Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

захист прав дітей-сирітКурсова робота на тему "Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Правові засади захисту житлових й майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1.1. Державна політика у сфері захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1.2. Роль органів опіки у питанні захисті житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Розділ 2.  Майнові права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та способи їх захисту

2.1. Особливості забезпечення майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

2.2. Проблемні аспекти захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Висновок

Список використаної літератури

Детальніше про  курсову  роботу  на тему  «Захист  житлових та  майнових прав  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування».  Кількість  сторінок – 31, список літератури - 31. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 1. Батенчук М. Організаційно-правовий механізм державної політики у сфері забезпечення майнових прав дітей. Ефективність  державного  управління: Збірник наукових праць.    Випуск 24.  С. 207-213.
 2. Веренкіотова О. В. Окремі питання захисту органами опіки та піклування  житлових  прав  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського  піклування. Юридична наука. 2018.  № 2. С. 16-24. 
 3. Воронов М.П. Майнові права дитини як самостійного суб'єкта сімейних правовідносин. Сучасні питання економіки і права. 2014. №1.  С. 130-136.
 4. Гемерлінг І. І. Державна політика у сфері захисту житлових прав дітей в Україні на регіональному рівні. Ефективність державного управління.   Вип. 32. С. 270-276.
 5. Грейдіна К. Актуальні питання захисту прокурором житлових прав дітей. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3. С. 107-112
 6. Диба І. Продаж нерухомості без дозволу органу опіки і піклування. Юридичний вісник України. 2010. 17 (24-30 квітня). С. 13-14.
 7. Житловий кодекс Української РСР від 30 черв. 1983 р. № 5464-X URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
 8. Калюжний В. В. Особливості цивільно-правового захисту житлових прав окремих категорій осіб. Актуальні проблеми держави і права. 2018. № 81 URL: http://apdp.onua.edu.ua/index.php/apdp/article/view/50/53
 9. Коваль О.В. Захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: автореф. дис. канд. юрид. наук за спец.: 12.00.03. К.: Нац. акад. внутр. справ. 2014. 20 с.
 10. Лапчевська О.Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини. Юридична наука.   № 2. С. 41-48.
 11. Лисенко І. В. Цивільно-правові засади охорони житлових прав дітей. Форум права.   № 3. С. 273-277.
 12. Лущенкова М.Г. Щодо забезпечення майнових прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наше право. № 7. С. 67-69
 13. Мордань О. Об'єктивні чинники впливу на державну політику щодо соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. № 2. С. 231-238
 14. Панчишина О.О. Повноваження прокурора із захисту майнових прав дітей. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Вип. 9-1. С. 120-122.
 15. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини: Постанова КМ України від 09.2008  № 866 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF
 16. Поліщук М. Щодо гарантування збереження житлових прав дітей. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2013. № 2 (9). С. 69–73.
 17. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 Офіційний  вісник України. 2012. № 17. Ст.632.
 18. Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/162001537
 19. Потопахіна О. М. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: монографія. Одеса: Фенікс, 2009. 204 с.
 20. Правила опіки та піклування, затверджені Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 26.05.99 N 34/166/131/88  Офіційний вісник України від 16.07.1999. № 26. стор.115.
 21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: Закон України від 01.07.2010 р. № 2394-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2279-19
 22. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей: Закон України № 4314-VI від 12.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4314-17
 23. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
 24. Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей: Наказ Генеральної прокуратури України від 06.12.2014 № 16гн URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016900-14
 25. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 № 2623-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15
 26. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р.№ 2402-III. Відомості Верховної Ради України. N 30. Ст.142.
 27. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992 р № 2482- XII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
 28. Сімейний кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 04 вересня 2017 року: К.: Алерта, 2017. 78 с.
 29. Тедорадзе М. Д. Правові аспекти  майнових  прав  дітей  та засоби їх захисту. Митна справа.   № 6(2.2). С. 251-257.
 30. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 31. Черновалюк Ю. Ю. Проблеми збереження житлових  та майнових прав  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, та шляхи їх вирішення. Університетські наукові записки. 2012. № 3. С. 67-71.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Захист житлових та  майнових прав  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!