Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

навчання математики дітейВипускна (курсова) робота на тему: Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.  Теоретичні засади  формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

1.1. Проблема формування елементарних математичних уявлень дошкільників у науково-методичній літературі

1.2. Дидактичні умовиформуванняелементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в ЗДО

Розділ 2. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

2.1. Практичний досвід формування елементарних математичних уявлень дошкільників

2.2. Методичні рекомендації щодо формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в ЗДО

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну  (курсову)   роботу  на  тему  «Формування  елементарних математичних  уявлень  у  дітей  дошкільного  віку».  Кількість  сторінок – 32 (з додатками), список  літератури – 25. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Математика пронизує усю діяльність людини. Математичні поняття використовуються на кожному кроці, без них неможливий дивовижний технологічний процес, економічне процвітання. Тому виникає необхідність здійснювати логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку.

Проблема формування й розвитку елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку розглянута в багатьох дослідженнях у контексті різних науково-методичних підходів. Дослідження науковців переконують у тому, що вікові можливості дітей дошкільного віку дають змогу формувати в них цілком наукові, хоча й елементарні, початкові математичні знання.

Аналіз різних (варіативних) програм з математики у ЗДО дозволяє зробити висновок, що основним у їх змісті є досить широке коло уявлень і понять: кількість, число, множина, підмножина, величина, міра, форма предмета і геометричні фігури; уявлення і поняття про простір (напрямок, відстань, взаємне розміщення предметів у просторі) і час (одиниці виміру часу, деякі його особливості). При цьому важливо підкреслити, що кожне логіко- математичне поняття формується поступово.

Виділено основні завдання формування елементарних математичних уявлень дошкільників у ЗДО:

 1. Набування знань про множину, число, розмір, форму, простір і час.
 2. Формування широкої початкової орієнтації у кількісних, просторових та часових відношеннях навколишньої дійсності.
 3. Формування навичок і вмінь з лічби, вимірювання, обчислення.
 4. Оволодіння математичною термінологією.

Зауважено, що сучасне навчання математики у ЗДО  не завжди повною мірою вирішує ці завдання. Нерідко математичні знання діти засвоюють формально, без належного розуміння їх. Однією з причин такого рівня знань є недостатня розробленість окремих методичних питань.

Процес формування математичних знань та умінь дошкільників слід здійснювати так, щоб навчання давало не лише безпосередній практичний результат (навички лічби, виконання елементарних математичних операцій), а  й широкий розвиваючий ефект.

В основі методики формування елементарних математичних уявлень  лежать загально-дидактичні принципи: систематичність, послідовність, поступовість, індивідуальний підхід. Запропоновані дітям завдання послідовно, від заняття до заняття, ускладнюються, що забезпечує доступність навчання.  На заняттях з формування елементарних математичних уявлень вихователі використовують різні методи і прийоми.

Розкрито практичний досвід формування елементарних математичних уявлень дошкільників у різних формах організації навчальної роботи: іграх, спостереженнях (прогулянки та екскурсії), індивідуальній практичній діяльності, заняттях. Зауважено, що навчання і розвиток дитини повинні бути невимушеними, здійснюватися через властиву цьому віку виду діяльності - гру. Потреба в грі і бажання грати у дітей необхідно використовувати спрямовувати з метою вирішення певних навчальних, виховних і розвиваючих завдань.

Надано методичні рекомендації щодо формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в ЗДО. Для  успішного  формування  елементарних математичних уявлень необхідно розробити цілісний комплекс завдань, дидактичних ігор і вправ з формування та розвитку  кожного  поняття  у  процесі  пізнавальної  діяльності  дитини  з визначенням часу їх проведення і місця в режимі ЗДО.

