Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей

вивчення алфавітуКурсова робота на тему: Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей учнями на уроках іноземної мови

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення іншомовного алфавіту та звуків   учнями початкової школи

1.1. Психофізіологічні особливості учнів початкової школи

1.2. Характеристика труднощів у засвоєнні іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей

Висновки до Розділу І

Розділ 2. Організація процесу навчання англійського алфавіту та буквенно-звукових відповідностей молодших школярів

 2.1.Методичні аспекти навчання англійського алфавіту учнів початкових класів

2.2.Практичне впровадження комплексу вправ для засвоєння іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей

Висновки до Розділу ІІ

Загальні висновки

Список використаної літератури

Додаток

Детальніше про курсову роботу на тему: Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей. Кількість сторінок - 35, список літератури - 22, є додаток, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ

Сучасна школа повинна враховувати умови полімовного та полікультурного світу, в яких ростуть і навчаються діти із самого раннього віку. Початкова школа розглядається як важливий етап шкільної іншомовної освіти, де закладаються основи навчальної діяльності: формуються вміння бачити мету і діяти відповідно до неї, уміння самооцінювати процес і результати своєї діяльності з оволодіння іноземною мовою.

Успішна реалізація навчально-виховної і освітньої функції школи першого ступеня значною мірою  залежить від врахування психологічних та фізіологічних особливостей вікової групи молодших школярів.

Провідним типом діяльності у молодшому шкільному віці стає навчальна діяльність, оскільки саме у цьому віці дитина починає засвоювати науку і культуру, які накопичені людством упродовж його історії і закріплені в різних формах суспільної свідомості. Систематичне навчання сприяє розвитку довільності психічних процесів, плануванню, самоконтролю і самооцінці власних дій. Оволодіння знаннями детермінує появу основних психологічних новоутворень цього віку: усвідомлення власних змін, виникнення внаслідок формування навчальної діяльності нової системи соціальних відносин; дотримання правил поведінки, шкільного режиму.

Одним із найважливіших аспектів оволодіння дитиною англійською мовою є ознайомлення її з алфавітом – чітким порядком розташування літер будь-якої мови. Знання цього порядку, ознайомлення з назвою кожної букви, зі звуком, який вона позначає, надалі допоможе учням навчатися читати, писати, а також користуватися словником, оскільки слова у ньому розташовані в алфавітному порядку, що полегшить їх пошук.

Вчитель має проводити систематичну цілеспрямовану роботу з учнями, метою якої є ознайомлення з алфавітними назвами літер, порядком їхнього розташування, навчання правильного читання і грамотного письма, а паралельно – навчання користуватися іншомовним словником. Така робота повинна стати для маленьких школярів цікавою, захоплюючою, розвивати у дитини фантазію, нестандартне мислення.

З’ясовано, що основні труднощі  учнів початкових класів у засвоєнні іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей знаходять відображення у різних  графічних помилках. Найбільш типові серед них помилки, пов’язані з недостатнім розрізненням написань схожих літер у англійській та українській мовах через відсутність чітких диференційованих образів літер, які вивчаються. Додаткові труднощі спричинюються тим, що деякі літери схожі між собою і мають незначні розрізнювальні елементи, які важко помітити учням початкових класів. Психологічно це пояснюється тим, що учні легше визначають схожість різних елементів, ніж розбіжності у схожих елементах; тому вони швидко схоплюють схожі елементи різних букв та повільно розрізняють відмінні від інших елементи схожих літер.

Можна виділити такі аспекти навчання алфавіту молодих школярів: створення образу кожної літери для міцного її запам’ятовування; порівняння англійських літер з українськими; диференціювання малих та великих літер; робота над вимовою звуків, уведення слів, назви яких починаються на певну літеру; робота над запам’ятовуванням порядку розташування літер; промовляння слова по літерах.

Виявлено, що оволодіння графікою учнями початкової школи передбачає використання  вправ на ідентифікацію та диференціацію, а формування графічних навичок відбувається послідовності. Підсумовано, що комплекс вправ для засвоєння іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей має бути спрямований на впізнавання графем, диференціацію графем, ідентифікацію графем, встановлення та реалізацію фонемно-графемних відповідностей, встановлення та реалізацію графемно-фонемних відповідностей, одночасне встановлення та реалізацію фонемно-графемних і графемно-фонемних відповідностей.

Замовити курсову роботу на тему: Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту та буквенно-звукових відповідностей: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!