ілюстративного до активно-пізнавального, діяльнісного способу навчання.

Узагальнено, що у педагогічній діяльності найчастіше використовуються такі ЕОР як електронні посібники, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестова технологія; віртуальна екскурсія, Інтернет, комп’ютерні презентації, проекти та ін. Зокрема, електронний посібник має широкі можливості щодо роботи з додатковою інформацією (словниками, енциклопедіями, довідниками, бібліографією), передбачає проведення літературних ігор, тестів для самоконтролю та відпрацювання з метою закріплення знань школярів.

Підсумовано, що ЕОР можна успішно використовувати на різних етапах уроку  зарубіжної літератури для уникнення одноманітності в роботі вчителя та активізації пізнавальної діяльності школярів. Використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі стане ефективним за наявності належної матеріальної бази, тобто комп’ютерів, обладнання, програм та ІКТ-компетентності вчителя.

Замовити курсову роботу на тему: Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури : 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!