Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Взаємозв’язок зарубіжної літератури та інших видів мистецтв як засіб формування полікультурної компетентності школярів

полікультурна компетентністьВипускна (курсова) робота на тему:  Взаємозв’язок зарубіжної літератури та інших видів мистецтв як засіб формування полікультурної компетентності школярів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ФОРМУВАННЯ  ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Поняття полікультурна компетентність у науковій літературі

1.2. Формування полікультурної компетентності школярів через взаємозв’язок зарубіжної літератури з іншими видами мистецтв

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Практичний досвід формування полікультурної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури у взаємозв’язку з іншими видами мистецтв

2.2. Методичні рекомендації щодо формування полікультурної компетентності школярів  у процесі навчання зарубіжної літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему “ Взаємозв’язок зарубіжної літератури та інших видів мистецтв як засіб формування полікультурної компетентності школярів”. Кількість сторінок – 30, список літератури - 21, є додаток, ціна роботи - за домовленістю.  Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

 Якісною ознакою особистості, відкритої до розуміння рівнозначності культур, є полікультурність, яку ми розуміємо як особливий системотворчий компонент у структурі особистості, її якість, що передбачає здатність до міжкультурної взаємодії.

Важливо відзначити, що полікультурна компетентність– це інтегрована якість особистості, яка розвивається в процесі навчання та включає систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, мотивів, цінностей, досвіду, полікультурних якостей, соціальних норм і правил поведінки, необхідних для повсякденного життя й діяльності у полікультурному суспільстві, які реалізуються в здатності вирішувати різноманітні завдання в процесі позитивної взаємодії з представниками різних культур, національностей, рас, віросповідань, соціальних груп.

У випускній роботі розкрито структуру полікультурної компетентності, що містить три компоненти: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний. Завдяки єдності компонентів учні оволодівають цінностями полікультурного суспільства, розвивають навички міжкультурної  взаємодії, формується світогляд й особистісні якості, які дозволяють вирішувати життєві проблеми в умовах полікультурного соціуму. Реалізація полікультурного потенціалу змісту освіти вимагає також міждисциплінарного підходу. Жодна, окремо взята, навчальна дисципліна не може пояснити всі аспекти життя й культури.

Стратегічним напрямком формування полікультурної компетентності школярів є міжпредметна інтеграція предметів мистецько-літературного спрямування: зарубіжної літератури, музики, образотворчого мистецтва. Взаємодія різних видів мистецтва на уроці літератури спрямова­на на те, щоб розвивати не лише логічне мислення, інтелект дитини, а й формувати її емоційно-почуттєву сферу. Саме інтеграція окремих видів мистецтв забезпечує ефективність естетичного виховання. 

Використання взаємозв’язку зарубіжної літератури та інших видів мистецтв сприяє формуванню в учнів навичок самостійної роботи з різними джерелами, дозволяє оптимально враховувати індивідуальні здібності й нахили учнів. Формується творчий підхід до узагальнення, тлумачення отриманої інформації та уміння переносити набуті знання в нові умови і на їх основі робити висновки. Перенесення знань та емоцій, що сформувались в спілкуванні з одним видом мистецтва, в одній ситуації на інші види мистецтва, приводить до глибшого пізнання мистецьких творів, виявлення в них спільного та відмінного, під час чого розкриваються як зовнішні, так і глибоко внутрішні зв'язки. Це приводить до широких узагальнень нових знань та емоцій, формує в учнів здібності до комплексного розгляду явищ. Цілеспрямовується художньо-творча діяльність учнів, підвищується рівень естетичних і мистецтвознавчих інтересів,  здатність учнів до діалогічного спілкування в галузі мистецтва, збагачуються знання та комунікативні уміння учнів на рівні образної мови. 

Розкрито форми й методи формування полікультурної компетентності на уроках зарубіжної літератури у взаємозв’язку з іншими видами мистецтв, що  дозволяють особистості гармонійно інтегруватись у полікультурне середовище.

Надано методичні рекомендації щодо формування полікультурної компетентності  школярів  у процесі навчання зарубіжної літератури.

Підсумовуючи, слід зазначити, що зарубіжна література як навчальний предмет має колосальний розвитковий потенціал, комплексно впливає на становлення та подальший розвиток особистості дитини, її психо-емоційної сфери, інтелектуальних здібностей, морально-етичних та естетичних поглядів, духовних запитів. Тому вивчення цього стратегічно важливого предмета має вибудовуватися з урахуванням його потенційних можливостей, із якнайповнішим залученням його особистісно-творчих ресурсів та сугестивної сили засобів мистецтва.

Замовити курсову роботу на тему “Взаємозв’язок зарубіжної літератури та інших видів мистецтв як засіб формування полікультурної компетентності школярів” 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!