Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою

формування пізнавальної активності дошкільниківВипускна робота на тему: Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.1. Питання формування пізнавальної активності дошкільників у науковій літературі

1.2. Актуальність питання формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі вивчення природи

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ

2.1. Система роботи щодо формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою

2.2. Пошуково-дослідницька діяльність як спосіб формування пізнавальної активності дошкільників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше про курсову роботу на тему: Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою . Кількість сторінок - 30, список літератури - 22, є додатки, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

У випускній роботі наголошено, що дошкільний вік – період розквіту дитячої пізнавальної активності та дослідницьких здібностей. У дошкільному віці пізнавальний розвиток – це складний комплексний феномен, що включає розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, пам'яті, уваги, уяви), які являють собою різні форми орієнтації дитини в навколишньому світі, в собі самому і регулюють її діяльність.

З’ясовано, що пізнавальна активність є явищем багатогранним. Вона потребує виявлення цілої низки особливостей на різних вікових етапах розвитку дитини. У дошкільному віці помітно наростають можливості ініціативної перетворюючої активності. Цей віковий період важливий для розвитку пізнавальної потреби та дослідницької поведінки дитини, яка знаходить своє відображення у формі пошукової, дослідницької активності, спрямованої на виявлення нового. В цьому віці переважаючими стають питання: «Чому?», «Навіщо?», «Як?». Нерідко дошкільники не тільки запитують, а й намагаються самі знайти відповідь на питання, використовуючи свій маленький досвід для пояснення незрозумілого.

У психолого-педагогічній літературі бiльшiсть дослiдникiв поняття «пiзнавальна активнiсть» пов’язують з розглядом дiяльностi, в якій, пізнаючи навколишній світ, дитина як активний суб’єкт прагне показати свою самостійність, індивідуальність, спрямувати енергію, волю, дії на досягнення позитивного результату.  На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти пізнавальна активність дошкільників оцінюється як ключова в процесі пізнання навколишнього світу, зацікавленості певним видом діяльності.

Виявлено, що результати психолого-педагогічних досліджень останніх років свідчать про високі можливості розвитку пізнавальної активності дошкільників в процесі ознайомлення з природою. Зосередження уваги на поєднанні в єдине ціле різних способів подачі дітям певного обсягу знань про природу, формування у них практичних вмінь і навичок взаємодії з нею та виховання дбайливого ставлення до природи сприяє одночасному впливу на інтелектуальний, дійово- вольовий та емоційно-чутливий розвиток особистості.

Зважаючи на необхідність урізноманітнення форм життєдіяльності як характерної ознаки педагогічного процесу дошкільного навчального закладу на

сучасному етапі, ми маємо постійно розширювати пошук шляхів застосування системного підходу до організації дослідницько-пошукової діяльності. За сучасних умов, коли великого значення надається розвитку пізнавальної активності дитини, вихованню в неї прагнення до здобуття нових знань, вихователі ДНЗ не повинні залишити поза увагою проведення експериментів або нескладних дослідів разом зі своїми вихованцями.

Підсумовано, що експериментування та дослідницька діяльність  – це надзвичайно важливий напрямок пізнавального розвитку дітей. Воно служить однією з основних передумов становлення у дітей початкових форм системного підходу до вивчення складних явищ й водночас вносить суттєвий вклад у пізнавальний розвиток дитини. В цілому, у ході пізнавальної, дослідницької діяльності у дошкільників  формується діалектичне мислення, тобто здатність бачити різноманітність світу в системі взаємозв’язків та взаємозалежностей; розширюються перспективи розвитку пошуково-пізнавальної діяльності дітей шляхом включення їх у мисленнєві, моделюючі та перетворюючі дії; підтримується ініціатива, розвивається допитливість, критичність, самостійність, кмітливість. Все це є запорукою формування та розвитку пізнавальної активності дошкільників.

Таким чином, найбільш загальними і важливими завданнями формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою є не просто збагачення її уявлень про навколишній світ, а розвиток пізнавальної ініціативи (допитливості) й освоєння культурних форм упорядкування досвіду (на матеріалі уявлень про світ).

Замовити курсову роботу на тему: Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою : 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!