Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Основні засади судочинства

засади судочинстваКурсова робота на тему: Основні  засади  судочинства

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Система засад судочинства у правовій науці 

1.1. Поняття засади судочинства у науковій літературі

1.2. Класифікація засад судочинства

Розділ 2.  Характеристика основних  засад судочинства в Україні

2.1. Конституційні засади судочинства

2.2. Інші засади судочинства у законодавстві

Розділ 3. Порівняльний  аналіз основних засад судочинства в Україні та країнах Європи

3.1.  Основні засади судочинства в Україні та країнах Європи

Висновок

Список літератури

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему «Основні засади судочинства». Кількість сторінок – 38, список літератури - 28,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК 

У курсовій роботі виявлено, що співвідношення по­нять «правосуддя»  і «судочинство» визна­чається таким чином:

  • судочинство є способом здійснення правосуддя;
  • судочинство реалізує цілі та завдання правосуддя;
  • співвідношення правосуддя і судочин­ства - це зв’язок змісту та форми, здійсню­ючи судочинство, орган держави вершить правосуддя, що ґрунтується на ряді принципів (засад).

Звернено увагу на той факт, що у сучасній юридичній науці принципи слушно ототожнюють із такими поняттям, як «засади». Аналіз наукових джерел дає можливість констатувати, що принципи судочинства  – це найважливіші засади, дотримання яких має сприяти ефективній організації судової влади.

Визначено, що основні засади судочинства є системою закріплених в Конституції України базових, фундаментальних, керівних положень, ідей, які виражають зміст діяльності суду при здійсненні судочинства результатом якого є винесення законного і обґрунтованого рішення суду (правосуддя).

З’ясовано, що засади судочинства класифікуються за різними ознаками: за дією у системі права – загальні, міжгалузеві, галузеві; за формою нормативного закріплення – конституційні (закріплені Конституцією) та інші (закріплені в законодавстві про судочинство); за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин – ті, що визначають процесуально-правову діяльність суду та інших органів, і ті, що визначають процесуальну діяльність учасників процесу та інших осіб, які беруть участь у судочинстві; за предметом регулювання – організаційні (організації судоустрою та судочинства), функціональні (засади процесуальної діяльності), ті, що визначають зміст процесуальної діяльності (встановлення істини), і ті, що регулюють процесуальну форму виконання процесуальних дій.

У курсовій роботі наведено перелік основних засад судочинства відповідно до ст.129 Конституції України: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення; обов’язковість рішень суду.

Наголошено, що основні засади судочинства вико­нують ряд важливих функцій, направлених на створення ефективного механізму за­хисту прав людини та реалізації судовою гілкою влади покладених на неї завдань. Застосування засад судочинства фактично передує здійсненню правосуддя, оскільки до винесення судового рішення важливим є забезпечення повного, всебічного та об’єктивного дослідження матеріалів справи.

Здійснено  порівняльний  аналіз основних засад судочинства в Україні та країнах Європи. Аналіз судових систем країн Європи свідчить, що ані конституційні тексти, ані законодавство прямо не визначає принци­пи організації або функціонування судової системи. Можна знайти переліки принци­пів судової влади, правосуддя, принципи окремих видів судових процесів, але не основні засади  судочинства.  

В цілому, ряд судових принципів та гарантій, втілених у європейських конституціях, частково збігається з основними засадами судочинства в Україні, зокрема,  це змагальність сторін, відкритість і гласність правосуд­дя, презумпція невинуватості, право громадян на захист, гарантія підсудності.

Підсумовано, що основні засади судочинства як в Україні, так і в єропейських країнах, не існують відокремлено один від одного, а тісно пов’язані між собою в певну систему. При цьому, такій системі принципів судочинства притаманні такі ознаки системи: цілісність, зв’язок, організація, інтегративність.

Замовити курсову роботу на тему «Основні засади судочинства» :  067 994 09 24, 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!