Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній початковій школі

оцінювання учнівКурсова робота на тему "Контроль і оцінювання навчальних  досягнень учнів у сучасній початковій школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1.1. Проблема оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у науковій літературі

1.2. Формувальне оцінювання молодших школярів

1.3. Сучасні види та форми оцінювання навчальних досягнень учнів

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ  ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

2.1. Особливості формувального оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній початковій  школі

2.2. Методичні рекомендації вчителям щодо формувального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  курсову  роботу  на тему  «Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній початковій школі».  Кількість сторінок – 35, список літератури - 30, ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андрійчук О. І. Система педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів / О. І. Андрійчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2009. – № 48. – С. 93-96.
 2. Бережинська Т.В. Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: дис... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика педагогіки» / Тетяна Василівна Бережинська. Київ, 2007. - 21 с.
 3. Вілмут Дж. Оцінювання для навчання : навч. посіб. / за ред. І. Є.Булах, М. Р. Мруги. – К. : Майстер-клас, 2007. – 170 с.
 4. Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу: монографія / О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, О. В. Онопрієнко та ін. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 192 с.
 5. Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі / Л.В.Кабан//  Народна освіта. - Вип. 1. - С. 88-95.
 6. Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М., 2012. – 102 с.
 7. Козел Л. Особливості діяльності вчителя при застосуванні безбального оцінювання навчальних досягнень молодших школярів / Л. Козел // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - - № 10(1). - С. 62-70. 
 8. Контроль та  оцінювання  навчальних досягнень учнів початкової школи: метод. рек. / упоряд. А. М. Заїка ; заг. ред. О. Я. Савченко. Акад. пед. наук України. - К. : Початкова школа, 2003. - 128 с.
 9. Кривко Я. П. Проблема контролю навчальних досягнень школярів в українських періодичних фахових виданнях (друга пол. XX ст.) : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та методика професійної освіти» / Яна Петрівна Кривко. - Луганськ, 2012. - 20 c.
 10. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 13.04.2011 № 329 Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/
 11. Локшина О. І. Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу / О.І.Локшина // Порівняльно-педагогічні студії. - 2009 - № 2. - С. 107–113.
 12. Лутченко Л.І. Основи педагогічного оцінювання: Навчально- методичний посібник. - Кіровоград: Лисенко В.Ф, 2012. - 72 с.
 13. Морзе Н. В. Формувальне оцінювання: від теорії до практики / Н.В.Морзе // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - - № 6. - С. 45–57.
 14. Науменко С. Система та методи оцінювання компетентностей учнів / С. Науменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Г. Тичини. – К., 2014. – N 51. – С. 72–79.
 15. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. - Київ: МОН України, 2016. - 40 с.
 16. Онопрієнко О. В.  Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення / О.В.Онопрієнко// Український педагогічний журнал  - 2016 -  № 4. - С. 36-42. 
 17. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/vymogy-do-kontorlyu-ta-otsinyuvannya.pdf
 18. Основи педагогічного оцінювання. Частина 1. Теорія: Навчально- методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників/ За заг. ред. І.Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 96 с.
 19. Основи педагогічного оцінювання. Частина 2. Практика: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників/ За заг. ред. І.Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 56 с.
 20. Павлова С. О. Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у контексті модернізації змісту освіти. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки.  - - № 2. - С. 130-134
 21. Полякова О. Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній діяльності вчителя початкових класів / О. Полякова // Рідна школа. – – № 11. – С. 69-72.
 22. Предик А. Шкільна оцінка як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів початкової школи. Вісник Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2007. – Вип. 12(117). Педагогічні науки. – С. 17–24.
 23. Про затвердження методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі: Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf
 24. Савченко О. Я. Початкова школа в контексті ідей Нової української школи / О.Я. Савченко // Рідна школа. - № 1–2. - С. 3–8.
 25. Терещук А. Формувальне оцінювання результатів навчання в проектно-технологічній діяльності учнів у закладах середньої освіти / А.Терещук // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. - - Вип. 2. - С. 141-146.
 26. Фідкевич О. Л. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практикаформувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти». - Київ : Генеза, 2019. - 63 с. 
 27. Формувальнеоцінювання в освітньому процесі початкової школи: навч.-метод. посіб.  Харків : Друкарня Мадрид, 2018. - 50 с.
 28. Шукалова О. С. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів в умовах контролю та оцінювання навчальної діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / О.С.Шукалова // Серія : Психологія. - - № 1065, вип. 52. - С. 164-168.
 29. Щербак О. І. Теорія і практика оцінювання навчальних досягнень : навчально-методичний посібник / за наук. ред. О. І. Щербак. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 136 с.
 30. Щетина Т. П. Оцінювання результатів навчання молодших школярів як організаційно-педагогічна проблема / Т.П.Щетина // Педагогічний альманах. - - Вип. 34. - С. 100-106.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній початковій школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!