Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування економічного мислення дошкільників

економічне виховання дітейВипускна (курсова) робота на тему: "Формування економічного мислення дошкільників"

ЗМІСТ

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. Формування економічного мислення дітей в сучасній системі дошкільного виховання

1.1. Проблема формування економічного мислення  дітей дошкільного віку

1.2. Питання економічного виховання у дослідженнях вчених

РОЗДІЛ 2. Методичні аспекти формування економічного мислення дошкільників

2.1. Програма економічного виховання дошкільників

2.2. Форми організації роботи з дітьми щодо формування економічного мислення

2.3. Методичні рекомендації щодо формування економічного мислення дошкільників в ігровій діяльності

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему “ Формування економічного мислення дошкільників”. Кількість сторінок – 35, список літератури - 30, є додатки, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок

   У зв’язку з переходом економіки країни до ринкових відносин змінилися й вимоги до економічної підготовки підростаючого покоління, з’явилися нові програми економічної підготовки дошкільників. Авторами ряду з них є Р.Жадан, Г.Григоренко, А. Сазонова, К. Крутій та ін. В усіх зазначених програмах автори передусім зосереджують на відборі доступних для дошкільників знань з галузі економіки. Проте, на нашу думку, більш доцільним є не стільки засвоєння відірваних від реального життя сучасного дошкільника економічних знань, скільки формування економічного мислення, яке починається, коли дитина виконує самостійні вольові дії, будує взаємодію з іншими суб’єктами соціальної дійсності та вже на цій основі освоює певні економічні знання та вміння.  Чим більш досвідченіша дитина, тим легше їй орієнтуватися у повсякденному житті, стикаючись з різноманітними елементарними економічними поняттями, приймаючи участь у ситуаціях, що склалися, та виконуючи різноманітні соціально-економічні ролі. 

      Зазначимо, що формування економічного мислення дітей починається з формування елементарних уявлень з економічної сфери життя (розуміння необхідності праці, функції грошей, товару, послуг тощо). Для взаємодії та спілкування також необхідна наявність  у дошкільників лексичного запасу економічної спрямованості (поняття про економічні дії: придбати, обміняти; особистісні якості: щедрий, добрий; властивості, що характеризують товар: дорогий, сучасний). Але запас мінімальної економічної лексики може бути як в активному так і в пасивному мовленні дитини.  Безумовно, дошкільник повинен не лише знати поняття, але й розуміти їх лексичне значення, щоб бути в змозі самостійно використовувати ці знання в повсякденному житті.

    Отже, дитина повинна адекватно поводитися у різних ситуаціях, пов’язаних з економічними стосунками, змінювати свою діяльність у залежності від зміни умов та вимог, контролювати себе та узгоджувати свої дії з колективом.  Налагодженню контакту, у першу чергу, сприяє сформованість особистісних якостей (активність, відповідальність), по-друге, наявність вольових якостей (вміння брати до уваги іншу точку зору) та, по-третє, інтелектуальні здібності дитини.  На наш погляд, необхідно переосмислювати усю стратегію економічного виховання дітей, взявши за основу діяльнісний підхід. На перший план повинно вийти не збільшення словникового запасу економічної спрямованості, який у більшості випадків залишається в пасивному мовленні дітей, а формування економічного мислення у процесі ігрової  діяльності дітей  дошкільного віку. 

    Формування економічного мислення може здійснюватися під час спеціально організованих занять та різноманітних дидактичних, ситуативних та рольових ігор. Для цього варто використовувати програму економічного виховання старших дошкільників та серію ігор економічної спрямованості, яку  додаємо до цієї роботи. Впроваджуючи різноманітні форми роботи з вихованцями щодо економічного виховання, важливим є використання диференційованого та індивідуального підходів, інноваційних методик.

     В силу своїх можливостей, діти старшого дошкільного віку не можуть самостійно набувати досвід економічної діяльності, але вони здатні у специфічній для свого віку формі задовольнити цю потребу. Саме тому основним засобом засвоєння елементарних економічних понять і категорій, формування базових економіко-психологічних якостей особистості та набуття первинного економічного досвіду в старшому дошкільному віці виступає гра. Гра як соціальне явище, що виникло в процесі історичного розвитку людства з трудових дій, відображає реальну дійсність, удосконалюється з розвитком відносин «людина-суспільство». Вона є активною, свідомою, цілеспрямованю діяльністю, яка втілює потребу дитини в активності. Гра активізує мисленнєву діяльність старших дошкільників, сприяє вихованню економічної культури споживача. Під час гри поглиблюються їхні знання про основні економічні поняття; розвивається уважність, швидкість мислення та інтелектуальні здібності.

  Засвоєння економічних знань має відбуватися у створюваних реальних ігрових ситуаціях; дидактичних іграх економічної спрямованості; іграх-занять, під час яких дошкільники мають зрозуміти, звідки і як з'являється продукт, що таке послуги, економічні ресурси, що гроші потрібні для купівлі, обміну товарами, навчитися оперувати грішми тощо. Задля забезпечення економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку під час проведення ігор слід спонукати дітей до моделювання економічних відносин, що виникають в реальному житті. Доцільно проводити ігри на матеріалі економічної термінології, що спрямовані на збагачення активного словника та вдосконалення культури мовлення. Важливим тут є осмислення дітьми таких, пов'язаних з економікою людських рис, як бережливість, ощадливість, працьовитість, чесність, співчуття, співрадість та розумний азарт, уміння вигравати і програвати. У сучасних умовах важливо давати дітям елементарні початки економічного виховання. Оскільки діти майже на кожному кроці зустрічаються з такою термінологією як кредит, бартер, оренда, бізнес тощо.

       Підкреслимо, що формування та збагачення економічного мислення дітей не лише забезпечить дошкільникам наявність елементарних економічних знань, готовність до варіативних дій, сформованість вольових якостей, але й стане підґрунтям для подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду. 

Замовити випускну (курсову) роботу на тему “Формування економічного мислення дошкільників ” 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!