Підсумовано, що математичні уявлення (кількісні, просторові, тимчасові, геометрично і величини) є засобом математичного розвитку, і їх формування представляє собою цілеспрямований і організований процес передачі і засвоєння знань, прийомів і способів розумової діяльності, передбачених програмними вимогами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наук. кер. А.М.Богуш; Авт.кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. // Вихователь-методист дошкільного закладу.- 2012.- спецвипуск.- С.1-30.
 2. Бєгунова Т. І. Розвиток логіко-математичної компетентності дошкільника / Т. І. Бєгунова // Дошкільний навч. закл. – 2012. – № 6. – С. 4–22.
 3. Білоусько Л. В. Сучасні підходи до логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку / Л. В. Білоусько, В. І. Барабаш // Обдар. дитина. – 2013. – № 10. – С. 2–8.
 4. Божко В. Г. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник / В. Г. Божко, А. В. Сазонова. – Луганськ : Знання, 2008. – 100 с.
 5. Брежнєва О. Г. Формування елементів математики у дітей дошкільного віку : метод. рек. до семінар. і практ. занять / О. Г. Брежнєва, К. Й. Щербакова. – Маріуполь, 2006. – 97 с.
 6. Буланова О. П. Занятия по формированию математических представлений у детей 3–7 лет / О. П. Буланова // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 5. – С. 29–24.
 7. Газіна І. О. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. «Дошкільна освіта», вихователів дошкільних навч. закл. та батьків / Газіна І.О.; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2009. – 239 с.
 8. Грама Н. Г. Математичний розвиток особистості дитини дошкільного віку в сучасному баченні навчальних програм / Н. Г. Грама, Г. П. Грама // Наука і освіта. – 2011. – № 6 (Педагогіка). – С. 62–65.
 9. Зайцева Л. Дошкільнятам про числа і цифри / Лариса Зайцева // Дошкільне виховання. – 2013. – № 12. – С. 10–13
 10. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2001.– 55 с.
 11. Ікуніна З. І. Шляхи індивідуалізації процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку / З. І. Ікуніна // Наука і освіта. – 2008. – № 8/9. – С. 239–243.
 12. Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Людмила Іщенко. – Умань : Жовтий, 2008. – 95 с.
 13. Квач Г. О. Пізнавальні міні-заняття логіко-математичного спрямування в старшій групі / Г. О. Квач // Дошкільний навч. закл. – 2012. – № 1. – С. 11–15.
 14. Лисак В. П. Формування початкових математичних уявлень : підготовчі заняття з математики для майбутніх першокласників / В. П. Лисак // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 1. – С. 2–18.
 15. Машовець М. А. Навіщо дошколярику математика / Марина Анатоліївна Машовець, Ірина Борисівна Стеценко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
 16. Надточей В. І гра, і навчання : [конспекти математичних занять для дітей 3–4 років] / Вікторія Надточей // Дошкільне виховання. – 2007. – № 9. – С. 21–23.
 17. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. - 2002. - №7. - С.4 – 8
 18. Олексієнко, Л. Математика для малюків від 2 до 5 років / Лариса Олексієнко ; [відп. ред. : О. Донічева ; літ. ред. : А. Кізлова ; худож. : В. Дунаєва]. – Київ : Країна Мрій, – 80 с.
 19. Патракова Л. А. Математика вокруг нас. Использования элементарных математических представлений у дошкольников / Л. А. Патракова // Дошкольная педагогика. – 2011. – № 7. – С. 16–20.
 20. Сазонова А. Особливості навчання старших дошкільників розв’язування арифметичних задач / Анастасія Сазонова, Ганна Шматченко // Вихователь-методист дошкільного закл. – – № 8. – С. 36–47.
 21. Степанова Т. М. Навчаємо математики : формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Т. М. Степанова ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; ред. І. В. Гайдаєнко]. – Київ : Генеза, 2014. – 111 с.
 22. Татаринова С. Педагогічні умови формування логіко-математичних понять у старших дошкільників / Світлана Татаринова // Дошкільна освіта. – 2009. – №1. – С.24–35.
 23. Татаринова С. О. Формування логіко-математичної культури молодших школярів засобами інтегрованих завдань / С. О. Татаринова // Наука і освіта-2004 : Зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 28. – С. 73-75.
 24. Шматченко Г. О. Освітнє середовище як засіб логіко-математичного розвитку старших дошкільників / Г. О. Шматченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2011. – № 4. – С. 91–94.
 25. Щербакова К. Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : навчальний посібник / К. Й. Щербакова. – К. : Вища школа, 1996. – 94 с.

Замовити  курсову (випускну)  роботу  на  тему  «Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!