Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Форми й методи організації самостійної роботи учнів

Випускна (курсова) робота на тему "Форми й методи організації самостійної роботи учнів на уроках математики"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Класифікація видів самостійних робіт  у дослідженнях вчених

1.2. Форми й методи організації самостійної роботи 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

2.1. Педагогічний досвід організації самостійної роботи на уроках математики 

2.2. Методичні рекомендації щодо використання форм і методів організації самостійної роботи на уроках математики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше про  курсову (випускну)  роботу  на тему  «Форми й  методи  організації  самостійної  роботи  учнів  на  уроках  математики».  Кількість  сторінок – 30, список  літератури - 23. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Авраменко О.В. Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с.
 2. Буряк В.К. Самостійна робота як вид навчальної діяльності школяра // Рідна школа. – 2001. – № 9. – С. 49 – 51.
 3. Бухлова Н.В. Організація самоосвітньої діяльності учнів / Н.В. Бухлова. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003. – 64 с.
 4. Возняк Г. Організація самостійної роботи учнів на уроках математики / Г. Возняк // Математика в школі : Науково-методичний журнал. – 2011. – № 11/12. – С. 10–13 
 5. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
 6. Демченко О. Реалізація основних підходів, методів та форм організації самостійної роботи у сучасній педагогічній практиці// Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 19 – 22.
 7. Жарова Л. В. Учить самостоятельности: [Кн. для учителя] / Лидия Владимировна Жарова. – М.: Просвещение, 1993. – 203 с.
 8. Липова Л.І. Комбінування форм навчальної діяльності залежно від типу освітнього закладу // Рідна школа. – 2002. – №2. – С. 10–12.
 9. Маляренко С. Пошук форм самостійної роботи / С. Маляренко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 2. – С. 43–46.
 10. Нагорняк І. Організація самостійної роботи учнів на уроках математики // Математика – 2011. – №26 (617).– С.8–9.
 11. Ніколенко Л. Т. Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів / Л. Т. Ніколенко // Початкова школа, 1990. – №3. – С. 2–9.
 12. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології: навчальний посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с.
 13. Паюл М. В. Формування самостійності учнів під час навчання математики : монографія / М. В. Паюл. – К. : Пед. думка, 2000. – 205 с.
 14. Пидкасистый П.И., Коротяев Б.И. Организация деятельности ученика на уроке. – М.: Знание, 1985. – 80 с.
 15. Рибак К. Особистісно-орієнтоване навчання під час вивчення математики // Математика у школі.– 2002.– №38.– С. 5–8.
 16. Розуменко А., Лунгор І. Самостійна робота учнів професійно-технічних училищ у процесі навчання математики // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2013. – № 1 (1). – С. 39–
 17. Сердюк З. О. Формування деяких розумових дій у процесі вивчення математичних понять / З. О. Сердюк // Дидактика математики: Проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2008. – Вип. 29. – С. 95–99.
 18. Слепкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2–ге вид., допов. і переробл./ Слепкань З.І. – К.: Вища шк., 2006. – 582 с.
 19. Солдатенков М. М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності: Монографія / М. М. Солдатенков. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 198 с.
 20. Форми навчання в школі / За ред. Мальованого Ю. І. – К. : Освіта. – 1992. – 160 с.
 21. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе /Л.М. Фридман – М: Просвещение, 1983. – 160с.
 22. Чашечникова О.С. Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2000. – С. 460–464.
 23. Шушара Т.І. Шляхи і засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики / Шушара Т. І. // Рідна школа. – 2004. – № 3. С 17–18.

Замовити курсову  (випускну) роботу  на  тему  «Форми й  методи  організації  самостійної роботи учнів  на уроках  математики»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!