Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Інновації у змісті управління закладом дошкільної освіти

інновації у ЗДОКурсова (випускна робота) на тему: Інновації у змісті управління закладом дошкільної освіти

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ІННОВАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.1. Поняття «інноваційної діяльності» у науковій літературі

1.2. Інноваційні технології та їх впровадження у ЗДО

1.3. Cутність інновацій у змісті управління закладом дошкільної освіти 

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Практичний досвід організації  інноваційної  діяльності  у ЗДО

2.2. Інноваційні форми й методи у змісті управління ЗДО

2.3. Методичні рекомендації щодо організації інноваційної діяльності в ЗДО

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

 Детальніше про  курсову   роботу  на тему  «Інновації  у змісті управління закладом дошкільної освіти».  Кількість  сторінок – 45, список  літератури - 35. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони: 067 994 09 24 (телеграм), 063 143 32 32 (вайбер),  095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.           

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – С.1-30.
 2. Березюк В. С., Рудік О. А. Інноваційні технології в ДНЗ. Х. : Вид. група «Основа», 2017. - 224 с.
 3. Бойко А. Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної діяльності  // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 5–16. 
 4. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. – К. : Тираж, 2005. – 380 с.
 5. Гавриш Н. Проблеми існують, їх треба розв’язувати: моделі  освітнього процесу // Дошкільне виховання. – 2009. – № 6. – С. 7–11.
 6. Гой Н. Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним закладом // Гірська школа Українських Карпат. - - № 15. - С. 140-144
 7. Даниленко Л.І. Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти. - К.: СПД-ФОКС, 2009. - 112 с.
 8. Дичківська І. М. Принципи управління інноваційними процесами у дошкільних навчальних закладах // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 22, ч. 1. - С. 110-117.
 9. Дятленко Н., Гончаренко А., Шевчук А. Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ : метод. посіб. К. : Шкільний світ, 2010. – С. 112 – 125.
 10. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер,   – 1040 с.
 11. Зайченко О. Управління дошкільним навчальним закладом у сучасних умовах // Нова пед. думка. – 2010. – № 1. – С. 55–57.
 12. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В.Калуська, М.В.Отрощенко. – Мандрівець, 2010. – 376 с.
 13. Корнещук В. Управління закладом освіти та шляхи його вдосконалення // Наука і освіта. - - № 1. - С. 27-29.
 14. Крутій К., Маковецька Н. Інноваційна діяльність в сучасному ДНЗ: методичний аспект // Дошкільне виховання. – 2005. – № 5. – С. 5–7.
 15. Кутеньова Н. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з педагогами // Вихователь-методист. – 2012. – № 10. – С. 44–52
 16. Люріна Т. І. Підготовка керівників дошкільних навчальних закладів до управління інноваційно-педагогічною діяльністю // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2010. – C. 7–14.
 17. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х. :Основа, 2004. – 240 с.
 18. Мартинець Л.А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доповн. та переробл. – Донецьк, 2015. – 102 с.
 19. Мистецтво управління ДНЗ / уклад. Л. А. Шик. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 441 с.
 20. Наволокова Н. П. Енциклопедія  педагогічних технологій та інновацій. –  Х. : Основа. – 176 с.
 21. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови/ За наук. ред. І.П. Макаренка. – К.: Інститут проблем національної безпеки, 2007. – 520 с.
 22. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року URL: https://zakonrada.gov.ua/laws/show/344/2013
 23. Павленко В. Інновації в управлінні навчальними закладами // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - - Вип. 9. - С. 176-181.
 24. Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті // Завуч. – 2006. – № 10. – С. 1–4
 25. Панасюк Т. Інноваційні технології: обмінюємося досвідом // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7.– С.
 26. Петрова І. Модернізація освіти як фактор інноваційної праці  // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2014. – Вип. 24. – С. 38–46. 
 27. Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 48 с.
 28. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000№ 522 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946–00
 29. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні в ХХ столітті. – Харків: ОВС, 2001. – 256 с.
 30. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896–93–%D0%BF
 31. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 № 2628–III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628–14
 32. Савченко О.Я. Впровадження інновацій – об’єкт педагогічної теорії  і практики  // Рідна школа. – 2012. – № 10. – С. 79–80.
 33. Формування інноваційного простору дошкільної освіти: наук.-метод. посіб. / Pа ред. Є. Р. Чернишової. Ун-т менедж. освіти НАПН України. - К., 2012. - Ч. 1. - 112 с.
 34. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 365 с.
 35. Янко І. М. Проблема якості в управлінні дошкільною освітою // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 113 – 118.

Замовити курсову   роботу  на  тему  «Інновації  у змісті управління закладом дошкільної освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!