Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Соціальна робота у територіальній громаді

соціальна робота у громадіКурсова робота на тему: Соціальна робота у територіальній громаді" (варіанти назви теми роботи "Соціальна робота у громаді", "Організація соціальної роботи у громаді")

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ

1.1. Громада як  суб’єкт та об’єкт соціальної роботи 

1.2. Зміст соціальної роботи в територіальній громаді

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ  ГРОМАДІ

2.1. Напрямки й форми соціальної роботи у територіальній громаді 

2.2. Особливості реалізації соціальної роботи у громаді 

ВИСНОВОК

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  курсову  роботу  на тему  «Соціальна робота у територіальній  громаді"  (варіанти назви теми роботи "Соціальна робота у громаді", "Організація соціальної роботи у громаді")». Кількість сторінок – 36, список літератури - 28, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

В наукових працях громада переважно розглядається як спільнота – об'єднання людей з метою соціальної взаємодії. 

Можна констатувати, що єдиного визначення та розуміння у вітчизняних наукових колах поняття «громада» не набуло, проте, варто відзначити спільні ознаки цього феномену, окреслені авторами:

  • розуміння громади як сукупності осіб, що разом мешкають у межах певної території;
  • наявність між цими особами певних зв’язків та відносин;
  • наявність у цих осіб певних спільних інтересів;
  • наявність певних прав і повноважень для вирішення спільних для цієї сукупності осіб проблем.

З’ясовано, що у найзагальнішому вигляді соціальна робота в громаді визначається як процес сприяння звичайним людям у покращенні їх власного мікросередовища шляхом організації колективних дій. Інакше кажучи, соціальна робота в громаді окреслюється як втручання і активізація місцевих людських ресурсів з метою вирішення соціальних проблем, підвищення рівня надання послуг і соціального функціонування її членів. Акцент при цьому робиться на посередницькій, роз’яснювальній роботі і на ініціюванні створення структур, здатних розширити можливості місцевих жителів.

Аналізуючи досвід соціальної роботи в територіальних громадах  вчені наголошують, що домінантою такої роботи є, в першу чергу, визначення проблем громади і виокремлюють два підходи у практиці такої роботи. Це, по-перше, підхід на основі надання послуг і, по-друге, підхід на основі активізації громади до участі у вирішенні існуючих проблем.

На теперішній час в Україні робота в громаді орієнтована, у переважній більшості, на розв’язання соціальних питань шляхом надання різноманітних соціальних послуг населенню (І підхід).

Можна виділити три основні рівні проведення соціальної роботи у територіальній громаді: мікрорівень, мезорівень, макрорівень.

На мікрорівні здійснюється індивідуальна робота та  взаємодія з малими групами у громаді (люди похилого віку, молодь, сім’я, діти).

На мезорівні  соціальна робота  охоплює мешканців територіальної громади в цілому.

На макрорівні соціальна робота охоплює територіальні громади та їх об'єднання.

Мікрорівень передбачає найбільш гнучкі та ситуативні форми роботи. Він має враховувати особливості клієнта соціальної роботи, причини його звернення до соціального працівника, характер проблеми та інші фактори.

Основні форми соціальної роботи на мікрорівні: індивідуальна та робота  з малими групами. Найбільш проблемними та актуальними групами клієнтів соціальної роботи на мікрорівні у територіальній громаді можуть вважатися молодь та люди похилого віку.

Соціальна робота в громаді на мезорівні відрізняється від інших форм соціальної роботи передусім тим, що клієнтом тут виступає не одна людина чи мала група, а мешканці територіальної громади в цілому.

Специфіка завдань соціального працівника громади на мезорівні - це насамперед налагодження і підтримка контактів з індивідами, групами та організаціями; створення профілю спільноти, оцінка ресурсів та потреб спільноти; розробка стратегічного аналізу та планування цілей, завдань та пріоритетів; підтримка створення груп; підтримка ефективного розвитку груп та їх діяльності; продуктивна робота з подолання конфліктів  всередині та поміж  групами й організаціями; ефективне втручання у розробку й проведення політики, у тому числі налагодження контактів з місцевими політиками; робота з конкретними людьми, включаючи консультування; розробку, контроль та оцінку стратегій рівних можливостей.

Соціальна робота на макрорівні  орієнтується, в першу чергу, на потреби  громади  як об’єкта  соціальної  роботи. Саме на регіональному рівні соціальна робота набуває конкретнішого спрямування, уточнюється її зміст, особливості і шляхи реалізації. Цей рівень є передумовою організації соціальної роботи у вузькому розумінні. Тому на місцевому рівні соціальна робота має досить чітко виражену спрямованість і конкретний об’єкт.

У громаді усі соціальні послуги для населення надаються державними соціальними закладами, які умовно розділяються на дві соціальні мережі:

1) Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які розділяють на міські, районні у містах та районні центри.

2) Територіальні центри соціального обслуговування населення для надання соціальних послуг, які створені за місцем проживання населення.

Проаналізовано напрямки соціальної роботи в громаді на мікрорівні, мезорівні та макрорівні. Розкрито форми та методи соціальної роботи на кожному з рівнів.

Основою сучасної парадигми соціальної роботи в територіальній громаді, на нашу думку, є об’єднання зусиль, засобів і можливостей органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, соціальних інституцій, неурядових організацій, членів громади для забезпечення потреб і подолання проблем дітей, молоді, сімей.  Аналіз теоретичного матеріалу дає можливість зробити висно­вок про те, що ініціаторами міжсекторальної співпраці  при вирішенні соціальних проблем у громаді можуть бути:

  • соціальні служби різного типу, які функціонують у межах територіальної громади;
  • ініціативні групи;
  • органи місцевого самоврядування;
  • неурядові організації.

Отже,  основою сучасної парадигми соціальної роботи в територіальній громаді є об’єднання зусиль, засобів і можливостей органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, соціальних інституцій, неурядових організацій, членів громади для забезпечення потреб і подолання проблем дітей, молоді, сімей. 

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Соціальна робота у територіальній  громаді"  (варіанти назви теми роботи "Соціальна робота у громаді", "Організація соціальної роботи у громаді")»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!