Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання на уроках географії сучасних освітніх технологій

Випускна (курсова) робота на тему: Використання на уроках географії сучасних освітніх технологій

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ  

1.1. Проблема  використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі 

1.2. Застосування сучасних технологій у процесі навчання географії

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ  СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

2.1. Практичний досвід використання сучасних освітніх технологій на уроках географії 

2.2. Методичні рекомендації щодо використання сучасних освітніх технологій у процесі навчання географії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему «Використання на уроках географії сучасних освітніх технологій». Кількість сторінок – 30, список літератури - 25, є додаток, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Методика навчання, як і вся дидактика, переживає складний період розвитку. Відбувається перебудова загальноосвітньої школи. Створюються нові концепції освіти, стандарти, в яких описано не лише зміст, але і вимоги до результатів навчання. Гостро постає проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання. Остання проблема тісно пов’язана з розробкою і використанням у навчальному процесі нових педагогічних технологій, які детально визначають алгоритми застосування дидактичних інструментів, сприяють досягненню запрограмованого навчального результату.

З’ясовано, що до сучасних освітніх технологій навчання географії вчені відносять технології інтерактивного навчання; проблемного навчання, проектні технології; інформаційні технології; технології модульного навчання;  ігрові технології, технологію «створення успіху»  та ін. Серед методів активізації пізнавальної діяльності виділяють метод мозкової атаки, метод пізнавальних ігор, аналіз життєвих ситуацій та створення ситуації успіху в навчанні, метод ключових (евристичних) запитань, проблемно-пошукові методи навчання,

Узагальнено, що впровадження сучасних освітніх технологій у процес навчання географії передбачає розв’язання низки завдань:

– розвиток пізнавального інтересу;

– розкриття творчих можливостей учнів;

– формування дослідницько-практичних умінь та навичок;

– розвиток в учнів самостійності;

– готовність до формування сучасних життєво-важливих компетенцій.

Виявлено, що підвищення пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання географії відбувається найбільш результативно при використанні інтерактивних методів навчання та методу проектів.

Методи спрямовані на збільшення комунікативної активності між учасниками спілкування, або їхньої взаємодії, називають інтерактивними. Серед них найбільшого поширення набули такі: мозковий штурм, або мозкова атака, коло ідей, мікрофон (вільне накопичення великої кількості ідей з певної теми, критичне їх осмислення); метод прогнозування або передбачення (за дидактичним матеріалом підтвердити чи заперечити гіпотезу, сформулювати тему заняття); дискусія, кути, ПРЕС-метод та ін.

На уроках географії з використання інтерактивних технологій учні почувають себе більш розкуто, жваво реагують на кожне запитання, репліку вчителя та відповідь своїх однокласників. Ці уроки моделюють життєві ситуації, залучають учнів до пошукової роботи, виховують у них любов до географії та природознавства, а головне – учні чекають їх з нетерпінням та залюбки готуються до них.

Сутність проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Робота над проектом – практика особистісно зорієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Працюючи над проектом з географічної  науки, учні опановують комплекс умінь (пізнавальних, практичних, оцінних), основи взаємодії один з одним, навчаються самостійно одержувати нові знання, а також інтегрувати їх.

Таким чином, сучасні освітні технології у процесі навчання географії допомагають учневі розкритись, виявити себе, свою позицію – розвивають критичне мислення, підвищують пізнавальну діяльність учнів. Покликання вчителя має бути одне – він виступає як організатор і консультант, забезпечує рівноправне (а не авторитарне) партнерство у розвитку особистості, створює умови для розумової і дієвої праці, обов’язково створює ситуацію успішності для кожного учня, сприяє прийняттю учнями рішень і плекає розвиток відповідальності за кінцевий результат роботи.

Замовити курсову роботу на тему  «Використання на уроках географії сучасних освітніх технологій» :  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!