Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії

екологічна компетентністьКурсова (випускна) робота на тему: Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

1.1. Поняття «екологічна компетентність» у наукових дослідженнях

1.2. Особливості формування екологічної компетентності учнів на уроках географії

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

2.1. Педагогічний досвід формування екологічної компетентності учнів

2.2. Методичні рекомендації щодо формування екологічної компетентності учнів на уроках географії

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему  «Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії». Кількість сторінок – 30, список літератури - 25, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК 

У сучасних умовах розвитку людської цивілізації проблема взаємодії суспільства і природи набуває важливого значення. У ХХ столітті людство почало усвідомлювати, що посилення впливу на довкілля може стати безконтрольним і загрожуватиме існуванню всієї цивілізації. Важливе значення у подоланні екологічної кризи належить освіті й педагогіці, зокрема середній освіті, що покликана формувати екологічну культуру учнів, фундаментальні екологічні знання, екологічне мислення і свідомість, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи, як унікального ресурсу.

Кожен громадянин має володіти певною базою екологічних знань, що дозволить розуміти й оптимально розв’язувати екологічні проблеми на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, загальнолюдських  цінностей. Тому можна стверджувати, що саме шкільній екологічній освіті сьогодні належить провідне місце серед складових принципів створення фундаменту екологічної безпеки України.

Аналіз наукової і методичної літератури з основ природничих наук – біології, фізики, хімії показує, що кожна із цих наук, у тому числі і географія, має свою ділянку вивчення екологічних проблем, хоча багато екологічних понять є спільними для всіх природничих дисциплін.

У випускній  роботі наголошено, що серед природничих дисциплін саме географія має найвагоміше  значення щодо можливості формування екологічної компетентності школярів.

З’ясовано, що екологічну компетентність вчені розглядають як продукт екологічної освіти й виховання, що  формується тільки шляхом тривалого й поступового пізнання довкілля. Результатом набуття екологічної компетентності підростаючим поколінням є усвідомлення первинності законів природи по відношенню до соціальних законів, розуміння взаємної залежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні проблеми не лише свого регіону проживання, а й світу загалом.

Найбільш вагомими характеристиками екологічної компетентності ми вважаємо: сформовані ціннісні орієнтації, світоглядні позиції, вмотивовану природовідповідну діяльність; здатність інтегрувати, переносити й використовувати набуті знання і досвід у конкретних ситуаціях; здатність і готовність приймати обґрунтовані рішення, обираючи найбільш оптимальний для даної ситуації варіант; уміння організовувати взаємодію з іншими людьми в межах екологічної діяльності; прагнення й здатність розвивати власний особистісний потенціал, набувати нові способи екологічної діяльності.

Наголошено, що важливою умовою організації процесу формування екологічної компетентності є вибір форм і методів навчання, визначальним чинником серед яких є мета і зміст програмного матеріалу. Формуванню екологічної культури учнів сприяє реалізація таких форм та методів:

− індивідуальних (робота з науково-популярною літературою екологічного змісту, довідниками; підготовка доповідей, рефератів тощо);

− групових (випуск бюлетенів, стіннівок, участь в агітбригадах, екологічних іграх);

− колективних (еколого-географічні вечори, тижні екології, вікторини, конференції, лекції, екскурсії та ін.).

У випускній роботі також вказані причин низького рівня сформованості екологічної компетентності учнів: у шкільних програмах не передбачено відповідних екологічних тем, не відведено навчального часу на вивчення такої тематики, яка сприяла б зменшенню тиску на довкілля, екологічні знання, представлені в шкільній географії, носять фрагментарний характер тощо.

Підсумовано, що у сучасних умовах розвитку суспільного життя і загрози  екологічної кризи надзвичайно важливим є набуття учнями екологічної компетентності, адже від рівня сформованості у них вказаної компетентності в найближчому майбутньому буде залежати стан довкілля.

 Замовити курсову роботу на тему  «Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії»  :  067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!