Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування соціокультурної компетентності на уроках англійської мови

Курсова (випускна) робота на тему: Формування соціокультурної компетентності на уроках англійської мови

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ФОРМУВАННЯ  СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

1.1. Поняття соціокультурна компетентність у науковій літературі

1.2. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів на уроках іноземної мови 

Розділ 2.  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  ФОРМУВАННЯ  СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Практичний досвід  формування соціокультурної компетентності учнів на уроках англійської мови 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування соціокультурної компетентності учнів на уроках іноземної мови 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему «Формування соціокультурної компетентності на уроках англійської мови». Кількість сторінок – 33 (з додатком), список літератури - 20,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

На основі теоретичного матеріалу було проаналізовано поняття «соціокультурна компетентність», що передбачає наявність знань про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, про норми мовленнєвої та немовленнєвої поведінки її носіїв і вміння будувати свою поведінку відповідно до цих особливостей і норм.

З’ясовано, що оволодіння соціокультурною компетенцією ставить за мету ознайомлювати тих, хто вивчає іноземну мову з національно-культурною специфікою мовленнєвої поведінки і формувати в них уміння користуватися елементами соціокультурного контексту, необхідними для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови. Цими елементами є не лише певні країнознавчі, культурологічні чи історичні реалії, а й так би мовити «фонові знання», відомі всім носіям мови. До них можна віднести певні звичаї,  правила, норми, соціальні установки, умовності, ритуали, стереотипи, а також сукупність невербальних засобів, як-от жести чи міміка. Така інформація дає можливість учневі влитися в чужоземну культуру, осягнути її і усвідомити, а часто й пережити її «зсередини».

Виявлено, що у науковій літературі соціокультурна компетентність розглядається вченими як складне утворення, що включає країнознавчий, лінгвокраїнознавчий, соціолінгвістичний компоненти.

Країнознавчий компонент містить екстралінгвістичні знання про побут, історію, культуру народу-носія мови. Лінгвокраїнознавчий компонент передбачає здатність сприймати мову в її культуроносній функції, здатність співвідносити з мовними одиницями ту саму інформацію, що й носії мови. Соціолінгвістичний компонент передбачає здатність організовувати спілкування (рецепцію мовлення) у відповідності до комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки й соціального статусу комунікантів.

Формування соціокультурних знань відбувається у два способи, які здійснюються паралельно та інтегровано:

1) формування системи знань про поняття та реалії суспільства, мова якого вичається;

2) формування знань про мовні засоби вираження цих понять та реалій, навичок та вмінь їх розпізнавання та розуміння під час рецепції мовлення, що є основою формування мовного компоненту соціокультурної компетенції учнів.

Формування соціокультурної компетентності як компонента іншомовної комунікативної компетенції має виступати необхідним складником навчального процесу з іноземної мови вже у школі, бо без цього неможлива підготовка досвідчених, підкованих учасників міжкультурної комунікації. Очевидно, що для успішного вирішення цієї проблеми необхідна науково обґрунтована методика формування соціокультурної компетентності.

У другому розділі випускної роботи розкрито методичні аспекти формування соціокультурної  компетнтності  учнів  на уроках англійської мови.

Зауважено, що з метою формування соціокультурної компетенції  учнів доцільно застосовувати різні форми та прийоми навчання: використовувати автентичні тексти, аудіювання матеріалів, практикувати з учнями виконання спеціальних  вправ,  що мають  знайомити учнів з культурними реаліями країни, мова якої вивчається. Наведено приклади методів формування соціокультурної компетентності учнів на уроках англійської мови.

Підсумовано, що культура, як і наука, не стоїть на місці, тому вчителю слід підбирати засоби навчання, що дозволили б активізувати творчо-пошукову активність учнів. При виборі форм роботи необхідно звертатися як до традиційних форм навчання, так і до нестандартних видів занять, що сприятиме «зануренню» в інший культурний вимір та залученню культури країни, мова якої вивчається.

Замовити курсову роботу на тему «Формування соціокультурної компетентності на уроках англійської мови»  :  067 994 09 24, 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!