Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Засоби вираження модальності в англійській мові

модальність в англійській мовіКурсова робота на тему: "Засоби вираження модальності в англійській мові" (Категорія модальності в англійській мові).

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

1.1. Модальність як багатоаспектна категорія у лінгвістиці

1.2. Модальні слова в англійській мові

Висновок до Розділу 1

Розділ 2. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1. Модальні слова як засіб вираження модальності в англомовних текстах

2.2. Різновиди модальних форм та особливості їх перекладу

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Детальніше про  курсову роботу на тему «Засоби вираження модальності в англійській мові» (Категорія модальності в англійській мові). Кількість сторінок – 30, список літератури - 25, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Модальність належить до універсальних категорій, що знайшли відображення в різноманітних сферах науки, і, більш того, лежать в основі цілих наукових підходів. У лінгвістиці, модальність – це комплексна багатоаспектна функціонально-семантична категорія, що виражає ставлення мовця до висловлюваного, його оцінку ставлення до об’єктивної дійсності. Зміст висловлюваного може розглядатися як реальне або нереальне, можливе або неможливе, необхідне або ймовірне, бажане або небажане тощо.

З’ясовано, що у лінгвістиці семантична категорія модальності передає відношення мовця до змісту його висловлювання, цільової настанови, відношення змісту висловлювання до дійсності. Модальність може мати значення ствердження, наказу, побажання, припущення, достовірності, реальності чи нереальності.

Модальність диференціюється на об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна модальність є обов’язковою ознакою будь-якого висловлювання і формує предикативну одиницю (пропозиція). Об’єктивна модальність виражає відношення висловлення до дійсності в плані реальності/ірреальності. Суб’єктивна модальність, на відміну від об’єктивної, є факультативною ознакою висловлювання та виражається такими засобами, як: порядок слів, інтонація, лексичні повтори, модальні слова і дієслова, вигуки, вставні слова і словосполучення, вставні речення, порядок слів у реченні.

Виявлено, що модальність, будучи екстралінгвістичною категорією, що виражає відношення мовця до реальності, має загальні в англійській та українській мові засоби реалізації, які в себе включають:  фонетичні засоби (наголос та інтонація); лексико-граматичні засоби (модальні дієслова);  лексичні засоби (модальні слова та модальні вирази), що виражають суб'єктивну модальність; граматичні засоби, що виражають граматичну модальність.

До лексичних засобів вираження модальності належать модальні слова.

Модальне слово трактується як слово, що втратило своє конкретне значення та функціонує як засіб описового зображення модальності. Модальне слово – це частина мови, до якої належать незмінні слова, що виражають суб’єктивне ставлення до висловлюваної думки.

В сучасній англійській мові до складу модальних слів відносять такі:

1.Слова, що виражають впевненість: certainly, of course, surely, apparently, assuredly, undoubtedly, no doubt.

2. Слова-підсилювачі: indeed, evidently, obviously, really, actually, naturally.

3. Слова, що виражають невпевненість: perhaps, maybe, possibly, probably.

4. Слова, що виражають схвалення та несхвалення: happily-unhappily, luckily-unluckily, fortunatelyunfortunately.

Наголошено, що в англійській мові модальність найчастіше передається модальними дієсловами: can, may, must, should, shall, will, would, need, ought to, dare, to be to, to have (to have got to).

Модальні дієслова в англійській мові відображають ставлення дієслова-підмета до дійсності. Цей тип модальності, на відміну від модальності, яка виражається способом дієслова, є суб’єктивною, тобто виражає суб’єктивне ставлення мовця до висловлювання.  Відтак модальні дієслова є лексико-граматичним засобом вираження модальності. Говорячи про семантичний аспект, зазначимо, що модальні дієслова на відміну від звичайних дієслів, не позначають ані дії, ані стану, але вони є засобом вираження модальних значень різних видів емоцій.

Підсумовано, що дослідження категорії  модальності та функцій модальних слів у реченні (тексті) може стати предметом подальших лінгвістичних розвідок.

Замовити курсову роботу на тему  «Засоби вираження модальності в англійській мові»» :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!