Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Методи фізичного виховання дітей шкільного віку

методи фізичного виховання дітейКурсова робота на тему: Методи фізичного виховання дітей шкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади  фізичного  виховання  дітей  шкільного віку

1.1. Сучасні підходи до розуміння методів фізичного виховання у науковій літературі

1.2. Класифікація методів фізичного виховання учнів ЗНЗ

РОЗДІЛ  2. Форми і методи фізичного виховання учнів

2.1. Характеристика методів фізичного виховання учнів

2.2. Методичні рекомендації щодо використання методів фізичного виховання у навчальному процесі ЗНЗ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему  «Методи фізичного виховання дітей шкільного віку». Кількість сторінок – 30, список літератури - 20, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

У теорії фізичного виховання під методом розуміють спосіб виконання або застосовування конкретної вправи (швидше, повільніше) або застосову­ вання інших засобів (слова), які забезпечують досягнення поставленої мети при виконанні вправ (розвитку якостей, навчанні, контролі та ін.).

Під методичним прийомом розуміють способи реалізації того або іншого методу у конкретній педагогічній ситуації.

Методичний підхід являє собою сукупність способів впливання педаго­га на учнів, вибір котрих обумовлений визначеною науковою концепцією, логікою організації та здійсненням процесу навчання, виховання та розвит­ку.

Методика - це спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів та форм навчання. Виявлено, що поняття методика використовується в теорії фізичного виховання у двох значеннях: широкому та вузькому.

На цей час у теорії фізичного виховання існує декілька класифікацій методів навчання, виховання та розвитку особистості.  У процесі фізичного виховання використовують такі групи методів: практичні методи, методи використання слова та методи демонстрації.

Особливе значення у фізичному вихованні мають практичні методи або методи вправляння. Практичні методи можна з певною умовністю поділити на три групи: методи навчання рухових дій, методи вдосконалення та закріплення рухових дій і методи виховання фізичних якостей.

Як правило, у педагогічній практиці ЗНЗ надається перевага одному з методів або їхнім поєднанням. Вони чергуються у певній послідовності протягом самого або декількох суміжних занять. У кожному окремому випадку вибір методу визначається завданням, яке вирішується, характером фізичної вправи та умовами його виконання, індивідуальними властивостями учнів і можливостями самого педагога. Тут важливий творчий підхід до процесу розвитку рухових якостей.

Зауважено, що методи, які використовуються у фізичному вихованні можуть бути розподілені на три групи: методи фізичної вправи, методи слова і методи показу. Надано характеристику кожному наведеному методу.

Наголошено, що метод фізичної вправи – це основний метод фізичного виховання учнів ЗНЗ, що поділяється на три групи методів: суворо-регламентованої вправи, ігровий та змагальний.  

Недоліком методу суворо-регламентованої вправи є порівняно одноманітне чергування навантаження, шо негативно позначається на психічному стані людини. Через швидке фзростання витривалості невдовзі настає адаптація до цього методу та знижується його ефективність.

Основу ігрового методу становить певним чином підпорядкована грі рухова діяльність відповідно до обраного умовного «сюжету» (задуму, плану гри), в якому передбачається досягнення певної мети багатьма дозволеними способами в умовах постійної та значною мірою випадкової зміни ситуації.

Змагальний метод застосовується дія виховання фізичних, вольових і моральних якостей, удосконалення техніко-такгичннх умінь і навичок, а також здатностей раціонально використовувати їх в ускладнених умовах.

Велику та важливу групу методів фізичного виховання становлять методи слова, що виконують певні функції. Словесний метод і метод демонстрації використовуються при безпосередньому засвоєнні рухів і при створенні передумов їх виконання. Методи показу також слугують для ефективного навчання рухам та вправам з фізичного виховання учнів шляхом демонстрації.

Підсумовано, що учень може оволодіти знаннями і довільними руховими діями, досягти вдосконалення функцій організму і рухових здібностей лише за умови повторення за певною системою предмету навчання та інших дій як засобів розвитку фізичних якостей і функцій організму. Ця вимога реалізується шляхом відповідної організації занять, при цьому регулюють ступень інтенсивності дії, що повторюється, обсяг роботи, тривалість і характер відпочинку між повтореннями, умови виконання вправи. 

Замовити курсову роботу на тему  «Методи фізичного виховання дітей шкільного віку»  :  067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!