Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Виконавча влада в Україні: ґенеза, принципи функціонування, система та напрями реформування

виконавча влада в УкраїніКурсова робота з конституційного права на тему: Виконавча влада в Україні: ґенеза, принципи функціонування, система.

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Конституційні основи виконавчої влади в Україні 

1.1. Виконавча влада у системі державної влади

1.2. Функції виконавчої влади

1.3. Особливості державного контролю у сфері виконавчої влади

Розділ 2.  Правове становище органів виконавчої влади 

2.1. Система органів виконавчої влади

2.2. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади

2.3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади 

Розділ 3. Порівняльна характеристика виконавчої влади в Україні та країнах сучасного світу

Висновки

Список використаної літератури

Детальніше про  курсову  роботу  з конституційного права  на тему  «Виконавча влада в Україні: ґенеза, принципи функціонування, система». Кількість сторінок – 37, список літератури - 30, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі  з'ясовано, що виконавча  влада – це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є здійснення на основі Конституції і законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів виконавчо-розпорядчої діяльності відповідної системи органів державної влади, що спрямована на управління різними сферами суспільного життя шляхом реалізації чітко визначених владних повноважень.

Серед гілок державної влади виконавча влада  посідає особливе місце. Від стану здійснен­ня виконавчої влади залежить рівень реалізації державою більшості своїх основних функцій та завдань. Державна влада не може бути реалізова­ною без виконавчої гілки влади, яка є об’єктивною необхідністю для будь-якого суспільства та дер­жави.

Саме від якості та ефективності функціону­вання виконавчої гілки влади залежить авторитет державної влади взагалі. Виконавча гілка влади покликана здійснювати верховне врядування у суспільстві, управління громадськими справами, виконання рішень законодавчої гілки й забезпе­чення дотримання законів, формувати й провадити загальну політику держави й окремих її підрозді­лів, управляти процесами забезпечення життєдія­льності суспільства. Тобто, основна роль виконавчої влади та її органів полягає у забезпеченні реалізації законів держави, що й визначає її зміст.  

Виявлено, що у системі контролю найсуттєвіші контрольні повноваження мають органи виконавчої влади. Це зумовлене тим, що система означених органів створена державою для повсякденного (безперервного) здійснення управлінської діяльності, складовою якої, як вже зазначалося, є контроль.  Кожен орган виконавчої влади, його посадові особи в межах своїх повноважень контролюють виконання прийнятих рішень, дотримання законодавства в діяльності певної системи, окремої структурної галузі. Такий контроль може стосуватися внутрішніх та зовнішніх аспектів діяльності системи.

Наголошено,  що кожна з гілок державної влади, в тому числі й виконавча, представлені відповідними видами державних органів. Систему органів виконавчої влади утворюють три організаційно-правові ланки:  вищий рівень представлений Кабінетом Міністрів України; центральний рівень представлений міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади  та місцевий рівень системи органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України визначено як вищий орган виконавчої влади в Україні відіграє важливу роль в забезпеченні конституційно проголошених прав, свобод та законних інтересів громадянина та людини. Уряд в Україні спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством. З’ясовано, що провідне місце в системі центральних органів виконавчої влади посідають саме міністерства, які є центральними органами виконавчої владита  реалізують державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах.  

Місцевий рівень системи органів виконавчої влади в Україні на сьогодні представлений територіальними органами міністерства, місцевими державними адміністраціями. Місцеві органи виконавчої влади поширюють свою діяльність на конкретну адміністративно-територіальну одиницю: район, область, місто.

Здійснено порівняльний аналіз органів виконавчої влади в Україні та інших країнах світу. З’ясовано, що у країнах з парламентською та монархічною формою правління найчастіше головним органом виконавчої влади є уряд, тоді  як у президентських країнах -  президент є главою держави і одноосібним носієм виконавчої влади.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Виконавча влада в Україні: ґенеза, принципи функціонування, система та напрями реформування» :  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!