Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Можливості шкільних суспільствознавчих курсів для формування громадянської компетентності учнів на уроках історії

уроки історіїВипускна робота на тему:  Можливості шкільних суспільствознавчих курсів для формування громадянської компетентності учнів на уроках історії

ЗМІСТ 

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  У СИСТЕМІ ОСВІТИ

1.1. Громадянська компетентність у структурі ключових компетентностей

1.2. Формування громадянської компетентності учнів засобами шкільних суспільствознавчих курсів

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

2.1. Методичні особливості формування громадянської компетентності на уроках  історії

2.2. Методичні рекомендації щодо формування громадянської компетентності у процесі вивчення суспільствознавчих курсів 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему «Можливості шкільних суспільствознавчих курсів для формування громадянської компетентності учнів на уроках історії». Кількість сторінок – 30, список літератури - 20, є додаток, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ 

Компетентнісний підхід розглядається як найбільш перспективний у реформуванні освіти країн Європейського Союзу й України, оскільки він забезпечує створення культу знань, культу освіченості серед учнів. У становленні демократичного суспільства в Україні важливим питанням є формування в учнів громадянської компетентності, вирішення якого потребує створення цілісної теоретичної та методичної основи для успішної комплексної реалізації компетентнісного підходу у сфері загальної шкільної освіти.

Проблема розвитку в учнів громадянської компетентності лишається актуальною упродовж не одного десятку років. Пильної уваги вона потребує й сьогодні. Це пов’язано з тим, що в суспільстві постійно відбуваються модернізаційні процеси: змінюється спосіб життя людей, активно розвивається міжкультурна комунікація, відбуваються різного роду інтеграційні процеси. У зв’язку з цим, сучасні учні мають бути компетентними в питаннях співіснування, взаємодії, грамотного поводження в соціумі.

Компетентнісний підхід передбачає, що громадянська компетентність має бути одним із найважливіших результатів громадянської освіти (разом із громадянськими цінностями й досвідом громадянської діяльності).

Громадянська компетентність - це одна з ключових компетентностей особистості, яка охоплює її здатність до політичного аналізу і судження, здатність і навички пошуку й усвідомлення інформації, використання медіа-засобів і комунікації для участі в публічних дискусіях і процесах прийняття рішень, здатність демократичного прийняття рішень і дії.

У структурі громадянської компетентності учнів вчені виокремлюють чотири компоненти: знаннєвий (набуття суми знань), ціннісний (ставлення, ціннісні орієнтації, переживання), діяльнісний (уміння й навички) та процесуальний або особистісно-творчий (стосується сфери самореалізації). Всі компоненти громадянської компетентності мають бути сформовані в учнів у навчально-виховному процесі. Отже, першочерговим завданням навчального процесу школи є формування у школярів усіх вікових груп громадянської компетентності.

Формування  громадянської компетентності на кожному ступені освіти передбачає специфічні  завдання, що опираються на вікові особливості дітей.

Попередній аналіз Державного стандарту і програм для 12-річної старшої школи України з різних предметів дозволив дійти висновку, що формування громадянської компетентності може бути здійснено через зміст більшості предметів: історію, правознавство, економіку, географію, мову і літературу. Теоретичний аналіз розвитку педагогічної думки дає змогу переконатися, що формування громадянської компетентності учнів здійснюється, насамперед засобами шкільних курсів: історії, права, громадянської освіти.

Ефективність виховання громадянськості залежить від форм та методів її організації як у навчальний, так і позаурочний час. Пріоритетна роль при цьому повинна належати активним методам та формам навчання. Формування громадянської компетентності засобами суспільствознавчих курсів  спрямоване на формування діяльного члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

Підсумовано, що саме в змісті шкільної історичної освіти закладені найбільші потенційні можливості для формування громадянської компетентності, гармонійного розвитку особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу та сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до життя і праці у світі, що змінюється; орієнтована на збереження українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів, які проживають в Україні. 

Замовити курсову роботу на тему  «Можливості шкільних суспільствознавчих курсів для формування громадянської компетентності учнів на уроках історії» :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!