Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток вокально-хорового мистецтва в школі

педагогічна діяльністьКурсова (випускна) робота на тему "Розвиток  вокально-хорового  мистецтва  в школі"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  РОЗВИТКУ  ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА У  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ

1.1. Зміст та завдання вокально-хорової роботи у загальноосвітній школі

1.2.Формування вокально-хорових навичок у процесі музичного виховання

Розділ 2.МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  РОЗВИТКУ  ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА У  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ

2.1. Педагогічний досвід розвитку вокально-хорового мистецтва в учнів загальноосвітньої школи 

2.2. Методичні рекомендації щодо організації вокально-хорової роботи в загальноосвітній школі 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про  курсову (випускну)  роботу  на тему  «Розвиток  вокально-хорового  мистецтва  в школі».  Кількість  сторінок – 28, список  літератури - 22. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Апраксина О.А. Музичне виховання в школі. М., 304 с.
 2. Аристова Л. Методика музичного навчання та виховання : навч.- метод. посібник. Миколаїв: Іліон, 2018. 404 с.
 3. Вікторова М. Педагогічні умови підвищення якості вокально-хорової роботи в процесі навчання учнів. Педагогіка вищ. та серед. шк. зб. наук. пр. 2010.  Вип. 27. С. 354-361. 
 4. Гопкало Т. Музичні здібності учнів в контексті проблеми формування  вокально-хорових умінь. Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. 2010.  Вип. 27.  С. 295-300. 
 5. Гумінська О. Уроки музики в загальноосвітній школі. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2004. 104 с.
 6. Доронюк В. Шкільне хорознавство: навчальний посібник для викладачів і студентів музичних факультетів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ. 2008. 336 с.
 7. Кабалевський Д. Як розповідати дітям про музику? К.: Муз. Україна, 1982. 320 с.
 8. Коломоєць О. М. Хорознавство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. 168 с.
 9. Леонтович М. Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. К.: Муз. Україна, 1989. 136 c.
 10. Лиманський П. Вокально-хорова робота вчителів музики у дитячому хорі: Навч. посібник. Полтава,  74 с.
 11. Мархлевський А. Практичнi основи роботи в хоровому класi. К.: Музична Україна, 1986. 96 с.
 12. Навчально-методичний посібник з основ хорознавства. Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 1999. 118 с.
 13. Олексюк О.М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера
  музичного мистецтва: навч. посібник. К.: Знання України, 2004. 264 с.
 14. Олійник Н. Основи організації шкільного хору. Актуальні питання мистецької педагогіки. 2013. Вип. 2. С.81-84.
 15. Раввінов О. Методика хорового співу в школі. К.: Музична Україна, 1971. 120 с.
 16. Ростовський О. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 640 с.
 17. Світайло С. Методика роботи з дитячим хоровим колективом : навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів III–IV рівня акредитації. К. : Унів. коледж Київського ун-ту ім. Бориса Грінченка, 2016.  140 с.
 18. Смирнова Т. Хорознавство (історія, теорія, методика): Навч. посіб. /Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Х.: ХДПУ, 2000. 180с.
 19. Хлєбникова Л. Методика хорового співу у початковій школі: Методичний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 216 с.
 20. Черкасов В. Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва як засіб формування естетичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Наукові записки. Випуск 103. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. С. 14–22.
 21. Черкасов В.Теорія і методика музичної освіти: Навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. 472 с.
 22. Юрко О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної
  освіти: Методичний посібник для вчителів музики загальноосвітніх шкіл, керівників вокальних гуртків, студентів диригентсько-хорових факультетів музичних та педагогічних вузів. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. 138 с.

Замовити курсову  (випускну) роботу  на  тему  «Розвиток  вокально-хорового  мистецтва  в школі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!