Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Організація громадянського виховання учнів у Новій українській школі

громадянське виховання учнів в НУШВипускна робота на тему: Організація громадянського виховання учнів  у Новій українській школі

ЗМІСТ

ВСТУП 

Розділ  1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

1.1. Зміст та завдання громадянського виховання учнів 

1.2. Особливості громадянського виховання у Новій українській школі

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

2.1. Практичний досвід організації громадянського виховання учнів у Новій українській школі 

2.2. Методичні рекомендації з організації громадянського виховання учнів у Новій українській школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про курсову роботу на тему: Організація громадянського виховання учнів  у Новій українській школі. Кількість сторінок - 27, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Сучасна система освіти в Україні покликана забезпечувати виховання особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до української мови, історії, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних відносин, утверджує цінності української національної ідеї.

Громадянське виховання тлумачиться як процес формування громадянськості як інтегративної якості особистості, що дає можливість людині відчувати себе морально, соціально, політично та юридично дієздатною та захищеною. Громадянське виховання – всеохоплююча категорія, яка поєднує всі грані педагогічного процесу, де важливе місце посідає освітня складова, яка доповнюється й розширюється у позаурочній пізнавальній діяльності.

Складовими громадянського виховання є, зокрема, громадянська культура, громадянська позиція, система ціннісних і соціальних орієнтацій, що характеризують людину як громадянина України.

Завданням громадянського виховання є формування національно свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини, якій притаманні особистісні якості, риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки, поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Таким чином, громадянське виховання є єдиним комплексом, стрижнем якого є політичне, правове і моральне виховання, що реалізовується через навчальні курси, позакласну роботу, а також через створення демократичного шкільного устрою, через формування соціальної і комунікативної активності засобами навчальних дисциплін. Таке виховання має сприяти формуванню в учнів системи громадянських цінностей, розвивати критичність їх мислення і широту кругозору, сприяти тому, щоб вихованці визнавали рівноправ'я і рівноцінність різних точок зору, уміли поєднувати свою філософію з культурним і національним плюралізмом, прагнули знайти особистий сенс у будь-якій діяльності.

Відповідно до Концепції Нової української школи оновлений зміст виховання має бути зорієнтований на сприйняття педагогом дитини як суб’єкта і мети виховання на засадах співробітництва; усвідомлення проблеми виховання як соціально-особистісного феномена; проектування і розвиток процесу виховання, формування національної культури, менталітету громадянина України, гуманізацію освіти як умову результативності виховання. Сутність громадянського виховання має розглядатись як саморозвивальна відкрита система, як система педагогічної взаємодії.

Розкрито практичний досвід організації громадянського виховання в Новій українській школі, що здійснються через класно-урочну, позаурочну, творчо-пошукову діяльність, вивчення передового педагогічного досвіду. Зауважено, що форми та методи  громадянського виховання учнів у Новій українській школі мають бути спрямовані на засвоєння учнями системи громадянських знань, формування в них комплексу громадянських якостей, глибокого розуміння ними належності до українського народу, до своєї Батьківщини, створювати умови для розвитку й творчої самореалізації учнів.

Надано методичні рекомендації щодо організації процесу громадянського виховання у закладі освіти. Аналіз шкільної практики засвідчує, що успішність виховних впливів з метою виховання громадянськості молодших школярів залежить від умілого використання педагогами традиційних та інноваційних методів. Пріоритетну роль повинні відігравати активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення й базуються на принципі багатосторонньої взаємодії.

Замовити курсову роботу на тему: Організація громадянського виховання учнів  у Новій українській школі : 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!