Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток навичок, вмінь, творчих здібностей на заняттях за інтересами

творчі здібності дітейВипускна (курсова) робота на тему "Розвиток  навичок,  вмінь, творчих здібностей на заняттях  за  інтересами"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ЗА ІНТЕРЕСАМИ В ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

1.1. Організація роботи в групі продовженого дня

1.2. Роль занять за інтересами в розвитку навичок, вмінь, творчих здібностей учнів молодших класів

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК, ВМІНЬ, ЗДІБНОСТЕЙ  НА ЗАНЯТТЯХ ЗА ІНТЕРЕСАМИ  В ГПД

2.1. Практичний досвід розвитку навичок, вмінь, творчих здібностей на заняттях за інтересами в ГПД

2.2. Методичні рекомендації щодо організації занять за інтересами в ГПД 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну  (курсову)   роботу  на  тему  «Розвиток  навичок,  вмінь, творчих здібностей на заняттях  за  інтересами».  Кількість  сторінок – 30 (з додатками), список  літератури – 22. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абетка вихователя ГПД / Упор. М. Голубенко. – К. : Либiдь, 2005. – 128 с.
 2. Бiляченко О. Орiєнтовне календарне планування виховної роботи в ГПД для 3-4 класiв / О. Бiляченко // Початкова школа. – 2006. – No2. –С.44-46
 3. Виховні години в початковій школі. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
 4. Герлянд T. М. Роль вихователя групи продовженого дня у формуваннi всебiчно розвиненої особистостi молодшого школяра / T. М. Герлянд. – Кiровоград: РВВ КДПУ iм. В.Винниченка, 2003. – 272 с.
 5. Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
 6. Забашта H.О. Виховна робота в групi продовженого дня в 1 – 4 класах / H. О. Забашина. – К. : Веселка, 2009. – 125 с.
 7. Захарчук Н. Проектні технології в початковій школі: шляхи розвитку творчої особистості/ Н. Захарчук, Н. Макарчук // Молодь і ринок. - 2014. - № 5. - С. 162-166.
 8. Збiрник документiв МОH України з початкової освiти / Упоряд. Л. Щербакова. – К. : Вид. дiм «Шкiльний свiт», 2005. – 128 с.
 9. Ковтонюк О.А. Соціально-педагогічний зміст діяльності груп продовженого дня// Актуальнi проблеми соцiальної сфери: [збiрник наукових робiт  викладачiв i студентiв] / за заг. ред. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015. – С.89-90.
 10. Кузик О. П. Органiзацiя роботи в групi продовженого дня в 1 – 4 класах / О.П. Кузик. – К. : ВД «Професiонал», 2009. – 160 с.
 11. Мельник С. Г. Інтелектуальна гра - крок до великого успіху [Текст] : ігри та методичні рекомендації до їхнього проведення / С. Г. Мельник // Вихователю ГПД. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2016. - N 5. - С. 2-14
 12. Микитинська М. I. Iгри в ГПД для 1-3 класiв / М. I. Микитинська, H. Д. Мацько. – К. : Просвiта, 1980. – 180 с.
 13. Монахов М. I. Питання навчально-виховної роботи в школах i групах продовженого дня / М. I. Монахов. – К.: Вид-во «Радянська школа» – 1977. – 180 с.
 14. Морарь С. І.Здоров’я і харчування: гра-бесіда / С. І. Морарь // Вихователю ГПД. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2016. - N 3. - С. 19-23
 15. Морозова З. В. Група продовженого дня: методичний посібник для вихователя / З. Морозова. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 160 с.
 16. Національна доктрина  розвитку освіти в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 17. Огородников А.А. Содержание и методика воспитательной работы в группе продленного дня. – М.: Просвещение, 1988. - 205 с.
 18. Пільтяй Н. Д., Жиганюк Н. А. У другу половину дня. Методичний посібник для вихователів груп продовженого дня. — Х. : Вид. група «Основа», 2016.— 155 с.
 19. Планування та організація роботи групи продовженого дня. – Харків: «Основа», 2011. – 464 с.
 20. Положення про групу продовженого дня загальноосвiтнього навчального закладу, затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2009 року No1121 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1121-2009-%D0%BF
 21. Система виховання у початковій школі (за Національною програмою виховання МОН України) / уклад. А. В. Лихва.— Х. : Вид. група «Основа», 2010.— 373 с.
 22. Спiвак О. Л. Hавчально-виховнi заняття в групi продовженого дня / О. Л. Спiвак. – Х. : Ранок – HT, 2007. – 190 с.

Замовити курсову   роботу  на  тему  «Розвиток  навичок,  вмінь, творчих здібностей на заняттях  за  інтересами»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!