Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

 Курсова робота на тему: Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні засади психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

1.1. Сутність поняття «діти з особливими освітніми потребами» у психолого-педагогічній літературі

1.2. Нормативно-правове забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

1.3. Напрями, завдання і етапи психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Психологічна діагностика дітей з особливими освітніми потребами в  закладах освіти

2.1. Діагностика психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі

2.2. Методика психологічного дослідження психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами

2.3. Організація роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше про  курсову   роботу  на тему  «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами».  Кількість  сторінок – 41, список  літератури - 36. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бучевська Л.М. Психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами в умовах загально освітнього навчального закладу // Таврійський вісник освіти.   № 2.  С. 247-256. 
 2. Вознюк О. Особливості професійної діяльності спеціалістів психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі: методичні рекомендації. Житомир, КЗ «ЖОІППО» ЖОР,    68 с.
 3. Гуріна З. В. Психологічний супровід адаптації дітей з особливими освітніми  потребами у загальноосвітній школі  // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету.    Вип. 128.  С. 81-84.
 4. Дубейко Л. Школярі з особливими освітніми потребами // Психолог. 2013. № 9. С. 46−49.
 5. Інклюзивне навчання: досвід упровадження. Київ,  Видавнича група «Шкільний світ»,    200 с.
 6. Колупаєва  А.  Інклюзивна  освіта:  реалії  та перспективи. Київ, «Самміт-Книга»,  2009.  272  с.
 7. Лалак Н.В. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзії // Психологія: теорія і практика. Мукачево-Київ,  РВВ МДУ,    № Вип.1(3).  С.100-107
 8. Лукіна Т.О. Реалізація державної освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами: зарубіжні підходи // Актуальні проблеми державного управління.    Вип. 3.  С. 96-101
 9. Малишевська І. А. Етимологія поняття «діти з особливими освітніми потребами» // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови.   Вип. 9.  С. 66-73.
 10. Манилова Л. М. Діти з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти // Психологічний часопис.    № 2. С. 71-76.
 11. Мякушко О. І. Психологічний супровід корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю : наук.-методичний посібник. Київ, Педагогічна думка,   128 с.
 12. Недомовна В. Діти з особливими потребами: психолого-педагогічний супровід в умовах загальноосвітнього закладу // Директор школи.  Шкільний світ. 2016.  № 9-  С. 97-100.
 13. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі. Київ, Редакція загальнопедагогічних  газет, 2012.  128 с.
 14. Овчаренко І. В. Психологічний супровід дитини з ООП в інклюзивному класі //Таврійський вісник освіти.   № 1. С. 249-254.
 15. Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання: Лист МОН  України від 02.01.2013 р. № 1/9-1  URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/33692/
 16. Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127  URL: https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKNlZydWRHOUVwbGs
 17. Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України від  05.2018  № 509 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
 18. Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти: Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61107/
 19. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання: Лист МОН України № 1/9-529 від 26 липня 2012 р. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/
 20. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII URL: https://rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 21. Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 року: Лист МОН України від 18.07.2019 №1/9-462 URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/07/19-462-list-na-oblasti.pdf
 22. Психологічна служба: підручник. Київ, Ніка-Центр. 2016. 362 с.
 23. Психологічний супровід інклюзивної освіти. Київ, УНМЦ практичної психології і соціальної роботи. 2017.  92 с.
 24. Психолого-педагогічний супровід сім’ї у роботі психолого-медико-педагогічних консультацій. Київ, УНМЦ практичної психології  і  соціальної роботи.  66 с.
 25. Романовська Д.Д.Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в інклюзивній школі. Чернівці, Технодрук, 2019.  158 с.
 26. Сєднєва В. О. Основи колекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку: методичні рекомендації.  Миколаїв,  ОІППО, 2011.  36 с.
 27. Соколова Г. Б. Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами  в наукових дослідженнях // Вісник Одеського національного університету.    Т. 22. Вип. 4. С. 73-80.
 28. Тупиця О. В. Понятійно-термінологічне поле дослідження проблеми організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами // Педагогіка та психологія. 2014.  Вип. 45.  С. 38-46.
 29. Швед М. Основи інклюзивної освіти. Львів, Український католицький університет,   360 с.
 30. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ, Центр учбової літератури. 2017. 384 с.
 31. Шнайдер В. Навчаючись разом, діти вчаться жити разом: про актуальні проблеми впровадження інклюзивної моделі  освіти // Психолог.    № 1. С. 35-37.
 32. Штефан Л. А. Організація соціально-педагогічної служби в загальноосвітніх школах України. Харків, ХНАДУ. 2016. 185 с.
 33. Юрків Я. І. Сутність та специфіка соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими можливостями // Соціальна педагогіка: теорія та практика.  № 1.  С. 21−28.
 34. Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: методичний посібник. Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 152 с.
 35. Яковенко О. Проблема ранньої діагностики та кваліфікованої допомоги дітям з особливими потребами // Рідна школа.    № 7.  С. 27-29.
 36. Ярая Т. А. Характеристика психологічного супроводу осіб з обмеженими можливостями // Горизонти освіти.   № 3.  С. 138-142.

Замовити курсову   роботу  на  тему  «Психологічний супровід  дітей з  особливими  освітніми потребами»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!