Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Організація та проведення позакласних виховних заходів з біології

позакласні заходи з біологіїКурсова робота на тему: Організація та проведення позакласних виховних заходів з біології

ЗМІСТ

ВСТУП

 РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ  З  БІОЛОГІЇ

1.1. Актуальність проведення позакласних заходів з біології

1.2. Форми позакласної роботи з біології 

РОЗДІЛ  2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНИХ  ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З БІОЛОГІЇ

2.1. Методичні особливості проведення біологічних вечорів

2.2. Методичні рекомендації щодо організації виховних позакласних заходів з біології

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну (курсову) роботу на тему  «Організація та проведення позакласних виховних заходів з біології». Кількість сторінок – 30 (без  додатку) або 45 сторінок  з  додатками, список літератури - 21 джерело, є три додатки (виховні заходи), ціна  роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Шляхом аналізу наукових праць  було уточнено суть поняття «позакласна робота».

Позакласна робота поряд з уроком є винятково важливою ланкою навчального процесу в  школі. Саме вона дає можливості не лише для розширення й поглиблення знань, а  й  для розвитку творчої активності  й самостійності  школярів, їхніх нахилів, здібностей, кругозору, трудового, морального, естетичного, екологічного виховання.

Організація й проведення позакласної роботи дає змогу розв'язати багато проблем, які  виникли на сучасному  етапі перебудови освіти в Україні, а саме:

  • уникнути перевантаження школярів й наблизити освіту до життєвих потреб учнів;
  • повніше задовольнити пізнавальні інтереси школярів;
  • органічно поєднати навчальну мету, навчальний матеріал та безпосередній життєвий досвід дітей з їх участю в практичних завданнях, що збагачує життєвий досвід.

Аналіз педагогічної літератури і нормативно-правових документів свідчить, що поняття «позакласна» і «позаурочна» робота не мають сьогодні чіткого розмежування, однак не є тотожними.  

Позаурочна робота – це форма організації учнів для виконання ними після уроків обов'язкових, пов'язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальним або груповими завданнями учителя.

Позакласна робота -  це складова частина навчально-виховної роботи школи, яка є однією з форм організації дозвілля учнів, а також сукуп­ністю різних видів діяльності, що володіє широ­кими можливостями позитивної  дії  на учнів. Це система занять, заходів і орга­нізованого навчання учнів, яка проводиться в школах і поза ними під керівництвом учителів, гро­мадськості, органів учнівського самоврядування.

Встановлено, що найпоширенішим є виділення трьох  форм організації позакласної роботи: масової, групової та індивідуальної.

Усі форми позаурочних і позакласних робіт за змістом і методами виконання пов'язані з уро­ком. На уроках в учнів виникає потреба щось глибше або ширше пізнати, яка задовольняється на позакласних заняттях, а потім розвивається далі під час вивчення окремих тем.

Велику роль у розв'язанні завдань освіти, вихо­вання й розвитку учнів відіграють позаурочні та позакласні роботи. Для них характерні високі пізнавальна активність і самостійність учнів, по­глиблене й різнобічне вивчення живої природи з урахуванням інтересів та нахилів дітей.

Позаурочні роботи виконуються всіма учнями в кабінеті біології, в куточку живої природи, на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці за завданням учителя. їхній зміст тісно пов'яза­ний із навчальною програмою, якою передбаче­но проведення дослідів і спостережень із підготов­кою їх для демонстрування на уроках, виготов­лення біологічних колекцій і гербаріїв, роботу з мікроскопом, розв'язування генетичних задач.

Позакласні заняття з біології є формою організа­ції добровільної роботи учнів поза уроками під керівництвом учителя для заохочення й виявлен­ня їхніх пізнавальних інтересів і творчих здіб­ностей, розширення й доповнення шкільної про­грами з біології.

Позакласна робота з біології має бути якнайтіс­ніше пов'язана з такими видами занять, які пе­редбачають самостійні дослідження школярів, дають змогу відчути їм стан першовідкривачів, збуджують інтерес до пізнання живої природи.

Замовити курсову роботу на тему  «Організація та проведення позакласних виховних заходів  з біології»  :  067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!