Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Національне виховання сучасних школярів

національне вихованняКурсова робота на тему: Національне виховання сучасних школярів

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

1.1. Питання національного виховання в доробку вітчизняних освітніх діячів

1.2. Зміст національного виховання дітей в історії зарубіжної педагогіки

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ

2.1.  Ступінь дослідженості  проблеми  національного виховання у сучасній психолого-педагогічній літературі

2.2. Сутність національного виховання

2.3.Психолого-педагогічні умови формування патріотичної вихованості учнів початкової школи

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №....)

3.1. Аналіз досвіду національного виховання у педагогічній практиці вчителів початкової школи (на прикладі ЗОШ №....)

3.2. Шляхи підвищення ефективності процесу національного виховання учнів початкової школи

Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше про  курсову  роботу  на тему  «Національне  виховання сучасних  школярів».  Кількість  сторінок – 43 без додатку  або  48 сторінок з  додатком, список літератури - 35, є  додаток  з сценарієм  виховного заходу. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Березівська Л. Д. Ідея національно-патріотичного виховання школярів у добу Української революції: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920). Рідна школа. № 1.  С. 57–62.
 2. Бех В. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів: актуальні питання. Директор школи, ліцею, гімназії.  № 1.  С. 11-13.
 3. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Світ виховання.   № 1 (20). С. 23-34.
 4. Богданець-Білоскаленко Н. Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги. Історико-педагогічний альманах.  Вип. 2.  С. 27-31.
 5. Будник  О.  Особливості  української  етнопедагогіки. Дайджест. Школа­парк.   №2.    С. 116-117.
 6. Відмиш Л. І. Система національного виховання: шляхи та засоби реалізації. Виховна робота в школі.    № 8.  С. 7-9.
 7. Вознюк Г. Національне виховання. Директор школи, ліцею, гімназії.   № 2.  С. 26-28.
 8. Волин О. В. Національне виховання – невід'ємна складова гармонійного розвитку особистості. Виховна робота в школі.   № 4.  С. 2-4.
 9. Гайдученко Ю. О.  Зміст національного виховання підростаючого покоління у творчій спадщині українських письменників другої половини XIX – першої половини XX ст.   Вісник Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. № 3(21).  С. 19-29
 10. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави. Рідна школа. № 2. С. 9-14.
 11. Дроб'язко П. І. Українська національна  школа:      витоки і сучасність. Київ: Видавничий центр «Академія», 1997.  184 с.
 12. Духнович О. В. Народна педагогіка про загальні правила наставляння. Педагогіка : хрестоматія / Укл. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. Київ: Знання-Прес, 2003. С. 38-42.
 13. Зозуля С. М. Національно-патріотичне виховання: семантико-термінологічний дискурс: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2016.  С. 18-21
 14. Концепція національно-патріотичного виховання учнів та молоді від 27.10.2009 № 3754/981/538/493. Основи захисту Вітчизни. № 1.  С. 9-13.
 15. Коменский Я. А. Педагогическое наследие: Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г.; сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. Москва. 416 с.
 16. Коркішко О.Г. Патріотичне виховання молодших школярів: Методичний посібник. Слов’янськ. Видавничий центр СДПУ.   99 с.
 17. Лавріненко Л. І. Мотиви національно-патріотичного виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету.  Чернігів. 2015.  Вип. 132. С. 29-31.
 18. Ломакіна Г. Актуалізація виховних завдань у контексті розвитку системи національного виховання. Сучасна школа України.    № 1.  С. 75-78.
 19. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки. Київ: Товариство «Знання», 2003. 450 с.
 20. Майдибура А. Національно-патріотичне виховання. Позашкілля.   № 10.  С. 18-21.
 21. Мартинюк І.В. До питання про сутність національного виховання. Нові технології виховання: зб. наук. статей. Київ, 1995.  С. 21-27
 22. Матяшук В. П. Українська ментальність як чинник виховного процесу : [національно-патріотичне виховання]. Виховна робота в школі. № 8.  С. 2-6.
 23. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. Київ:  Шкільний світ.    21 с.
 24. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : колект. монографія / за  ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017.  248 с.
 25. Неживий О. І. Борис Грінченко - вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти. Луганськ: Знання, 2007. 188 с.
 26. Ничик Л. Проблема національного виховання в сучасній освітянській пресі. Філологічні студії. Луцьк, 2005.  № 3-4. С. 349-354.
 27. Оришко С. П. Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний контекст. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».    № 3.  С. 146-149.
 28. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина. Шлях освіти. № 1. С. 9-14.
 29. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки: указ Президента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015. Офіційний вісник України.   № 83.  С. 7–14.
 30. Руденко Ю. Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів. Рідна школа. №  10.  С. 8-10.
 31. Русова  С.  Вибрані  педагогічні  твори  у  2 книгах. Кн. / за ред. Є.І. Коваленко.    Київ:  Либідь,  1997.    272  с.
 32. Стельмахович М.Г. Українська  родинна педагогіка: Навчальний посібник. Київ: ІСДО, 1996.   288  с.
 33. Сухомлинська О. В. Цінності в історії розвитку школи в Україні. Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. Київ, 1997.  С. 3-8
 34. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п’яти томах. Київ: Радянська школа, 1977.  Т. 3. 649 с.
 35. Ушинський К. Вибрані педагогічні твори : у 2-х томах. Київ.   Т. 1. 488 c.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Національне  виховання сучасних  школярів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!