Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об'єктами природи

об'єкти природиКурсова робота на тему "Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об'єктами природи"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі

1.2. Сучасні технології як засіб ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи

Розділ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

2.1. Методика ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи з використанням сучасних технологій

2.2. Методичні рекомендації з використання сучасних технологій на уроках природознавства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше про  курсову  роботу  на тему  «Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об'єктами природи». Кількість сторінок – 32 (без додатку або 38 сторінок з додатком), список літератури - 30, є  додаток з  описом  інтерактивних  технологій, які  доцільно  використовувати на уроках природознавства. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах : навч. посіб. - Київ : Веселка, 2010. - 336 с.
 2. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму управління інноваційним процесом в освіті // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – К.:Логос, 2000. – С. 231-238
 3. Волохата К. М. Проблемні ситуації на уроках природознавства в початковій школі як засіб активізації розумової діяльності учнів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - - № 6. - С. 92-101.
 4. Галета Я. Використання інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної діяльності молодших школярів як сучасна науково-педагогічна проблема // Наукові записки. – Кіровоград, 2004. – Вип. 58. – С. 64–70.
 5. Граматик Н. В. Деякі аспекти проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - - Вип. 122. - С. 63-66.
 6. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. No 462 // Офіційний вісник України. – К., 2011. – No 33. – С. 13-
 7. Дитиняк Г. Я досліджую, експерементую, спостерігаю (методика навчання природознавства в початкових класах). – Львів, Літопис, 2003. - 140 с.
 8. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 9. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.– 1040 с.
 10. Комар О.А.Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання/ Матеріали Всеукраїнської наук.-метод.конф. К.; Міленіум, 2005. – 212с.
 11. Косенко Л. М. Вивчаємо «Навколишній світ» з комп’ютером // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 2. – С. 16–19.
 12. Крамаренко А., Степанюк К. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи: навч. посіб. – Бердянськ, 2015. – 352 с.
 13. Лисогор Л. Використання ігрового моделювання на уроках природознавства в початковій школі // Початкова школа. - - № 10. - С. 44-45.
 14. Лишик О. Комп’ютерна підтримка навчальних предметів // Початкова освіта. – 2007. – № 47. – С. 3-5.
 15. Лупаренко С. Є. Специфіка розвитку пізнавальної активності учнів молодшого шкільного віку // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 54. – С. 282-286.
 16. Мартусь А. В. Використання дидактичних ігор на уроках природознавства // «Біологічні дослідження – 2014» : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 520-523.
 17. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 392 с.
 18. Нечипоренко К. Сучасні методи навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу // Рідна школа. – 2013. – № 11. – С. 66–68.
 19. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К.: А.С.К., 2000. – 368 с.
 20. Новіцька Т.Сучасні освітні технології у формуванні особистості XXI століття // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – № 1-2. – С. 86-93.
 21. Паніна М. Проектне навчання у початковій школі // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 35-38.
 22. Пєхота О. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 256 с.
 23. Пєхота О.М. Особистісно орієнтовані педагогічні технології: історія теорія, організаційні вимоги // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія. – К.: ВІПОЛ, 2001. – С. 54-76
 24. Пометун О.І. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2011. – 304 с.
 25. Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавства» для 2 класу / за заг. ред. О. В. Стребної, А. О. Соценко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – 296 с.
 26. Рославець Р. М. Природничі поняття в учнів початкових класів, їх формування та психологічні особливості // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Луцьк, 2012. - № 14(239) : Педагогічні науки. - С. 66-69.
 27. Савлучинська Л. Г. Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів на уроках природознавства // Наука і освіта. - - № 6. - С. 111-114.
 28. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підручник / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.
 29. Стребна О. В. Компетентісний підхід до навчання учнів на уроках природознавства в 1 класі // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. / Херсон. акад. неперервної освіти. – Херсон, 2013. - Вип. 19. - С. 72-77.
 30. Тригуб С. Використання мультимедійних технологій на уроках природознавства та географії // Рідна школа. - - № 10. - С. 14-18

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Сучасні технології  ознайомлення  молодших  школярів  з об'єктами  природи»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!