Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування цінностей здорового способу життя в учнів початкової школи

цінності здорового способу життяКурсова робота на тему: Формування цінностей  здорового способу життя в учнів початкової школи

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні засади проблеми формування цінностей здорового способу життя в учнів початкової школи

1.1. Цінності здорового способу життя як наукова проблема

1.2. Особливості формування цінностей здорового способу життя в молодшому шкільному віці

1.3. Використання здоров’язбережувальних технологій у початковій школі  як  засобу формування цінностей здорового способу життя

Розділ 2. Практичний аспект проблеми формування  цінностей  здорового способу життя в учнів початкової школи

2.1.   Методика формування цінностей здорового способу життя молодших школярів

2.2.   Методичні вимоги щодо використання здоров’язбережувальних технологій  у початковій школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  курсову  роботу  на тему  «Формування цінностей  здорового способу життя в учнів початкової школи». Кількість  сторінок – 35 без додатку або  39 сторінок з  додатком, список літератури - 30, є  додаток  з фрагментом  уроку. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бекетова Г. В. Вплив здоров'язберігаючих технологій на стан здоров'я дітей молодшого шкільного віку. Современная педиатрия. № 8.  С. 17-21.
 2. Ващенко О. Здоровий спосіб життя - важливий чинник виховання особистості: теоретико-методологічний аспект. Освіта вчителя. № 5. С. 48-51.
 3. Горковська Т. М. Формування культури здорово­го способу життя молодших школярів: теорія і практика: автореф. дипломної роботи. Миколаїв, 2011. 14 с.
 4. Грицай Ю. О. Використання здоров’язберігаючих технологій в навчальній діяльності школярів: навчальний посібник. Микола­їв: МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. 181 с.
 5. Гріневич І.І. Сутність здорового способу життя: історично-педагогічний аналіз проблеми. Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2001.  № 1. С. 92-99.
 6. Єжова О.О. Визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я в учнівської молоді. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2010.  № 5(7).  С. 155-164
 7. Здоров`язберігаючі технології у навчальному закладі: упоряд. О. Колонькова, О. Литовченко. Київ: Шкільний світ, 2009. 123 с.
 8. Кляцька Л. М. Формування в учнів ціннісного ставлення до здоров’я через зміст фізичної осві­ти : методичний посібник. Веселинове: РМК, 2012.  124 с.
 9. Кокаєва І. Ю. Роль вчителя у збереженні і зміцненні здоров'я школярів. Здоров'я населення і середовище проживання. 2004. №9.  С. 8-10.
 10. Лаврова Л. В. Здоровий спосіб життя як предмет філософсько-освітнього аналізу: автореф. дис. ... канд. філософ. наук. Одеса,    15 с.
 11. Лесик В.В. Формування здорового способу життя в загальноосвітніх навчальних закладах засобами освіти і виховання. Проблеми освіти наук.-метод. зб. 2006. Вип. 49. С. 198-202.
 12. Лукащук-Федик С.В. Здоровий спосіб життя як пріоритетний напрямок формування репродуктивної культури особистості. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. 2006. Вип. 48. С. 161-167.
 13. Мазуренко Л. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів. Київ: Шкільний світ, 2008.  28 с.
 14. Малашенко М. П. Шляхи реалізації здоров'язбережувальних освітніх технологій у початковій школі. Основи здоров’я. № 2 (14), лютий. 2012.  12-18 с.
 15. Матвієнко О. В. Ціннісне ставлення до здоров’я як педагогічна категорія. Молодий вчений.   № 1(1).  С. 348-353.
 16. Мельник І. М. Аксіологічний аспект технології здорового способу життя молодших школярів. Сучасні технології навчання в початковій освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Київ: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. С. 105-
 17. Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров`я учасників навчально-виховного процесу. Початкова школа.   С. 57-62.
 18. Мороз Д.В. Теоретичні аспекти здоров’яформувальної діяльності у початковій школі. Формування державної освітньої політики: філософські, теоретичні та прикладні аспекти: збірник наукових статей. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. С. 198-204.
 19. Моторина Л. Організація здоров'язберігаючої діяльності. Виховання школярів.   №10. С. 33-36.
 20. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Шкільний світ. Київ, 2001. 24 с.
 21. Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків: монографія. Луганськ, 2007. 352 с.
 22. Оржеховська В.М. Здоров’язбережувальне навчання і виховання: проблеми, пошуки. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Вип. 10, т. 1.    С. 461-466.
 23. Остапчук О. К. Формування цінності здорового способу життя у вихованців Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. Таврійський вісник освіти.    № 2.  С. 80-83.
 24. Рабійчук С. О. Показники цінності здорового способу життя. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота.   Вип. 1.  С. 233-234.
 25. Рабійчук С.О. Показники цінності здорового способу життя. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота.    Вип. 1. С. 233-234.
 26. Романова Н. Ф. Формування здорового способу життя як сучасна стратегія протидії соціально небезпечним хворобам серед дітей та молоді: колект. моногр. за ред. Т. В. Семигіної. Київ: Пульсари, 2010. С. 39-48.
 27. Савінова К.Здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі як запорука  гармонійного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.   Т. 8.  № 2.  С. 77-81.
 28. Семигіна Т.В. Формування  цінності здорового способу життя як імператив сучасної політики охорони здоров’я. Науковий часопис  НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22.  Спец. вип.  С. 76-82.
 29. Яременко О. Формування здорового способу життя: Навч. посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців. Київ: Український інститут соціальних досліджень, 232 с.
 30. Цьось А. В. Реалізація здоров’язбережувальних технологій у закладах початкової освіти. Педагогічний пошук.   № 2.  С. 29-30.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Формування цінностей  здорового способу життя в учнів початкової школи»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!