Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування толерантності учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів засобами технології критичного мислення

формування толерантностіВипускна (курсова) робота на тему: Формування толерантності учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів засобами технології критичного мислення

ЗМІСТ

ВСТУП 

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Поняття «толерантність» у науковій літературі

1.2. Формування толерантності учнів засобами технології критичного мислення

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ

2.1. Практичний досвід формування толерантності учнів засобами технології критичного мислення на уроках історії та права

 2.2. Методичні рекомендації щодо формування й розвитку  толерантності  учнів у процесі викладання суспільствознавчих дисциплін

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему: Формування толерантності учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів засобами технології критичного мислення. Кількість сторінок – 27, список літератури - 22, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Провівши аналіз і теоретичне осмислення психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження виявлено, що толерантність - важлива ознака громадянського суспільства та стабільного державного ладу.

Поняття «то­лерантність» визначається як повага, сприйняття та розуміння різноманіття культур сучасного світу, формування самовираження особистості. В системі загальнолюдських цінностей толерантність - одна з фундаментальних категорій, що зумовлюють гумані­зацію у відносинах людини і світу, свідоме визнання людиною, прав І свобод іншої людини незалежно від її відмінностей, готовність до діалогу і співробітни­цтва в ситуаціях взаємодії.

З’ясовано, що зміст навчальних суспільствознавчих предметів (історії та права) несе значну освітню та виховну інформацію про етноси (народи), особливості їх життя, культури, форми їх взаємин тощо. При правильному науково-методичному спрямуванні навчального матеріалу, зміст цих курсів може бути активним засобом формування в учнів толерантності.

Основними напрямками діяльності вчителя суспільствознавчих предметів  з метою формування толерантності в учнів  має бути розширення культурного кругозору та руйнування негативних стереотипів по відношенню до інших (народів, культур, традицій). Для того щоб  бути толерантним до «інакших», розуміти та визнавати їх право бути іншими, людина повинна мати певну освітньо-культурну базу. Зокрема, володіти елементарними знаннями (етнічного, культурологічного, релігійного змісту тощо) про об’єкти толерантного відношення. Технологія розвитку критичного мислення якнайповніше втілює такі  завдання  у навчально-виховному процесі ЗНЗ.

Виявлено, що у науковій літературі існує чимало визначень поняття «критичне мислення». Під критичним мисленням ми розуміємо підхід до такого розвитку мислення, при якому особлива увага приділяється вмінню сформулювати самостійні твердження або думки та їх грунтовній аргументації.

Критичність мислення виявляється в здатності людини не піддаватися впливу чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, виявляти цінне й помилкове в них. Завдяки технології розвитку критичного мислення у процесі викладання шкільного курсу  історії та права вчитель має змогу впливати на формування толерантності учнів.

Толерантність сучасного вчителя історії передбачає не тільки прояв загальних рис толерантної особистості педагога, а й умілий виважений підхід до викладання суспільствознавчих предметів, адже саме шкільний курс історії  й права завжди мав великий вплив на формування світогляду учнів, переконання та дії майбутнього покоління.

Одним з головних прийомів виховання толерантності на уроках є диспут, рольова гра, дебати, адже вони дають можливість висловити власну точку зору, розібрати ситуацію, знайти компромісний варіант проблеми. Важливо, що дискусія сприяє набуттю учнями умінь виявляти терпимість до думок, поведінки, вірувань інших людей; слухати уважно і не перебивати інших; уникати реплік, що принижують людську гідність; поважати думку опонента, прагнути зрозуміти його; виявляти стриманість, скромність і самокритичність, уміння з гідністю визнавати недоліки своєї аргументації.

Практика показує, що дискусійні методи однаковою мірою сприяють розвитку в учнів критичного мислення, комунікативної культури, толерантності, уміння працювати з різними джерелами інформації.

Таким чином, викладання суспільствознавчих предметів у сучасній школі має сприяти як вихованню національної свідомості, так і засвоєнню учнями загальнолюдських цінностей, має спрямовуватись на створення більш терпимого і демократичного суспільства. Почуття толерантності в учнів можна сформувати лише на основі їхнього залучення до таких навчально-виховних ситуацій, які б закономірно викликали відповідні толерантності переживання, емоції.

Замовити курсову роботу на тему: Формування толерантності учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів засобами технології критичного мислення: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!