Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Література рідного краю як засіб формування соціокультурної компетентності учнів

уроки літератури рідного краюКурсова (випускна) робота на тему: Література рідного краю як засіб формування соціокультурної компетентності учнів (Формування соціокультурної компетентності учнів засобами літератури рідного краю)

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

1.1. Поняття соціокультурна компетентність у науково-методичній літературі

1.2. Значення літератури рідного краю у процесі формування соціокультурної компетентності учнів 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему  «Література рідного краю як засіб формування соціокультурної компетентності учнів». Кількість сторінок – 20, список літератури - 15, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ВИСНОВКИ 

Проблема комплексного формування соціокультурної компетентності учнів є насущною. Особливої актуальності вона набуває у зв’язку з тим, що більшість школярів має поверхові знання з нашого минулого, не зовсім чітко орієнтується в соціумі. Зміст навчального предме­та «українська література», зокрема вивчення літератури рідного краю, на наш погляд, має бути од­ним із дієвих засобів формування соціокультур­ної компетентності учня.

Соціокультурна компетентність  учнів спрямована на розвиток світогляду школярів та їхню підготовку до сприйняття себе як носія національних цінностей; на усвідомлення власних обов’язків як члена суспільства і відповідальності за майбутнє своєї країни; знання культурних норм поведінки українського суспільства, загальноприйнятих форм самовираження і використання їх під час спілкування; розвиток умінь використовувати здобуті соціокультурні знання, уміння і навички відповідно до ситуацій спілкування.

Розкрито структуру соціокультурної компетентності як  цілісної системи взаємопов’язаних компонентів, що поєднує країнознавчу, лінгвокраїнознавчу і соціолінгвістичну компетенцію. Становлення структурних компонентів соціокультурної компетентності україномовної особис­тості школяра залежить від різних соціокультурних чинників: культурних над­бань окремого регіону України, національної культури українців, субкультури представників різних соціальних груп, загальнолюдської культури, етнічних сте­реотипів, традицій, засобів масової інформації, спілкування, соціальної потреби у співпраці, від глобалізації, інформатизації суспіль­ства та ін.

Метою формування соціокультурної компетентності є розвиток в учнів умінь, необхідних для сприймання, інтерпретації та використання знань відповідно до культурного та соціального контекстів країни, мова якої вивчається, а завданнями – розвиток загальних комунікативних умінь; збагачення лексичного запасу учнів, зокрема словами та словосполученнями з національно-культурною семантикою; розвиток умінь використовувати країнознавчу інформацію, враховувати соціокультурні умови спілкування.

Зауважено, що умови формування соціокультурної компетентності учнів об’єктивно закладені у навчальний процес. Успішному формуванню літературних компетентностей можуть сприяти уроки літератури рідного краю, що мають завдання поглибити знання учнів про життя та творчість письменників-земляків, викликати інтерес до їхньої творчої спадщини, до історичного минулого та сьогодення; формувати високі естетичні та художні смаки, уміння кваліфікованого читача, який розуміє літературу як мистецтво слова, уміння вибирати й оцінювати справжні мистецькі твори високої художньої вартості; розвивати здатність робити самостійні висновки, узагальнювати та систематизувати знання, викликати бажання оберігати й примножувати традиції свого краю.

Уроки  літератури рідного краю сприяють розвиткові соціокультурної компетентності школярів, адже учень спочатку на емоційному рівні сприймає і засвоює факт присутності в описаному письменником краї, а згодом осмислює цей факт, розмірковуючи про себе, навколишній світ і про себе у світі.

Таким чином, уроки літератури рідного краю наближають учнів до розуміння особливостей літературного процесу та специфіки художньої творчості, впливають на розвиток читацьких інтересів, поєднують вивчення літератури із краєзнавчою  діяльністю. Головним і необхідним аспектом під час вивчення літератури рідного краю є форми, методи і прийоми навчання, які
застосовує вчитель на уроках. Удосконалення їх є важливою передумовою для формування літературних компетентностей, вироблення художніх смаків учнів.

Підсумовано, що література рідного краю розкриває світовий літературний процес у тісному зв’язку з Україною за певними напрямами, а також сприяє соціокультурному розвитку особистості кожного школяра.

Замовити курсову роботу на тему  «Література рідного краю як засіб формування соціокультурної компетентності учнів»  :  067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!